งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง

4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการนำจำนวน สองจำนวนมารวมกันให้ได้ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20

5 สาระการ เรียนรู้ กิจกรรมฝึก ทักษะ

6 การ บวก การบวกตามแนวนอนและ แนวตั้ง ศูนย์กับการ บวก การสลับที่การ บวก โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20

7 การบวก การบวก คือ การนำ จำนวนสองจำนวนมา รวมกัน ตัวอย่าง

8 ผลรวมหรือผลบวก ของสตรอเบอรี่ 3 1 รวมกับ รวมเป็น 4

9 การบวกตามแนวนอน และแนวตั้ง การบวกตาม แนวตั้ง การบวกตาม แนวนอน

10 การบวกตาม แนวนอน การบวกตามแนวนอน คือ การหา ผลบวกจากประโยคสัญลักษณ์

11 การบวกตาม แนวตั้ง การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกโดย เขียนตัวเลขให้หลักตรงกัน ตัวเลขที่อยู่ ตัวบน เรียกว่า ตัวตั้ง ส่วนตัวล่าง เรียกว่า ตัวบวก ตัว ตั้ง ตัว บวก ผลบ วก

12 ศูนย์กับการ บวก ศูนย์หรือตัวเลข 0 ใช้แทนจำนวน สิ่งของที่ “ ไม่มี ” เพื่อศูนย์ไปบวกกับ จำนวนใดๆ ก็ตาม จะได้ผลบวกเท่า เดิม เพราะ 0 ไม่มีค่าไม่ว่าจะนำ 0 ไป บวกกับตัวเลขจำนวนใดๆ ย่อมไม่ทำ ให้เลขจำนวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง

13 ศูนย์กับการ บวก รวมกับ เท่ากับ

14 การสลับที่การ บวก ตัวอย่าง การสลับที่ของการบวก คือ การนำจำนวนสองจำนวนมาบวก กันไม่ว่าจะเขียนตัวเลขใด เป็น ตัวตั้งหรือตัวบวกก็ตาม ผลบวก ที่ได้นั้นจะมีค่าเท่ากันเสมอ

15 การสลับที่การ บวก รวมกับ เท่ากับ รวมกับ = 7 =

16 โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกสามารถ ทำได้โดยการเปลี่ยนโจทย์ปัญหา ให้ เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบ ตามแนวนอน ตัวอย่าง

17 โจทย์ปัญหาการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 20 มีสตรอเบอรี่ 4 ลูก พ่อให้มาอีก 1 ลูกรวม มีลูกสตรอเบอรี่กี่ลูก เขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์ได้ดังนี้ = +

18

19 1 + 2 = ? ข้อ

20 4 + 3 = ? 6 78 ข้อ 2.

21 5 + 4 = ? 7 89 ข้อ 3.

22 2 + 2 = ? 3 45 ข้อ 4.

23 3 + 3 = ? 6 78 ข้อ 5.

24 ข้อ 6. ?

25 ข้อ 7. ?

26 ข้อ 8. ?

27 ข้อ 9. ?

28 ข้อ 10. ?

29 ต้องการออกจาก โปรแกรม ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt นางกนกวรรณ ห่วงไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนนาค นาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวน หลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google