งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในระบบจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสองบางครั้งไม่สามารถหาคำตอบได้ เช่น เราไม่สามารถหาจำนวนจริงใด ๆ ที่ยกกำลังสอง แล้วมีค่าเท่ากับ -i ได้ แสดงว่าระบบจำนวนจริงไม่สามารถครอบคลุมไปถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในระบบจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสองบางครั้งไม่สามารถหาคำตอบได้ เช่น เราไม่สามารถหาจำนวนจริงใด ๆ ที่ยกกำลังสอง แล้วมีค่าเท่ากับ -i ได้ แสดงว่าระบบจำนวนจริงไม่สามารถครอบคลุมไปถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในระบบจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสองบางครั้งไม่สามารถหาคำตอบได้ เช่น เราไม่สามารถหาจำนวนจริงใด ๆ ที่ยกกำลังสอง แล้วมีค่าเท่ากับ -i ได้ แสดงว่าระบบจำนวนจริงไม่สามารถครอบคลุมไปถึง คำตอบของสมการ จึงมีการคิดค้นระบบจำนวนขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถให้ คำตอบของสมการประเภท ได้ และเรียกจำนวนที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้ว่า “ จำนวนเชิงซ้อน ” ตัวอย่างของจำนวนเชิงซ้อน หมาย เหตุ

3

4 การเรียกส่วนต่าง ๆ ของ จำนวนเชิงซ้อน ให้ z = a + bi เป็นจำนวนเชิงซ้อนใด ๆ แล้ว a เรียกว่า ส่วนจริง (real part) b เรียกว่า ส่วนจินตภาพ (imaginary part) i เรียกว่า จำนวนจินตภาพหนึ่งหน่วย (imaginar unit) bi เรียกว่า จำนวนจินตภาพแท้ (b 0) a + bi เรียกว่า จำนวนเชิงซ้อน (a 0, b 0) ตัวอย่าง 3+5i เรียกว่า จำนวนเชิงซ้อน 3 เรียกว่า จำนวนจริง 5i เรียกว่า จำนวนจินตภาพแท้

5 ดังนั้น จำนวนเชิงซ้อนแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ จำนวนจริงกับ จำนวนจินตภาพ สัญลักษณ์ ( ตัวเลข ) ที่ใช้แทนจำนวน เชิงซ้อน คือ a + bi หรือ (a, b ) หรือ …. ( เชิงขั้ว ) ถ้าส่วนจินตภาพเป็น 0 จะแทนจำนวนจริง เช่น 5 + 0i = 5 ถ้าส่วนจินตภาพไม่เป็น 0 จะแทนจำนวนจินตภาพ เช่น 0 + 7i = 7i จำนวนจินต ภาพ จำนวนจินตภาพ เป็นจำนวนที่เกิดจากการแก้ปัญหา ในการหาค่า x จากสมการ ซึ่งค่า x ที่ได้จะเป็นจำนวนจริงลบที่อยู่ภายใน เครื่องหมาย ดังนั้นจึงตั้งชื่อจำนวนจริงลบ ดังกล่าวว่า จำนวนจินตภาพ เช่น,,, เป็นต้น

6 จากนิยาม ทำให้เราเขียนจำนวนจินตภาพได้ง่าย ๆ ดังนี้ นิยาม ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว เราใช้สัญลักษณ์ i แทน นั่นคือ หรือ 1) = = 2) = =


ดาวน์โหลด ppt ในระบบจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสองบางครั้งไม่สามารถหาคำตอบได้ เช่น เราไม่สามารถหาจำนวนจริงใด ๆ ที่ยกกำลังสอง แล้วมีค่าเท่ากับ -i ได้ แสดงว่าระบบจำนวนจริงไม่สามารถครอบคลุมไปถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google