งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ เขียนคำจากภาพ แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

2 แบบฝึกที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำจากเอกลักษณ์ที่กำหนดให้ เขียนคำจากเอกลักษณ์ เหลว น้ำ กาแฟ ซุป ตัวอย่าง คำ เอกลักษณ์ คำที่จินตนาการได้ 1 ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ แหลม หอม แดง กลม ร้อน แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

3 แบบฝึกที่ 3 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำขยายจากคำที่กำหนดให้ เขียนคำขยาย แมว ตัวใหญ่ สีดำ ตัวอย่าง ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ คำที่ กำหนด 1 บ้าน งู กล้วย รองเท้า กล่อง คำขยาย แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

4 แบบฝึกที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำมาประสมคำที่กำหนดให้ คำที่นำมาเติมจะอยู่หน้าหรือ หลังคำที่กำหนดให้ก็ได้ และคำใหม่ที่ได้ต้องเป็นคำที่มีความหมาย การประสมคำ น้ำน้ำนมแม่น้ำยาน้ำ ตัวอย่าง ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ ไฟ เขา ทอง กล้า หนัง ยก แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

5 แบบฝึกที่ 5 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์แทนภาพที่กำหนดให้ เขียนคำคล้องจอง กิจกรรมที่ 1 ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ น้ำพึ่ง พึ่งป่า 2. เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา อุดมข้าว พืชพันธุ์ กลับถึง ช่วยงานแข็งขัน 4. ฉันท่อง หาความรู้กัน 5. ล้างหน้า ก่อนฉันเข้า แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

6 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำให้คล้องจองกับคำที่กำหนดให้ กิจกรรมที่ 2 บาปทราบ หาบ ภาพ ลาภ หยาบ ตัวอย่าง ฯลฯ ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ ย้อ ม โด ด ทร าย แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ

7 แบบฝึกที่ 6 คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่เหมือนกัน ความเหมือน ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

8 แบบฝึกที่ 7 คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่แตกต่างกัน ความต่าง ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

9 แบบฝึกที่ 8 ประโยชน์ของสิ่งของ คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของสิ่งของที่กำหนดให้ ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค

10 แบบฝึกที่ 9 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ ผอม แม่วัวของฉันร่างกายซูบผอมลงทุกวัน ตัวอย่าง 1. พักผ่อน 2. โกรธ 3. ประมาท 4. สนใจ 5. หัวเราะ 6. มวยปล้ำ 7. แตงกวา 8. อนาคต 9. พรุ่งนี้ 10. คุณภาพ ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่ แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด ชื่อ...................................................................... ชั้น............................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google