งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. หาจำนวนวิธีที่เกิด จากกฎการ นับ เบื้องต้นได้ 2. เขียนจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. หาจำนวนวิธีที่เกิด จากกฎการ นับ เบื้องต้นได้ 2. เขียนจำนวนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล

2 ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. หาจำนวนวิธีที่เกิด จากกฎการ นับ เบื้องต้นได้ 2. เขียนจำนวนที่ กำหนด ให้อยู่ในรูป แฟกทอเรียลได้ 3. แก้สมการที่มีแฟก ทอเรียลได้

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หัวข้อ การศึกษา 2. แฟกทอ เรียล 1. กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 1. กฎเกณฑ์ การคูณ กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ 2. กฎเกณฑ์ การบวก

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การกระทำอย่างแรกทำ ได้ n 1 วิธี การกระทำอย่างที่ สองทำได้ n 2 วิธี การกระทำอย่างที่สามทำ ได้ n 3 วิธี ต่อเนื่องจนถึงอย่างที่ k ได้ n k วิธี จำนวนวิธีที่ทำได้ ทั้งหมด n 1 x n 2 x n 3 x... x n k วิธี กฎเกณฑ์ การคูณ

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 1 โยนเหรียญ 1 เหรียญ พร้อมกับ ลูกเต๋า 1 ลูก จะมี จำนวนวิธีที่ เกิดขึ้น ได้กี่วิธี

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 2 จากตัวเลข 1,2,3,4,5,6 นำมา จัดเรียงเลข 4 หลัก โดยที่ไม่ซ้ำกันจะได้กี่ จำนวน

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ กฎเกณฑ์การ บวก การกระทำอย่างหนึ่ง ประกอบทางเลือกได้ หลายทางแต่ละทาง จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ จึงนำผลที่ได้แต่ละ ทางมาบวกกัน

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 3 หยิบไพ่ 1 ใบ จาก ไพ่ทั้งสำรับ จงหา จำนวนที่จะหยิบได้ ไพ่โพดำ หรือ โพ แดง

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หมาย เหตุ 1. ถ้าการกระทำใดๆ ยังไม่สิ้นสุด และมี การกระทำอื่นเกิด ตามมา เราจะใช้วิธี กฎการคูณ

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หมาย เหตุ 2. ถ้าการกระทำใดๆ สามารถทำได้หลาย กรณี โดยแต่ละกรณี สิ้นสุด ในตัวเอง เรา จะใช้วิธีกฎการบวก

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ แฟกทอเรียล (Factorial) n แฟกทอเรียล หมายถึง ผลคูณของ จำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทน ด้วยสัญลักษณ์ n! อ่านว่า เอ็นแฟกทอ เรียล

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ แฟกทอ เรียล การกระจายแฟกทอเรียล

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การกระจายแฟกทอเรียล

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างเกี่ยวกับแฟกทอเรียล เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียล

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างการหาค่าแฟกทอเรียล หาค่าจำนวนที่อยู่ในรูปแฟกทอเรียล

17 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างการหาค่าแฟกทอเรียล หาค่าจำนวนที่อยู่ในรูปแฟกทอเรียล


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. หาจำนวนวิธีที่เกิด จากกฎการ นับ เบื้องต้นได้ 2. เขียนจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google