งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15
สารเสพติด ผิดคุณธรรม ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15

2 สารเสพติดกับคุณธรรม หลายคนอาจสงสัยว่าคุณธรรมเกี่ยวอะไรกับการติดสารเสพติด คุณธรรมก็คือ คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ซึ่งรวมสรุปว่าคือ  สภาพคุณงาม ความดี หากเรามีคุณธรรมอยู่ในใจก็จะทำให้เราคิดดีทำดี และห่างใกล้จากการติดสารเสพติด ที่นอกจากจะผิดคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังเป็นการทำร้ายตนเองอีกด้วย

3 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น มี 4 ประเภท คือ ประเภทกดประสาท ประเภทกระตุ้นประสาท ประเภทหลอนประสาท ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

4 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
เป็น มุมมองแง่หนึ่งของ จริยธรรม ซึ่งคำนึงถึง สิ่งที่ถูกและผิด โดยมีหลักใหญ่สามประการ ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ล่ะบุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประวัติศาสตร์ทางสังคมและ ธรรมเนียมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรือคุณลักษณะที่แสดงออกของความดี ที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

5 สารเสพติดผิดคุณธรรม ปัจจุบันการติดสารเสพติดมีมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน และต่างก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เยาวชนเขาไปยุ่งเกี่ยวกับมัน หนึ่งในนั้นคือการขาดคุณธรรมประจำใจ ซึ่งหากเราช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กในวันนี้ฉันเชื่อว่าในอนาคตจะพบการติดสารเสพติดลดลง

6 คำคม นำคุณธรรมมาใช้ ต้านภัยยาเสพติด

7 ที่ปรึกษา ครู ศราวุธ ไชยเจริญ และ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ.ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google