งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

3 ผู้พัฒนาบทเรียน บทเรียน ออกจากโปรแกรม จุดประสงค์ เลือก รายการ แบบฝึกหัด

4 กลับหน้าหลัก สาระสำคัญ 1. บวกจำนวนที่เท่า ๆ กัน หลาย ๆ จำนวน เขียน แสดงได้ด้วยการคูณ 2. “ X ” เป็นเครื่องหมายการคูณ 3. จำนวนที่ได้จากการคูณเรียกว่าผลคูณ เมื่อกำหนดโจทย์การคูณ จำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มี หนึ่งหลักให้ สามารถคำตอบพร้อม ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ของคำตอบที่ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

5 ผู้พัฒนาบทเรียนผู้พัฒนาบทเรียน นายกฤษนที บุญล้อม ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้าหลัก

6 “ X ” เป็นเครื่องหมาย แสดงการคูณ การคูณ คือ การบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวน หนังสือ 3 เล่ม หน้าต่อไป กลับหน้าหลัก หนังสือ 3 เล่ม มีหนังสือ 2 กอง กองละ 3 เล่ม มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม มีหนังสือทั้งหมด 3 + 3 = 6 เล่ม 3 + 3 เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ 2 x 3 นั่นคือ 3 + 3 = 2 x 3 = 6

7 มีดอกไม้ 3 แจกัน ใส่แจกันละ 5 ดอก มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ ดอก หน้าต่อไป กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ มีดอกไม้ทั้งหมด 5 + 5 + 5 = 15 ดอก 5 + 5 + 5 เขียนในรูปการ คูณได้ดังนี้ 3 x 5 นั่นคือ 5 + 5 + 5 = 3 x 5 = 15

8 ขนมปัง 5 ถาด ถาดละ 4 ชิ้น มีขนมปังทั้งหมด กี่ชิ้น มีขนมปังทั้งหมด 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 ชิ้น 4 + 4 + 4 + 4 + 4 เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ 5 x 4 นั่นคือ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 x 4 = 20 หน้าต่อไป กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

9 เขียนในรูปการบวก คือ 4 + 4 + 4 = 12 กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ หน้าต่อไป เขียนในรูปการคูณ คือ 3 x 4 = 12 มีไก่ทั้งหมด 12 ตัว

10 กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ หน้าต่อไป เขียนในรูปการบวก คือ 8 + 8 = 16 เขียนในรูปการคูณ คือ 2 x 8 = 16 มีชมพู่ทั้งหมด = 16 ผล

11 กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ตัวอย่าง 4 x 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 จงหาผลคูณ ต่อไปนี้ หน้าต่อไป 1. 4 x 5 = …………………….. =.............................. 2. 7 x 2 = ………………. =......................... 3. 6 x 4 = ………………. =......................... 4. 2 x 5 = …………………….. =.............................. 5. 9 x 2 = ………………. =......................... 6. 7 x 1 = ………………. =.........................

12 กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหาคำตอบ 1. โจทย์ให้หาอะไร มีปูทั้งหมดกี่ตัว 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว 3. หาจำนวนปูทั้งหมดได้อย่างไร รวมจำนวนปูทั้งหมด ได้ดังนี้ 5 + 5 + 5 = 15 4. แสดงการหาคำตอบโดยเขียน เป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณ ได้อย่างไร 3 x 5 = 15 5. ได้คำตอบเท่าไร มีปูทั้งหมด 15 ตัว ตัวอย่าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว มีปูทั้งหมดกี่ตัว หน้าต่อไป

13 ตัวอย่าง ทอฟฟี่ถุงหนึ่งมี 6 เม็ด ถ้ามีทอฟฟี่ 4 ถุง จะมีทอฟฟี่ทั้งหมดกี่เม็ด 1. โจทย์ให้หาอะไร มีทอฟฟี่ทั้งหมดกี่เม็ด 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง ทอฟฟี่ถุงหนึ่งมี 6 เม็ด มีทอฟฟี่ 4 ถุง 3. หาจำนวนทอฟฟี่ทั้งหมดได้อย่างไร รวมจำนวนทอฟฟี่ทั้งหมด ได้ดังนี้ 6 + 6 + 6 + 6 = 24 4. แสดงการหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร 4 x 6 = 24 5. ได้คำตอบเท่าไร มีทอฟฟี่ทั้งหมด 24 เม็ด กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ หน้าต่อไป

14 แบบฝึ กหัด กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ หน้าต่อไป

15 มีขนมเค้ก 5 กล่อง กล่องละ 3 ชิ้น มีขนมเค้กทั้งหมดกี่ชิ้น เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร ก.ก.ก.ก. ข.ข.ข.ข. ค.ค.ค.ค. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 x 5 5 + 5 + 5 1.1. กลับหน้าหลัก

16 ข้อต่อไป

17 ทำใหม่ ทำใหม่

18 ก.ก.ก.ก. ข.ข.ข.ข. ค.ค.ค.ค. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 x 5 2.2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักเรียน 6 คน จะมีนักเรียทั้งหมดกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

19 เก่งจัง.. ถูก อีกแล้ว ข้อ ต่อไป ข้อ ต่อไป

20 ตอบผิดจ๊ะ ลองใหม่อีก ทีนะ ทำ ใหม่ ทำ ใหม่

21 ปักดอกไม้ใส่แจกัน 6 ใบ ใบละ 4 ดอก ใช้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก ก.ก.ก.ก. ข.ข.ข.ข. ค.ค.ค.ค. 24 ดอก 16 ดอก 14 ดอก 3.3. กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

22 ไชโย.. ถูก นะครับ ข้อ ต่อไ ป ข้อ ต่อไ ป

23 ตอบผิด ครับ ทำใหม่นะ ครับ ทำ ใหม่ ทำ ใหม่

24 ก.ก.ก.ก. ข.ข.ข.ข. ค.ค.ค.ค. 11 บาท 24 บาท 4.4. กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ พ่อให้เงินลูก 3 คน คนละ 8 บาท พ่อให้เงินลูกไปทั้งหมดกี่ บาท 8 บาท

25 ถูกอีกแล้ว เก่งจัง ข้อ ต่อไป ข้อ ต่อไป

26 อ๊ะ !! ตอบ ผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ ทำ ใหม่ ทำ ใหม่

27 ก.ก.ก.ก. ข.ข.ข.ข. ค.ค.ค.ค. 7 + 7 2+2+2+2 +2+2+2+ 2 2 + 7 5.5. ห้องเรียนแต่ละห้องมีประตู 2 บาน ถ้ามีห้องเรียนอยู่ 7 ห้อง จะมีประตูทั้งหมดกี่บาน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การบวกได้อย่างไร กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

28 ถูกต้องเก่ง จังเลย กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

29 อ๊ะ !! ตอบ ผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ สู้ ๆ ทำ ใหม่ ทำ ใหม่

30 ใช่ ไม่ใช่ ต้องการออกจากโปรแกรมต้องการออกจากโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google