งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันงดสูบ บุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 คำขวัญโดย องค์การอนามัยโลก Tobacco Health Warning คำขวัญโดย กระทรวงสาธารณสุข บุหรี่ มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย คำขวัญโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันงดสูบ บุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 คำขวัญโดย องค์การอนามัยโลก Tobacco Health Warning คำขวัญโดย กระทรวงสาธารณสุข บุหรี่ มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย คำขวัญโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันงดสูบ บุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 คำขวัญโดย องค์การอนามัยโลก Tobacco Health Warning คำขวัญโดย กระทรวงสาธารณสุข บุหรี่ มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย คำขวัญโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือน ! ควันบุหรี่ฆ่าคุณ

2 คำขัวญ องค์การอนามัยโลก Tobacco Health Warning

3 คำขวัญ กระทรวงสาธารณสุข “ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย ” คำขวัญ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ “ เตือน ! ควันบุหรี่ฆ่าคุณ ”

4 เอกสารต่างๆ จากมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ดื่มนมดีกว่า ดื่มเหล้า ดื่มแล้วงี่เง่า เพราะดื่มเหล้า 2 กลม ดื่มแล้วรื่นรมย์ เพราะดื่มนมจากเต้า ดื่มแล้วระทมเพราะดื่มนมผิดเต้า ( เป็นเอดส์ )


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันงดสูบ บุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 คำขวัญโดย องค์การอนามัยโลก Tobacco Health Warning คำขวัญโดย กระทรวงสาธารณสุข บุหรี่ มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย คำขวัญโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google