งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละเล่นเด็กไทย ด. ญ. มินตรา บุตระ เลขที่ 31 ม. 2/5 ด. ญ. ชลธิชา สุ่มลาย เลขที่ 36 ม.2/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละเล่นเด็กไทย ด. ญ. มินตรา บุตระ เลขที่ 31 ม. 2/5 ด. ญ. ชลธิชา สุ่มลาย เลขที่ 36 ม.2/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การละเล่นเด็กไทย ด. ญ. มินตรา บุตระ เลขที่ 31 ม. 2/5 ด. ญ. ชลธิชา สุ่มลาย เลขที่ 36 ม.2/5

3 งูกินหาง • จำนวนผู้เล่น 8-10 คน วิธีการเล่น แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 จะต้อง เป็น " พ่องู " ฝ่ายที่ 2 มี " แม่งู " 1 คน ที่เหลือเป็น " ลูกงู " ซึ่งผู้เล่นเป็นลูกงูจะต้องเกาะเอวผู้ เป็นแม่งู จากนั้น พ่องูจะถามว่า " แม่งูเอ๋ย " แม่งูและลูกงูก็ร้องตอบว่า " เอ๋ย " พอช่วงท้าย พ่องูถามว่า " กินหัว กินหาง " แม่งูตอบว่า " กินกลาง ตลอดตัว " ผู้เป็นพ่องู จะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้องกางมือเพื่อ ป้องกันลูกงู หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวไป ก็ต้อง ออกจากการเล่น ผู้เล่นที่เหลือก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับหมด

4 งูกินหาง

5 ซ่อนหา • จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน วิธีการเล่น จับไม้สั้นไม้ยาว เพื่อหาว่าใครจะ เป็นคนหาก่อน เมื่อได้แล้วก็ปิดตา คนอื่นๆ ไป ซ่อน คนปิดตาถาม " เอาหรือยัง " ถ้าผู้ซ่อนคนใด หรือหลายคนร้องว่า " ยัง " ก็ยังเปิดตาไม่ได้ รอ จนกว่าผู้ซ่อนจะร้องว่า " เอาละ " จึงเปิดตาได้ และค้นหาผู้ซ่อน เมื่อหาพบต้องส่งเสียงดังๆ เพื่อให้รู้ว่าพบใครคนหนึ่งแล้ว ผู้ซ่อนทั้งหลายก็ ออกมาจากที่ซ่อน ถ้าเล่นโป้งแปะ จะต้องร้องว่า " โป้ง ….( ชื่อผู้ที่พบ )" ถ้าผู้ซ่อนถึงตัวผู้หา และ ร้องว่า " แปะ " ก่อน ผู้นั้นต้องเป็นต่อไป ผู้เล่น จะต้องซ่อนคนเดียว ที่เดียวกันจะซ่อนมากกว่า 1 คนไม่ได้

6 ซ่อนหา

7 อีตัก • จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น วิธีการเล่น ผู้เล่นทุกคนโปรยเม็ดมะขามเท่าๆ กัน ห่อ ใบไม้เป็นรูปช้อนสำหรับอีตัก ในการตักจะต้อง ตักทีละเม็ดหากกระเทือนเม็ดอื่นจะหมดสิทธิ์ใน การเล่น จะต้องให้ผู้เล่นคนอื่นเล่นต่อ หากใคร ได้มากที่สุดจะถือเป็นฝ่ายชนะ

8 อีตัก

9 โพงพาง • จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น วิธีการเล่น เลือกคนที่เป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอา ผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่นคนอื่นๆ ล้อมวงจับ มือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลงประกอบ เมื่อจบเพลงนั่ง ลง ถามว่า " ปลาเป็นหรือปลาตาย " ถ้าตอบว่า " ปลาเป็น " คนที่ อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได้ ถ้าบอก " ปลาตาย " จะต้องนั่งอยู่ เฉยๆ คนที่ถูกปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้อง เป็นต่อไป ( ผู้ที่เป็นปลา ซึ่งถูกปิดตาจะต้องทายว่า ผู้ที่ถูกจับได้ เป็นใคร ชื่ออะไร ) • บทร้องประกอบ " โพงพางเอย ปลาเข้าลอด ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย "

10 โพงพาง

11 เสือข้ามห้วย • จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น วิธีการเล่น จับไม้สั้นไม้ยาว เลือกคนที่เป็นห้วย 1 คน และ คนอื่นๆ กระโดดข้ามมีทั้งหมด 8 ท่า • ท่าที่ 1 เหยียดขา 1 ข้าง ข้างใดก็ได้ ท่าที่ 2 เหยียดขาทับบนข้างเดิม ให้ส้นเท้าต่อบนหัวแม่เท้า ท่าที่ 3 เหยียดแขนข้างหนึ่งตั้งบนขาทั้งสองข้าง ให้นิ้วก้อยตั้ง บนหัวแม่เท้า กางนิ้วห่างๆ กัน ท่าที่ 4 เหยียดแขนอีกข้างหนึ่ง ต่อบนมือข้างเดิม ให้นิ้วก้อยตั้ง บนหัวแม่มือของข้างเดิม ท่าที่ 5 นั่งหมอบ ท่าที่ 6 ชักเงี่ยง โดยใช้ข้อศอกข้างหนึ่งยักขึ้นยักลง ท่าที่ 7 ชักเงี่ยงทั้งสอง ใช้ข้อศอกทั้งสองข้างยัก ท่าที่ 8 ลุกขึ้นยืนก้มตัว ใช้ปลายนิ้วมือจรดนิ้วเท้า

12 เสือข้ามห้วย

13 •จ•จบแล้วเด้อ

14 เปิ้ลอวบอึ้ม


ดาวน์โหลด ppt การละเล่นเด็กไทย ด. ญ. มินตรา บุตระ เลขที่ 31 ม. 2/5 ด. ญ. ชลธิชา สุ่มลาย เลขที่ 36 ม.2/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google