งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาจำนวน วิธีเรียงสับเปลี่ยน แนวตรง และวงกลม ได้ 2. แก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับวิธีเรียง สับเปลี่ยนได้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาจำนวน วิธีเรียงสับเปลี่ยน แนวตรง และวงกลม ได้ 2. แก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับวิธีเรียง สับเปลี่ยนได้ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาจำนวน วิธีเรียงสับเปลี่ยน แนวตรง และวงกลม ได้ 2. แก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับวิธีเรียง สับเปลี่ยนได้ 3. คำนวณหาจำนวน วิธีการจัดหมู่ได้

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หัวข้อ การศึกษา 2. การเรียงสับเปลี่ยน เป็นวงกลม 1. การเรียงสับเปลี่ยน เป็นแนวตรง 3. การจัดหมู่

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเรียง สับเปลี่ยน การนำสิ่งของบางสิ่ง หรือทุกสิ่งมาจัดเรียง กันหรือจัดลำดับ โดย คำนึง ถึงลำดับเป็น สำคัญ

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเรียงสับเปลี่ยนแบ่ง ออกเป็น 2 แบบ 1. วิธีการเรียง สับเปลี่ยนเป็นแนวตรง 2. วิธีการเรียง สับเปลี่ยนเป็นวงกลม การเรียง สับเปลี่ยน

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเรียง สับเปลี่ยนแนว ตรง การนำสิ่งของมา จัดเรียงสับเปลี่ยนใน แนวเส้นตรง หรือเป็น แนวตรง หรือ สิ่งของที่อยู่หัวแถว ไม่บรรจบกับหางแถว

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 1.1 เรียงสับเปลี่ยน พร้อมกันทั้งหมด 1. การเรียง สับเปลี่ยนแนวตรง มีสิ่งของ n สิ่งที่ แตกต่างกันทั้งหมด โดยนำมาเรียง สับเปลี่ยนทั้งหมด n สิ่ง จำนวนวิธีเท่ากับ n!

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 1 มีคน 7 คนยืนเข้า แถวหน้ากระดาน จะมี วิธียืนทั้งหมดได้กี่วิธี

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 1.2 เรียงสับเปลี่ยน คราวละบางส่วน การเรียง สับเปลี่ยนแนว ตรง มีสิ่งของ n สิ่งที่ แตกต่างกันทั้งหมด โดยนำมาเรียง สับเปลี่ยนคราวละ r สิ่ง

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 2 จงหาวิธีเรียง สับเปลี่ยนตัวเลข 0,1,2,3,4,5,6 แล้วนำมาเรียง คราวละ 5 ตัว

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 3 จงหาค่า n เมื่อ กำหนดให้ 1. 2.

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน สิ่งของที่ไม่ แตกต่าง กันทั้งหมด มีสิ่งของ n สิ่ง และ แบ่งออกเป็น k กลุ่ม ทีเหมือนกัน จะมีวิธี เรียงสับเปลี่ยนได้ วิธี

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 4 มีหนังสือคณิตศาสตร์ 1 จำนวน 3 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 จำนวน 5 เล่ม จะมี วิธีจัดหนังสือบนชั้น วางได้กี่วิธี

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การจัดเรียง สับเปลี่ยนเป็นวงกลม การเรียงสับเปลี่ยน สิ่งของ n สิ่ง ที่ แตกต่างกัน นำมา จัดเรียงเป็นแนววงกลม จะจัดได้ (N-1)! วิธี

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 5 พ่อ แม่ และลูกอีก 4 คน นั่งล้อมวงกิน ข้าว จะมีวิธีนั่งได้กี่ วิธี 1. ใครนั่ง ตรงไหนก็ได้

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ กฎการ จัดหมู่ การนำสิ่งของ n สิ่ง ที่แตกต่างกัน ทั้งหมดมาจัดหมู่ครั้ง ละ r สิ่ง จำนวน วิธีเท่ากับ

17 ครูสหรัฐ สีมานนท์ จงหาจำนวนวิธีในการ เลือกตัวแทนนักเรียน 5 คน จากผู้สมัคร 7 คน ตัวอย่าง ที่ 6

18 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 7 กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล อยู่ 10 ลูก สีแดง 3 ลูก สีเขียว 4 ลูก สีดำ 3 ลูก หยิบลูก บอล 3 ลูก จงหา จำนวนวิธี ได้สีแดง 2 ลูก

19 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 8 จงหาค่า n จาก สมการต่อไปนี้ 1.1. 2.2.


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาจำนวน วิธีเรียงสับเปลี่ยน แนวตรง และวงกลม ได้ 2. แก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับวิธีเรียง สับเปลี่ยนได้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google