งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน นับ 1. ค่า ประจำ หลัก 2. การ ประมา ณค่า 3. การ แจกแจง และการ เปลี่ยน หมู่ 4. การ + - x / 5. โจทย์ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน นับ 1. ค่า ประจำ หลัก 2. การ ประมา ณค่า 3. การ แจกแจง และการ เปลี่ยน หมู่ 4. การ + - x / 5. โจทย์ ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน นับ 1. ค่า ประจำ หลัก 2. การ ประมา ณค่า 3. การ แจกแจง และการ เปลี่ยน หมู่ 4. การ + - x / 5. โจทย์ ปัญหา

3 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. แผ่น Card ( เลข เกิน 100,000) สำหรับนักเรียนคน ละ 1 ใบ 2.Set ตัวเลข 1-9

4 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 1. ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข เลือกเลขตั้งแต่ 0-9 มาเรียงลำดับ ตัวเลข โดยต้องใช้ให้หมดทุกตัว แล้วโดยให้ทำตาม เงื่อนไข Card จำนวนนับให้ครบทั้ง 3 ข้อ 2. ให้นักเรียนเริ่มการประเมินค่า โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณค่า หลักสิบ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงหลักที่มากที่สุด โดยให้บอก ค่าประมาณพร้อมทั้งบอกเหตุผล 3. ให้นักเรียน จับกลุ่ม 2 คน และ 3 คน ให้นำเลขของ นักเรียนมาบวกกัน จากนั้นสลับ ตัวตั้งเลขไม่ให้ซ้ำเดิม แล้วลองบวกอีกครั้ง ดูผลที่เกิดขึ้น ( พร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์ และให้นักเรียน ลองสังเกตุ พร้อมสรุปผล ) 4. แจกเลข สุ่ม ตั้งแต่ 1-9 ให้กับนักเรียนกลุ่ม ละ 1 ใบ จากนั้นให้นำ เลขที่ ได้มาคูณเข้ากับ ผลบวกของ ข้อที่ 3 จดคำตอบไว้ หลังจากนั้น ให้นักเรียนนำเลขที่ได้รับมา คุณกับเลขของตนเอง หลักจากนั้น เอาผลคูณของตัวเอง มา บวกกับกลุ่มเดิม พร้อม เขียนประโยคสัญลักษณ์ และสรุปผล 5. นำเลขทั้ง 5 ตัวที่มีในกลุ่ม พร้อมกับ ตัวเลขที่ได้รับแจก มา ตั้ง โจทย์คำถาม พร้อม วิเคราะห์ โจทย์ที่ตั้งขึ้นมา พร้อมทั้ง หาคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt จำนวน นับ 1. ค่า ประจำ หลัก 2. การ ประมา ณค่า 3. การ แจกแจง และการ เปลี่ยน หมู่ 4. การ + - x / 5. โจทย์ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google