งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพดีซื้อขายได้ที่ไหน ? จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพดีซื้อขายได้ที่ไหน ? จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพดีซื้อขายได้ที่ไหน ? จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2 สิ่งที่ต้องหาคำตอบ  สุขภาพคืออะไร?  สุขภาพสำคัญอย่างไร?  สุขภาพเราเป็นอย่างไร?  จะทำอย่างไรให้สุขภาพดี?  ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพของเรา?  สุขภาพดีหาได้จากที่ไหนและเมื่อไร?  ต้องใช้อะไรซื้อสุขภาพ?

3 ตอนนี้สุขภาพเราดีหรือไม่? เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น?

4 สุขภาพหมายถึง ความสมบูรณ์/สมดุล - ร่างกาย - ร่างกาย - จิตใจ - จิตใจ - สังคม - สังคม - จิตวิญญาณ/ปัญญา - จิตวิญญาณ/ปัญญา

5 สุขภาพด้านร่างกาย  แข็งแรงดีหรือไม่?  ปฏิบัติภารกิจได้เหมือนเดิมหรือไม่?  นอนหลับดีหรือไม่  กินอาหารอร่อยหรือไม่?  ขับถ่ายได้ปกติหรือไม่?  มีอาการ/อาการแสดงผิดปกติอะไรเกิดขึ้น บ้างหรือไม่?

6 สุขภาพด้านจิตใจ  สดชื่นแจ่มใสดีหรือไม่?  ปฏิบัติภารกิจได้เหมือนเดิมหรือไม่?  นอนหลับดีหรือไม่?  กินอาหารอร่อยหรือไม่?  ขับถ่ายได้ปกติหรือไม่?  มีอาการผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่?

7 สิ่งที่ปรารถนาในชีวิต คืออะไร?

8 สิ่งที่ปรารถนาในชีวิตผู้คน  มีอาชีพการงานที่มั่นคง  ร่ำรวยเงินทอง  มีครอบครัวอบอุ่น  มีคู่ชีวิตที่ดี มีลูกน่ารัก  อายุยืนยาว  มีความสุข

9 ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร ก่อนที่จะเสียชีวิตได้สารภาพว่า “ผมได้เตรียมทุกอย่าง บ้าน รถ เงินทอง มอบมันให้กับลูกและภรรยา แต่ในวันที่ ผมมีทุกสิ่งทุกอย่าง ผมกลับลืมมอบสิ่ง หนึ่งให้กับลูกและภรรยา สิ่งนั้นคือผมลืม มอบตัวเองเป็นของขวัญให้กับลูกและ เมีย เพราะทำงานหนักจนกระทั่งป่วย ตาย” ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร ก่อนที่จะเสียชีวิตได้สารภาพว่า “ผมได้เตรียมทุกอย่าง บ้าน รถ เงินทอง มอบมันให้กับลูกและภรรยา แต่ในวันที่ ผมมีทุกสิ่งทุกอย่าง ผมกลับลืมมอบสิ่ง หนึ่งให้กับลูกและภรรยา สิ่งนั้นคือผมลืม มอบตัวเองเป็นของขวัญให้กับลูกและ เมีย เพราะทำงานหนักจนกระทั่งป่วย ตาย”

10 โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  หัวใจขาดเลือด  มะเร็ง

11 โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย  เอดส์  วัณโรค  โรคจากเชื้อไวรัส  ฯลฯ  จิตตก

12 อันตรายของคนปัจจุบัน  ได้รับสารพิษทุกวัน  สภาพเศรษฐกิจสังคมส่งผลด้านลบ ต่อสุขภาพ  เชื้อโรคมีหลากหลายมากขึ้น  วิกฤตครอบครัว สังคม  วิกฤตสิ่งแวดล้อม

13 ทำอย่างไรให้สุขภาพดี ?  การเลือกรับประทานอาหาร  สร้างพฤติกรรมการขับถ่าย  การออกกำลังกายและการทำกิจกรรม  การพักผ่อนนอนหลับและการผ่อน คลาย  การรักษาความสะอาดของร่างกาย  การตรวจสุขภาพช่องปาก

14 ทำอย่างไรให้สุขภาพดี ?  การดูแลรักษาสภาวะเจ็บป่วยที่ ถูกต้อง  การหลีกเลี่ยงอบายมุข  การคิดบวก  การคบหาสมาคมกับผู้คนอย่าง สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม

15 โภชนบัญญัติ 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้ 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้ หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหาร หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหาร ประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม่เป็นประจำ 4. กินปลา กินเนื้อไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ด ประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม่เป็นประจำ 4. กินปลา กินเนื้อไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ด แห้งเป็นประจำ แห้งเป็นประจำ

16 โภชนบัญญัติ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัด 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัด และเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการ และเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการ ปนเปื้อน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ปนเปื้อน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

17 สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องสุขภาพ ทุกคนต้องสร้างด้วยตนเอง

18 และซื้อด้วยใจ

19 ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพดีซื้อขายได้ที่ไหน ? จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google