งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจสายตานักเรียนในโครงการแว่นสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจสายตานักเรียนในโครงการแว่นสายตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจสายตานักเรียนในโครงการแว่นสายตา
โรงเรียน…………….. หมู่ที่ …… ตำบล ………………………….. อำเภอ ………………………...จังหวัด …………………………. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด ………………….. คน จำนวนเด็กที่วัดสายตา ………………. คน มีสายตาผิดปกติ …………… คน

2 วิธีการวัดสายตา ทำอย่างไร
วิธีการวัดสายตา ทำอย่างไร

3 วิธีการวัดสายตา อ่านตัวเลขทีละแถวจากบนลงล่าง
เริ่มด้วยตาขวาก่อนเสมอ โดยปิดตาซ้ายใช้ตาขวาอ่าน อ่านตัวเลขทีละแถวจากบนลงล่าง อ่านไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่เห็นชัดและถูกต้อง บันทึกค่าสายตาที่ได้ เช่น อ่านได้ถึงบรรทัดที่ 2 เท่ากับ 20/100 สลับทำตาซ้ายด้วยวิธีเดิม

4 20/200 20/100 20/70 20/50 20/40 20/30 20/20

5 20/200 20/100 20/70 20/50 20/30 20/20

6 1.เลือกห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ

7 2. ติดแผ่นวัดสายตาอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็ก

8 3.วัดระยะจากแผ่นวัดสายตา ถึงจุดที่ให้เด็กยืน 6 เมตร

9 4. ทำเครื่องหมายกำหนดจุดให้เด็กยืน

10 ปิดตาซ้าย

11 20/200 20/100 20/70 20/50 20/40 20/30 20/20 บันทึกข้อมูล

12 เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป (แถว 1-4)
สามารถอ่านได้ถูกต้องทั้งตาขวาและตาซ้าย ถึงบรรทัดที่ 7 (ขีดเส้นแดง) แสดงว่าสายตาปกติ เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป (แถว 1-4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

13 ปิดตาขวา

14 20/200 20/100 20/70 20/50 20/30 20/20

15 เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป (แถว 1-4)
สามารถรู้ทิศทางของขาตัวE ทั้งตาขวาและตาซ้าย ถึงบรรทัดที่ 6 (ขีดเส้นแดง) แสดงว่าสายตาปกติ เลือกเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป (แถว 1-4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

16 วัดสายตานักเรียนทุกคน กรอกข้อมูลเด็กที่มีค่าสายตา
มาร่วมแรง ร่วมใจกัน วัดสายตานักเรียนทุกคน กรอกข้อมูลเด็กที่มีค่าสายตา ตั้งแต่ 20/50 ขึ้นไป ลงในแบบฟอร์ม ส่งข้อมูลมายังเหล่ากาชาดจังหวัด นำนักเรียนมาตรวจในวันและสถานที่ที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจสายตานักเรียนในโครงการแว่นสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google