งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของ ซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของ ซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของ ซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

2 ปัญหาการสร้างสติ๊กเกอร์ ถ้าพ่อค้าคนหนึ่งต้องการสร้างสติ๊กเกอร์ เพื่อขาย โดยสติ๊กเกอร์ของเขาเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1x7 นิ้ว และมีรูปแบบที่ จะติดบนสติ๊กเกอร์อยู่ 3 แบบ ดังรูป แต่เขาไม่ ทราบว่า จะมีสติ๊กเกอร์ที่ต่างกันอยู่ทั้งหมด กี่ แบบ ( ต้องติดสติ๊กเกอร์ให้เต็มรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ) นักเรียนจะช่วยเขาได้หรือไม่ ถ้าสติ๊กเกอร์นั้นมีรูปแบบดังนี้

3 1”1” 7”7” 1”1” 1”1” 1”1” 2”2” 1”1” 3”3”

4 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1” 1”1”

5 A B 1. จะเดินจาก A ไป B ตามเส้นทางโดยให้ได้ เส้นทางที่สั้นที่สุด ได้กี่วิธี 2. ถ้าไม่สามารถเดินผ่านเส้นทึบดังกล่าวได้ จะ เดินได้กี่วิธี ( สั้นที่สุด ) DC

6 2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับ ของที่ซ้ำกันบางส่วน • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, b} • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, a, b} • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, a, b, b, c} • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ BANANA • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ MISSISSIPPI

7 2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับ ของที่ซ้ำกันบางส่วน • สิ่งของจำนวนหนึ่งประกอบด้วย ชนิดที่ 1 จำนวน r 1 สิ่ง ชนิดที่ 2 จำนวน r 2 สิ่ง ชนิดที่ 3 จำนวน r 3 สิ่ง... ชนิดที่ n จำนวน r n สิ่ง โดยที่ r 1 +r 2 +r 3 +…+r n =r การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเหล่านี้แทนด้วย P(r; r 1,r 2,r 3,…,r n ) =

8 • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึง ความหมาย จากคำ BANANA • มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึง ความหมาย จากคำ MISSISSIPPI ถ้า • ไม่มีเงื่อนไขใดๆ • อักษร I ทุกตัว ต้องอยู่ติดกัน • อักษร I ต้องไม่อยู่ติดกัน

9 More Exercises 1. จงหาจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนอักษรใน คำว่า PROBABILITY 1. ถ้าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 2. ถ้าต้องการให้ขึ้นต้นด้วย P ลงท้ายด้วย Y 3. ขึ้นต้นด้วย B ลงท้ายด้วย B 4. ถ้าต้องการให้ B 2 ตัวอยู่ติดกัน 5. ให้ B 2 ตัวติดกัน และ I สองตัวติดกัน 6. ให้สระ ( เช่น A,E,I,O,U) ทุกตัวอยู่ติดกัน 7. สระทุกตัวติดกันและ พยัญชนะทุกตัวติดกัน


ดาวน์โหลด ppt การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของ ซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google