งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงการค้าอาเซียนขีนผ่านกรอบการค้า เสรี หรือ fta ก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อ ผู้ประกอบการไทยอย่างไร สถานการณ์และรูปแบบที่ทุนจีนเข้ามาลงทุนใน ไทยเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงการค้าอาเซียนขีนผ่านกรอบการค้า เสรี หรือ fta ก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อ ผู้ประกอบการไทยอย่างไร สถานการณ์และรูปแบบที่ทุนจีนเข้ามาลงทุนใน ไทยเป็นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงการค้าอาเซียนขีนผ่านกรอบการค้า เสรี หรือ fta ก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อ ผู้ประกอบการไทยอย่างไร สถานการณ์และรูปแบบที่ทุนจีนเข้ามาลงทุนใน ไทยเป็นอย่างไร กลุ่มทุนจีนจะสร้างโอกาส และ ผลกระทบ ต่อปู้ ประกอบการไทยและประเทศไทยอย่างไร ความพร้อมของภาครัฐในการรับมือกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการตั้งรับกับ กลุ่มทุนจีน แนวทางการสร้างโอกาสจากสถานการณ์วิกฤติที่ เกิดขึ้น

2

3 2008 Olympics Beijing 2010 World Expo Shanghai Asean games 16 th

4 แสดงศักยภาพจีนในทุกด้าน เศรษฐกิจจีนเติบโตต่อเนื่องประมาณ 10% ( ปี 54 คาดว่าโต 9.8%) ปีที่ผ่านมาจีนขาดดุลย์การค้า

5 18-21 มกราคม state visit ประธานาธิบดีหูจิ่น เทา ไป USA อย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ของสองประเทศ กระชับความสัมพันธ์ทางการฑูต อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน การเข้าตลาดจีน ยุทธศาสตร์ด้านภูมิรัฐศาสตร์

6 ข้อตกลงทางการค้า 70 ฉบับ 45000 ล้าน เหรียญ Boeing 200 ลำ 19,000 ล้านเหรียญ เพิ่มงานให้ทางสหรัฐ 235,000 คน

7 10 ปีที่ผ่านมาจีนเติบโตอย่างมียุทธศาสตร์

8 พัฒนาบทบาทสู่การเป็นขั้วอำนาจใหม่ทาง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่นานาประเทศเกิดวิกฤตการณ์ ทางการเงิน 2540 และ 2551 จีนพัฒนาและฟื้นฟูประเทศของตนอย่างมีเป้าหมาย และมีทิศทาง เปิดรับตลาดทุนนิยมอย่างเลือกสรรให้เหมาะสมกับ ตนเอง วางแผนพัฒนาคุณภาพและการศึกษา วิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ ๆ จัดระบบสาธารณูปโภคที่ผสมผสานเทคโนโลยี สมัยใหม่ รบบรถไฟความเร็วสูงระบบแม่เหล็ก magnetic levitation

9 ความสำพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนได้พัฒนาขึ้น เป็นลำดับ

10 ข้อตกลงให้ความร่วมมือในเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียน ส่งผลให้อัตราการค้าระหว่าง 2 ฝ่ายเพิ่มขี้น 2553 ช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 54.7% จีนได้ส่งออกจำนวน 64,600 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 71,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ความร่วมมือ เป็นแนวทางที่ได้ประโยชน์ทั้ง ภูมิภาค

11 ก้าวต่อไปของจีนในอาเซียน

12 การพัฒนาระบบขนส่งรถไฟความเร็วสูงจากจีน เชื่อมโยงสู่อาเซียนออกสู่ทะเลทางฝั่งอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย

13 คาดว่า การนำเข้าและส่งออกทางบกระหว่างจีน กับอาเซียน 2020 จะมีประมาณถึง 88.6 ล้านตัน ( เป็นส่งออก 46.8 ล้านตัน )

14 10 ปี เจรจา 17 ประเทษศ เส้นทาง หนานหนิง - ผิงเสีย - ฮานอย เส้นทาง จีนตอนไต้ ผ่านพม่า ไทย และ มาเลเซีย เส้นทางสู่โลกตะวันตก ปักกิ่ง ลอนดอน เส้นทางผ่านรัสเซีย ไซบีเรีย สู่เยอรมันนี

15 แผนพัฒนาประเทศในกลุ่มอินโดจีน 6 ประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) จีนตอนใต้ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และไทย โอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นพื้นที่การลงทุนใหม่

16 Connectivity is the key to Prosperity

17 การเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกัน ของจีนเป็น การตอบล้อกับทิศทางการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community AEC ภายในปี 2020

18 AEC Enhancing Connectivity, Empowering People เชื่อมโยงประชาคม สร้างเสริมประชาชน

19 ภายใต้โครงสร้างนี้ สนับสนุนบทบาทไทยให้ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในเวทีอาเซียน 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแนว ทางการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนา กิจการรถไฟระหว่างไทยจีน สามเส้นทาง กรุงเทพ – หนองคาย (615 กิโลเมตร ) กรุงเทพ – ระยอง (250 กิโลเมตร ) กรุงเทพ – สุดชายแดนภาคใต้ (985 กิโลเมตร )

20 ความคืบหน้า ก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบ logistic ของไทย สนับสนุนการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้านและภูมิภาค ตลอดจนจีนตอนใต้ การค้าแถบชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง - การลดภาษีนำเข้า - การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียนด้าน logistic ( เปิดเสรี 2556) - การรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขี้น

21 ยกระดับบทบาทของไทยในการเป็น ศูนย์กลางโลจิสติก และประตูเศรษฐกิจหลัก ของภูมิภาคเอเซียตะวัรนออกเฉียงใต้และจีน

22 เตรียมความพร้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์การเติบโต ทางเศรษฐกิจ การเสริมคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และ คุณภาพชีวิต


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงการค้าอาเซียนขีนผ่านกรอบการค้า เสรี หรือ fta ก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อ ผู้ประกอบการไทยอย่างไร สถานการณ์และรูปแบบที่ทุนจีนเข้ามาลงทุนใน ไทยเป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google