งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.4 บทที่ 1 “ จำนวนนับ เกิน 100,000” ตอน เลือก เล่น เรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.4 บทที่ 1 “ จำนวนนับ เกิน 100,000” ตอน เลือก เล่น เรียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.4 บทที่ 1 “ จำนวนนับ เกิน 100,000” ตอน เลือก เล่น เรียง

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ เกิน 100,000 จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการ อ่าน ตัวเลข แทนจำนวน 2. ค่าประจำ หลัก 3. การเขียน รูปการ กระจาย 4. การนับ เพิ่ม และ การนับลด

3 แผ่นภาพ กิจกรรม C ARD จำนวนนับมหาสนุก จำนวนไม่เกิน 100,000 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. แผ่น Card ( เลขเกิน 100,000) สำหรับนักเรียน คนละ 1 ใบ 2.Set ตัวเลข 0-9

4 กิจกรรม “ เลือก เรียง เล่น ” แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 1. ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข เลือกเลขตั้งแต่ 0-9 มา เรียงลำดับตัวเลข โดยต้องใช้ให้หมดทุกตัว แล้วโดย ให้ทำตามเงื่อนไข Card จำนวนนับให้ครบทั้ง 3 ข้อ 2. ให้นักเรียน นำตัวเลขมาเรียงกันจากมากไปน้อย และ น้อยไปมากน้อย 3. ให้นักเรียนเลือก เลข 2 ตัว จากกลุ่ม มาเพื่อหา ความสัมพันธ์ และหาชุดตัวเลขต่อไปให้ครบ 5 ตัว ทั้งแบบเพิ่มและแบบลด 4. ให้นักเรียนช่วยกัน นำเลขมาเรียงใหม่ โดยให้มีค่า มากที่สุด และน้อยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ป.4 บทที่ 1 “ จำนวนนับ เกิน 100,000” ตอน เลือก เล่น เรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google