งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหมู่ (Combination). การจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จาก n สิ่ง คือ การหาจำนวนสับเซตขนาด r ของ เซตขนาด n พิจารณาการจัดหมู่ของตัวอักษร 2 ตัว จาก เซต S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหมู่ (Combination). การจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จาก n สิ่ง คือ การหาจำนวนสับเซตขนาด r ของ เซตขนาด n พิจารณาการจัดหมู่ของตัวอักษร 2 ตัว จาก เซต S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหมู่ (Combination)

2 การจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จาก n สิ่ง คือ การหาจำนวนสับเซตขนาด r ของ เซตขนาด n พิจารณาการจัดหมู่ของตัวอักษร 2 ตัว จาก เซต S = {A, B, C} แล้วหาข้อสรุป

3 Examples 1. จงหาจำนวนวิธีจัดหมู่คน 5 คนโดยเลือก มาคราวละ 3 คน 2. จงหาจำนวนวิธีในการเลือกกรรมการ 5 คน จาก 9 คน 3. จงหาจำนวนวิธีในการแบ่งกลุ่มสิ่งของ 10 ชิ้น ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้มีกลุ่มละ 4 ชิ้น และ 6 ชิ้นตามลำดับ

4 การจัดหมู่ จำนวนวิธีในการเลือกสิ่งของ r สิ่ง จาก สิ่งของ n สิ่ง เรียกว่า จำนวนวิธีของการจัดหมู่ของ n สิ่ง ทีละ r สิ่ง เขียนแทนด้วย C(n, r) หรือ

5 Examples 1. จงคำนวณ C(7, 4) C(6, 5) C(4, 4) 2. จงหาจำนวนวิธีในการทำสลัดที่ แตกต่างกันจาก ผักกาดหอม ผักเอสกา โร ผักเอนไดฟ ผักวอเตอรเดรส ผักชิ โครี 3. มีสระ 5 ตัวและพยัญชนะ 7 ตัว จงหา จำนวนวิธีในการสร้างคำที่ประกอบด้วย พยัญชนะที่แตกต่างกัน 4 ตัว และสระ ที่แตกต่างกัน 3 ตัว โดยที่คำเหล่านั้น อาจไม่มีความหมายก็ได้

6 จงหาข้อสรุป C(n, r) = C(n, n-r) C(n, n) = C(n, 0) = 1 C(n, 1) = C(n, n-1) = n

7


ดาวน์โหลด ppt การจัดหมู่ (Combination). การจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จาก n สิ่ง คือ การหาจำนวนสับเซตขนาด r ของ เซตขนาด n พิจารณาการจัดหมู่ของตัวอักษร 2 ตัว จาก เซต S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google