งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง

4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการนำจำนวน สองจำนวนมารวมกันให้ได้ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20

5 สาระการ เรียนรู้ กิจกรรมฝึก ทักษะ

6 การ บวก การบวกตามแนวนอนและ แนวตั้ง ศูนย์กับการ บวก การสลับที่การ บวก โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20

7 การบวก การบวก คือ การนำ จำนวนสองจำนวนมา รวมกัน ตัวอย่าง

8 ผลรวมหรือผลบวก ของสตรอเบอรี่ 3 1 รวมกับ รวมเป็น 4

9 การบวกตามแนวนอน และแนวตั้ง การบวกตาม แนวตั้ง การบวกตาม แนวนอน

10 การบวกตาม แนวนอน การบวกตามแนวนอน คือ การหา ผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์ 7 + 5 2

11 การบวกตาม แนวตั้ง การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกโดย เขียนตัวเลขให้หลักตรงกัน ตัวเลขที่อยู่ ตัวบน เรียกว่า ตัวตั้ง ส่วนตัวล่าง เรียกว่า ตัวบวก 7 + 5 2 ตัว ตั้ง ตัว บวก ผลบ วก

12 ศูนย์กับการ บวก ศูนย์หรือตัวเลข 0 ใช้แทนจำนวน สิ่งของที่ “ ไม่มี ” เพื่อศูนย์ไปบวกกับ จำนวนใดๆ ก็ตาม จะได้ผลบวกเท่า เดิม เพราะ 0 ไม่มีค่าไม่ว่าจะนำ 0 ไป บวกกับตัวเลขจำนวนใดๆ ย่อมไม่ทำ ให้เลขจำนวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง

13 ศูนย์กับการ บวก 5+ 5 0 รวมกับ เท่ากับ

14 การสลับที่การ บวก ตัวอย่าง การสลับที่ของการบวก คือ การนำจำนวนสองจำนวนมาบวก กันไม่ว่าจะเขียนตัวเลขใด เป็น ตัวตั้งหรือตัวบวกก็ตาม ผลบวก ที่ได้นั้นจะมีค่าเท่ากันเสมอ

15 การสลับที่การ บวก รวมกับ เท่ากับ รวมกับ + 3 4 + 4 3 = 7 =

16 โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกสามารถ ทำได้โดยการเปลี่ยนโจทย์ปัญหา ให้ เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบ ตามแนวนอน ตัวอย่าง

17 โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20 มีสตรอเบอรี่ 4 ลูก พ่อให้มาอีก 1 ลูกรวม มีลูกสตรอเบอรี่กี่ลูก เขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์ได้ดังนี้ + 4 1 5 = +

18

19 1 + 2 = ? ข้อ 1. 3 45

20 4 + 3 = ? 6 78 ข้อ 2.

21 5 + 4 = ? 7 89 ข้อ 3.

22 2 + 2 = ? 3 45 ข้อ 4.

23 3 + 3 = ? 6 78 ข้อ 5.

24 5 + 1 6 78 ข้อ 6. ?

25 7 + 2 7 89 ข้อ 7. ?

26 4 + 1 3 45 ข้อ 8. ?

27 3 + 2 3 45 ข้อ 9. ?

28 6 + 2 7 89 ข้อ 10. ?

29 ต้องการออกจาก โปรแกรม ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google