งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอน หา Card จำนวน นับ ที่หายไป. จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการ อ่าน ตัวเลข แทนจำนวน 2. ค่าประจำ หลัก 3. การเขียน รูปการ กระจาย 4. การนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอน หา Card จำนวน นับ ที่หายไป. จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการ อ่าน ตัวเลข แทนจำนวน 2. ค่าประจำ หลัก 3. การเขียน รูปการ กระจาย 4. การนับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอน หา Card จำนวน นับ ที่หายไป

2 จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการ อ่าน ตัวเลข แทนจำนวน 2. ค่าประจำ หลัก 3. การเขียน รูปการ กระจาย 4. การนับ เพิ่ม และ การนับลด

3 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. แผ่น Card ( เลขไม่เกิน 100,000) สำหรับนักเรียน คนละ 1 ใบ 2.Set ตัวเลข 1-9

4 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 1. ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข 3-5 หลัก คนละ 1 ตัว และให้ ใส่ตัวเลขนั้นไปใน เลขโจทย์ ของ Card จำนวนนับ ( และเลือกตำแหน่ง ของตัวเลขตนเอง 1-9 เลือกได้ ตามใจชอบ ) 2. ให้ใช้ตัวเลขของนักเรียนคนที่ 1 มาเป็นตัวตั้ง และให้ คนที่เหลือ หาชุดเลขที่หายไป โดยที่ใช้การนับเพิ่ม ทีละ 3 และนับลด ทีละ 3 ใส่ให้ครบตำแหน่งทั้ง 9 ตัว ( โดยให้เลขของนักเรียนคนแรกเป็นตัวตั้ง ) 3. สลับให้ใช้เลขของนักเรียนคนถัดไปเป็นตัวตั้ง แต่ เปลี่ยนจำนวนเพิ่มลด จาก 3 เป็น 4, 25 และ 50 ตามลำดับ ในกรณีที่นักเรียนเลือกลำดับ แล้วทำให้นักเรียนไม่สามารถ นับเพิ่มหรือนับลดไปได้ ให้เปลี่ยนลำดับตัวเลขใหม่


ดาวน์โหลด ppt ตอน หา Card จำนวน นับ ที่หายไป. จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการ อ่าน ตัวเลข แทนจำนวน 2. ค่าประจำ หลัก 3. การเขียน รูปการ กระจาย 4. การนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google