งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
ช่วงชั้นที่1 เรื่อง คณิตศาสตร์ การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 ผู้พัฒนาบทเรียน โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำจำนวน
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำจำนวน สองจำนวนมารวมกันให้ได้ผลลัพธ์ไม่เกิน20

4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทักษะ

5 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
การบวกตามแนวนอนและแนวตั้ง ศูนย์กับการบวก การสลับที่การบวก โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20

6 การบวก การบวก คือ การนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน ตัวอย่าง
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20 การบวก การบวก คือ การนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน ตัวอย่าง

7 ผลรวมหรือผลบวกของสตรอเบอรี่
ตัวอย่าง ผลรวมหรือผลบวกของสตรอเบอรี่ 1 3 รวมกับ รวมเป็น 4

8 การบวกตามแนวนอนและแนวตั้ง
การบวกตามแนวตั้ง

9 การบวกตามแนวนอน การบวกตามแนวนอน คือ การหาผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์ + 2 5 7

10 การบวกตามแนวตั้ง การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกโดยเขียนตัวเลขให้หลักตรงกัน ตัวเลขที่อยู่ตัวบน เรียกว่า ตัวตั้ง ส่วนตัวล่าง เรียกว่า ตัวบวก 5 ตัวตั้ง + 2 ตัวบวก 7 ผลบวก

11 ศูนย์กับการบวก ศูนย์หรือตัวเลข 0 ใช้แทนจำนวนสิ่งของที่ “ ไม่มี ” เพื่อศูนย์ไปบวกกับจำนวนใดๆ ก็ตาม จะได้ผลบวกเท่าเดิม เพราะ 0 ไม่มีค่าไม่ว่าจะนำ 0 ไปบวกกับตัวเลขจำนวนใดๆ ย่อมไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง

12 ศูนย์กับการบวก รวมกับ เท่ากับ + 5 5

13 การสลับที่การบวก การสลับที่ของการบวก คือ การนำจำนวนสองจำนวนมาบวกกันไม่ว่าจะเขียนตัวเลขใด เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกก็ตาม ผลบวกที่ได้นั้นจะมีค่าเท่ากันเสมอ ตัวอย่าง

14 การสลับที่การบวก รวมกับ รวมกับ เท่ากับ + 3 = 4 3 + 4 = 7

15 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโจทย์ปัญหา ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบตามแนวนอน ตัวอย่าง

16 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้
มีสตรอเบอรี่ 4 ลูก พ่อให้มาอีก 1 ลูกรวมมีลูกสตรอเบอรี่กี่ลูก + เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ = 5 4 + 1

17 กิจกรรมฝึกทักษะ

18 ข้อ 1. 4 5 2 3 1 + ? =

19 ข้อ 2. 4 3 + 7 8 6 ? =

20 ข้อ 3. 8 9 7 4 5 + ? =

21 ข้อ 4. 2 2 + 4 5 3 ? =

22 ข้อ 5. 3 3 + 7 8 6 ? =

23 ข้อ 6. 5 + 1 7 8 6 ?

24 ข้อ 7. 7 + 8 9 7 2 ?

25 ข้อ 8. 4 + 1 4 5 3 ?

26 ข้อ 9. 3 + 2 4 5 3 ?

27 ข้อ 10. 6 + 8 9 2 7 ?

28 ต้องการออกจากโปรแกรม
ไม่ใช่ ใช่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google