งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.3 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน100,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.3 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน100,000”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.3 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน100,000”
ตอน หา Card จำนวนนับ ที่หายไป ป.3 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน100,000”

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ ไม่เกิน100,000
จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการอ่าน ตัวเลขแทนจำนวน 2. ค่าประจำหลัก 3. การเขียนรูปการกระจาย 4. การนับเพิ่ม และการนับลด

3 แผ่นภาพ กิจกรรม Card จำนวนนับมหาสนุก จำนวนไม่เกิน 100,000
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม แผ่น Card (เลขไม่เกิน 100,000) สำหรับนักเรียนคนละ 1 ใบ Set ตัวเลข 1-9

4 กิจกรรมแผ่น Card จำนวนนับมหาสนุก “แผ่น Card ที่หายไป”
แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข 3-5 หลัก คนละ 1 ตัว และให้ใส่ตัวเลขนั้นไปใน เลขโจทย์ ของ Card จำนวนนับ (และเลือกตำแหน่ง ของตัวเลขตนเอง 1-9 เลือกได้ตามใจชอบ) ให้ใช้ตัวเลขของนักเรียนคนที่ 1 มาเป็นตัวตั้ง และให้คนที่เหลือ หาชุดเลขที่หายไป โดยที่ใช้การนับเพิ่ม ทีละ 3 และนับลด ทีละ 3 ใส่ให้ครบตำแหน่งทั้ง 9 ตัว (โดยให้เลขของนักเรียนคนแรกเป็นตัวตั้ง) สลับให้ใช้เลขของนักเรียนคนถัดไปเป็นตัวตั้ง แต่เปลี่ยนจำนวนเพิ่มลด จาก 3 เป็น 4 , 25 และ 50 ตามลำดับ ในกรณีที่นักเรียนเลือกลำดับ แล้วทำให้นักเรียนไม่สามารถ นับเพิ่มหรือนับลดไปได้ ให้เปลี่ยนลำดับตัวเลขใหม่


ดาวน์โหลด ppt ป.3 บทที่ 1 “จำนวนนับ ไม่เกิน100,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google