งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจสายตานักเรียนใน โครงการแว่นสายตา โรงเรียน …………….. หมู่ที่ …… ตำบล ………………………….. อำเภอ ………………………... จังหวัด …………………………. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจสายตานักเรียนใน โครงการแว่นสายตา โรงเรียน …………….. หมู่ที่ …… ตำบล ………………………….. อำเภอ ………………………... จังหวัด …………………………. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจสายตานักเรียนใน โครงการแว่นสายตา โรงเรียน …………….. หมู่ที่ …… ตำบล ………………………….. อำเภอ ………………………... จังหวัด …………………………. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด ………………….. คน จำนวนเด็กที่วัดสายตา ………………. คน มีสายตาผิดปกติ …………… คน

2 วิธีการวัดสายตา ทำอย่างไร

3 วิธีการวัดสายตา • เริ่มด้วยตาขวาก่อนเสมอ โดยปิดตาซ้ายใช้ตาขวาอ่าน • อ่านตัวเลขทีละแถวจากบนลงล่าง • อ่านไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่เห็นชัดและถูกต้อง • บันทึกค่าสายตาที่ได้ เช่น อ่านได้ถึงบรรทัดที่ 2 เท่ากับ 20/100 • สลับทำตาซ้ายด้วยวิธีเดิม

4 20/200 20/100 20/70 20/50 20/40 20/30 20/20

5 20/200 20/ 100 20/70 20/50 20/30 20/20

6

7

8 6 เมตร

9

10 ปิดตา ซ้าย

11 20/200 20/100 20/70 20/50 20/40 20/30 20/20 บันทึก ข้อมูล

12 สามารถอ่านได้ถูกต้องทั้งตาขวา และตาซ้าย ถึงบรรทัดที่ 7 ( ขีดเส้นแดง ) แสดงว่าสายตาปกติ เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป ( แถว 1-4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

13 ปิดตา ขวา

14 20/200 20/ 100 20/70 20/50 20/30 20/20

15 สามารถรู้ทิศทางของขาตัว E ทั้งตาขวาและตาซ้าย ถึงบรรทัดที่ 6 ( ขีดเส้นแดง ) แสดงว่าสายตาปกติ เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป ( แถว 1-4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

16 วัดสายตานักเรียนทุกคน กรอกข้อมูลเด็กที่มีค่าสายตา ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป ลงในแบบฟอร์ม ส่งข้อมูลมายังเหล่ากาชาดจังหวัด นำนักเรียนมาตรวจในวันและสถานที่ที่กำหนด มาร่วมแรง ร่วมใจกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจสายตานักเรียนใน โครงการแว่นสายตา โรงเรียน …………….. หมู่ที่ …… ตำบล ………………………….. อำเภอ ………………………... จังหวัด …………………………. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google