งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... เขียนคำจากภาพ 123 456 789 101112 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

2 แบบฝึกที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำจากเอกลักษณ์ที่กำหนดให้ เขียนคำจากเอกลักษณ์ เหลว น้ำ กาแฟ ซุป ตัวอย่าง คำ เอกลักษณ์ คำที่จินตนาการได้ 1 ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... 2 3 4 5 แหลม หอม แดง กลม ร้อน แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

3 แบบฝึกที่ 3 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำขยายจากคำที่กำหนดให้ เขียนคำขยาย แมว ตัวใหญ่ สีดำ ตัวอย่าง ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... คำที่ กำหนด 1 บ้าน งู กล้วย รองเท้า กล่อง คำขยาย 2 3 4 5 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

4 แบบฝึกที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำมาประสมคำที่กำหนดให้ คำที่นำมาเติมจะอยู่หน้าหรือ หลังคำที่กำหนดให้ก็ได้ และคำใหม่ที่ได้ต้องเป็นคำที่มีความหมาย การประสมคำ น้ำน้ำนมแม่น้ำยาน้ำ ตัวอย่าง ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... ไฟ เขา ทอง กล้า หนัง ยก แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

5 แบบฝึกที่ 5 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์แทนภาพที่กำหนดให้ เขียนคำคล้องจอง กิจกรรมที่ 1 ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... 1. น้ำพึ่ง...................................... พึ่งป่า 2. เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา อุดมข้าว....................... พืชพันธุ์........................ 3. กลับถึง.................. ช่วยงานแข็งขัน 4. ฉันท่อง.................. หาความรู้กัน 5. ล้างหน้า.................. ก่อนฉันเข้า.................. แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

6 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำให้คล้องจองกับคำที่กำหนดให้ กิจกรรมที่ 2 บาปทราบ หาบ ภาพ ลาภ หยาบ ตัวอย่าง ฯลฯ ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... ย้อ ม โด ด ทร าย แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

7 แบบฝึกที่ 6 คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่เหมือนกัน ความเหมือน ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... 1 2 3 4 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

8 แบบฝึกที่ 7 คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่แตกต่างกัน ความต่าง ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... 1 2 3 4 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

9 แบบฝึกที่ 8 ประโยชน์ของสิ่งของ คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของสิ่งของที่กำหนดให้ 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... 1.................................................................... 2.................................................................... 3.................................................................... แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

10 แบบฝึกที่ 9 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ ผอม แม่วัวของฉันร่างกายซูบผอมลงทุกวัน ตัวอย่าง 1. พักผ่อน 2. โกรธ 3. ประมาท 4. สนใจ 5. หัวเราะ 6. มวยปล้ำ 7. แตงกวา 8. อนาคต 9. พรุ่งนี้ 10. คุณภาพ ชื่อ...................................................................... ชั้น............................ เลขที่............... โรงเรียน...................................................................... วันที่......................................... แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google