งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเสพติด ผิด คุณธรรม ด. ญ. ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเสพติด ผิด คุณธรรม ด. ญ. ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเสพติด ผิด คุณธรรม ด. ญ. ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15

2 สารเสพติดกับคุณธรรม หลายคนอาจสงสัยว่าคุณธรรมเกี่ยวอะไรกับ การติดสารเสพติด คุณธรรมก็คือ คุณงามความดี ที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ซึ่งรวมสรุปว่าคือ สภาพคุณงาม ความดี หากเรามีคุณธรรมอยู่ในใจก็จะทำให้เรา คิดดีทำดี และห่างใกล้จากการติดสารเสพติด ที่นอกจากจะผิดคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังเป็น การทำร้ายตนเองอีกด้วย

3 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ใน ความหมายของ องค์การอนามัยโลก จะ หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความ ต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่ สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมาก ขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ต่อร่างกายและจิตใจขึ้น มี 4 ประเภท คือ ประเภทกดประสาท ประเภทกระตุ้นประสาท ประเภทหลอน ประสาท ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

4 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม เป็น มุมมองแง่หนึ่งของ จริยธรรม ซึ่ง คำนึงถึง สิ่งที่ถูกและผิด โดยมีหลักใหญ่สาม ประการ ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ล่ะ บุคคล ระบบยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นประวัติศาสตร์ทางสังคมและ ธรรมเนียมปฏิบัติ สภาพคุณความดี หรือ คุณลักษณะที่แสดงออกของความดี ที่ แสดงออกด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์แก่ คนทั่วไป

5 สารเสพติดผิดคุณธรรม ปัจจุบันการติดสารเสพติดมีมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน และต่างก็มี หลายสาเหตุที่ทำให้เยาวชนเขาไปยุ่งเกี่ยวกับ มัน หนึ่งในนั้นคือการขาดคุณธรรมประจำใจ ซึ่ง หากเราช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กใน วันนี้ฉันเชื่อว่าในอนาคตจะพบการติดสารเสพติด ลดลง

6 คำคม นำคุณธรรมมาใช้ ต้าน ภัยยาเสพติด

7 ที่ปรึกษา ครู ศราวุธ ไชย เจริญ และ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt สารเสพติด ผิด คุณธรรม ด. ญ. ปรางค์วลี สีดอกไม้ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google