งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวน สัญลักษณ์ที่บอกการเท่ากันคือ สมการที่มีตัวแปรอยู่เพียงตัวแปรเดียว เมื่อเป็นค่าคงตัว และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวน สัญลักษณ์ที่บอกการเท่ากันคือ สมการที่มีตัวแปรอยู่เพียงตัวแปรเดียว เมื่อเป็นค่าคงตัว และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวน สัญลักษณ์ที่บอกการเท่ากันคือ สมการที่มีตัวแปรอยู่เพียงตัวแปรเดียว เมื่อเป็นค่าคงตัว และ

3 จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการ แล้วทำให้สมการเป็นจริง การหาคำตอบของสมการ

4 การแก้ สมการ สมมาตรถ่ายทอดการบวกการคูณ

5

6

7

8

9

10 จงแก้สมการ

11

12

13

14

15 คูณด้วย มีค่าเท่ากับ หารด้วย

16 จงแก้สมการ

17

18

19

20 จงหาค่าของ นำ คูณได้ผลลัพธ์คือ นำ บวกได้ผลลัพธ์คือ ดังนั้น

21 จงบอกลำดับการดำเนินการของ นำ คูณได้ผลลัพธ์คือ นำ บวกได้ผลลัพธ์คือ

22 จงบอกลำดับการดำเนินการของ นำ คูณได้ผลลัพธ์คือ นำ บวกได้ผลลัพธ์คือ

23 จงบอกลำดับการดำเนินการของ นำ คูณได้ผลลัพธ์คือ นำ ลบด้วยได้ผลลัพธ์คือ

24 จงบอกลำดับการดำเนินการของ นำ ไปหารได้ผลลัพธ์คือ นำ ลบด้วยได้ผลลัพธ์คือ

25 จงบอกลำดับการดำเนินการของ นำ ไปหารได้ผลลัพธ์คือ นำ ไปบวกได้ผลลัพธ์คือ

26 กำจัด

27 จงแก้สมการ

28

29

30 ตัดสินใจว่าจะให้ตัวแปรเหลืออยู่ข้างใดของสมการ อีกฝั่งจะต้องมีเพียงตัวเลข กำจัดพจน์ของตัวแปรในฝั่งที่ไม่ต้องการ โดยการนำพจน์ที่เหมือนกันมาดำเนินการแบบตรงกันข้าม กำจัดตัวเลขออกจากฝั่งที่มีตัวแปรอยู่

31 จงแก้สมการ

32

33

34

35 ให้ยุบรวมพจน์แต่ละข้างของสมการเข้าด้วยกัน ให้เหลือเพียงพจน์เดียว ใช้วิธีการแก้สมการตามหลักการแก้สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียวที่ผ่านมาแล้ว

36 จงแก้สมการ

37

38

39 พยายามจัดรูปแบบของสมการที่ให้มา อยู่ในรูปของการ บวกหรือการลบกันของแต่ละพจน์ โดยใช้ สมบัติการแจกแจง สมบัติการคูณ การหาร การทำเศษส่วนให้เท่ากัน

40 จงแก้สมการ

41

42

43

44

45

46

47 อ่านและวิเคราะห์โจทย์ หาให้ได้ว่าโจทย์ถามหาอะไร กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถาม นำเงื่อนไขที่โจทย์ให้มา สร้างเป็นสมการตั้งต้น ทำการแก้สมการ ตรวจคำตอบ

48 รวมกัน 4 กับ 6 รวมกัน เขียนเป็น 4 + 6 ผลรวมของ....... กับ....... ผลรวมของ 5 กับ 6 เขียนเป็น 5 + 6

49 ผลลบของ..... กับ..... ผลลบของ 10 กับ 6 เขียนเป็น 10 - 6 ผลต่างของ....... กับ....... ผลต่างของ 25 กับ 4 เขียนเป็น 25 - 4

50 ..... เท่าของ..... 5 เท่าของ 4 เขียนเป็น....... ของ....... เศษสามส่วนสี่ของ 12 เขียนเป็น

51 ..... น้อยกว่า...... อยู่..... 12 น้อยกว่า 20 อยู่ 8 เขียนเป็น 20 – 12 = 8...... มากกว่า....... อยู่....... 20 มากกว่า 12 อยู่ 8 เขียนเป็น 20 – 12 = 8

52 ผลรวมของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งกับ 4 มีค่าเท่ากับ 10 จงหาจำนวนนั้น ให้จำนวนเต็มจำนวนหนึ่งเป็น สร้างสมการตั้งต้น แก้สมการ ดังนั้น จำนวนนั้นคือ

53 ผลรวมของสองเท่าของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งกับ 8 มีค่า เท่ากับ 26 จงหาจำนวนนั้น ให้จำนวนเต็มจำนวนหนึ่งเป็น สร้างสมการตั้งต้น แก้สมการ ดังนั้น จำนวนนั้นคือ

54 จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันมีผลรวมเท่ากับ 48 จงหา จำนวนเต็มทั้งสามจำนวนนั้น จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกัน เช่น 1, 2, 310, 11, 12หรือ17, 18, 19หรือ ให้จำนวนเต็มจำนวนแรกเป็น จะได้จำนวนที่สองคือ จะได้จำนวนที่สามคือ สร้างสมการตั้งต้น

55 จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันมีผลรวมเท่ากับ 48 จงหา จำนวนเต็มทั้งสามจำนวนนั้น

56 ให้จำนวนเต็มจำนวนแรกเป็น จะได้จำนวนที่สองคือ จะได้จำนวนที่สามคือ ดังนั้น จำนวนทั้งสามคือ 15, 16, 17

57 แม่ค้าซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวเสวยมาขายรวม 60 กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ 60 บาท มะม่วง เขียวเสวยกิโลกรัมละ 50 บาท ปรากฏว่าอัตราส่วนของ จำนวนเงินที่ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ต่อจำนวนเงินที่ซื้อมะม่วง เขียวเสวยเป็น 6 : 7 จงหาว่าแม่ค้าซื้อมะม่วงแต่ละชนิดมา อย่างละกี่กิโลกรัม


ดาวน์โหลด ppt ประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวน สัญลักษณ์ที่บอกการเท่ากันคือ สมการที่มีตัวแปรอยู่เพียงตัวแปรเดียว เมื่อเป็นค่าคงตัว และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google