งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HEALTH BEHAVIOR ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. การกระทำ การปฏิบัติ การ แสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสีย ต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HEALTH BEHAVIOR ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. การกระทำ การปฏิบัติ การ แสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสีย ต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HEALTH BEHAVIOR ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

2 การกระทำ การปฏิบัติ การ แสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสีย ต่อสุขภาพ

3 HEALTH BEHAVIOR

4 Biology and personality  self efficacy Social context Cultural and environment  attitudes

5 To help people fulfill their potential To maintain health behaviors To change behavior

6 งานวิจัย : นักศึกษาแพทย์ มช. กลุ่มตัวอย่าง 302 คน พฤติกรรมเสี่ยง 14 ด้าน

7 ไม่เคยตรวจสุขภาพในรอบหนึ่งปี 85.7% ไม่เคยสวม สวมหมวกนิรภัยน้อย ครั้ง 85.1% ไม่เคยตรวจฟันในรอบหนึ่งปี 46.6% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คาดน้อย โดยสารรถ 42.2%

8 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คาดน้อยขับรถ 25% ไม่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ 37.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 20% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ชม. ก่อนขับรถยนต์ 20.5%

9 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ชม. ก่อนขับ รถจักรยานนต์ 9.2% เคยใช้ยานอนหลับคลายเครียด 8% มีเพศสัมพันธ์ในระยะหกเดือน 2.7% สูบบุหรี่ 1.6%

10 นักศึกษาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ตอบแบบสอบถาม

11 ให้คะแนน ปฏิบัติประจำ 4 คะแนน ปฏิบัติบ่อย 3 คะแนน ปฏิบัติน้อย 2 คะแนน ไม่ปฏิบัติเลย 1 คะแนน

12 ตัดสินผล ดีมาก 3.50-4.00 คะแนน ดี 2.50-2.49 คะแนน พอใช้ 1.50-2.49 คะแนน ปรับปรุง 1.00-1.49 คะแนน

13 งานวิจัย : ประชาชนขาดการ ออกกำลังกาย

14 รับประทาน 3 มื้อ ?

15 อาหารทอด

16 สูบบุหรี่ สารเสพติด

17

18 ดื่มเหล้า เบียร์

19 การดื่มเหล้า : มะเร็ง เต้านม

20 Dietary intake Insufficient exercise Drinking allcoholic beverageis before driving Unsafe sexual behavior

21 HEALTH BEHAVIOR

22 รับประ ทานผัก ผลไม้ ?

23 รับประทานผัก เป็นประจำ ?

24 หนึ่ง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สอง กินอาหารที่ได้สัดส่วนของ อาหารหลัก 5 หมู่ สาม ทำความดีต่อผู้อื่นให้มากขึ้น

25 จากสาม ทำความดีต่อผู้อื่นให้มาก ขึ้น งานวิจัยพบว่า ผู้ที่ทำความดี ร่างกายจะสร้าง ภูมิคุ้มกันต้านทาน โรค

26 สร้างแรงจูงใน (Motivation) สร้างพลังอำนาจ (Empowerment)

27 ปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมมี ความสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม บุคคลคนนั้นสำคัญที่สุด

28 กระบวนการช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลให้มี ศักยภาพ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความนับถือตนเอง ความสามารถของคนที่จะควบคุมชีวิตตนเอง มีอิสระในการคิดทำและแสดงออก

29 กรบวนการ : วัตถุประสงค์ วิธีการ การกระทำ ผลที่เกิดจากการกระทำ

30

31 ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่าน ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt HEALTH BEHAVIOR ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. การกระทำ การปฏิบัติ การ แสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสีย ต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google