งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ ผลผลิต ออกสู่ ตลาดมาก ข้าวเปลือกเจ้า หอมมะลิ 2542507,538465236,005 ธ. ค.- ม. ค. 2543518,288445230,638 ธ. ค.- ม. ค. 2544524,396440230,734 ธ. ค.- ม. ค. 2545437,950400175,180 ธ. ค.- ม. ค. 2546428,050430184,061 ธ. ค.- ม. ค. 2547472,943409193,433 ธ. ค.- ม. ค. 2548352,104310109,152 ธ. ค.- ม. ค. 2549507,322300152,196 ธ. ค.- ม. ค. 2550484,114400193,646 ธ. ค.- ม. ค.

2 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ข้าวเปลือกเหนียว 2542718,114420301,607 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2543714,233432308,549 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2544687,100420288,582 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2545592,229420248,736 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2546552,227300165,668 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2547803,972394316,747 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2548623,764300187,129 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2549813,496300244,048 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. 2550793,034390309,283 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. ข้อมูลการผลิต

3 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออก สู่ตลาดมาก สับปะรด 25427,9933,72429,766 พ. ค.- มิ. ย. 25438,1724,00632,737 พ. ค.- มิ. ย. 25442,4764,16010,300 พ. ค.- มิ. ย. 25453,0263,80011,499 พ. ค.- มิ. ย. 25464,109400016,436 พ. ค.- มิ. ย. 25474,9913,93919,660 พ. ค.- มิ. ย. 25487,7044,00030,816 พ. ค.- มิ. ย. 25497,0873,50024,804 พ. ค.- มิ. ย. 2550

4 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก มะเขือเทศ 25426,7534,17428,187 ม. ค.- ก. พ. 25435,9604,14024,674 ปลาย ม. ค.- ก. พ. 25442,7374,00010,948 ปลาย ธ. ค.- ม. ค. 25461,2602,5003,150 ปลาย ธ. ค.- ม. ค. 25476,0683,1261,897 ปลาย ธ. ค.- ม. ค. 25485,0532,50012,632 ปลาย ธ. ค.- ม. ค. 25495,3353,86120,598 ปลาย ม. ค.- ก. พ. 2550

5 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยางพารา 254228,7852507,196 ต. ค.- พ. ย. 254330,5282627,998 ต. ค.- พ. ย. 254429,9782888,634 ต. ค.- พ. ย. 254532,5592738,889 ต. ค.- พ. ย. 254633,4782709,039 ต. ค.- พ. ย. 254733,7392709,110 ต. ค.- พ. ย. 254850,62827013,669 ต. ค.- พ. ย. 254972,32225018,080 ต. ค.- พ. ย. 2550

6 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก มันสำปะหลัง 254224,2142,78167,339 ต. ค.- ก. พ. 254315,4822,82843,783 ต. ค.- ก. พ. 25449,9132,44424,227 ต. ค.- ก. พ. 25456,4582,24314,485 ต. ค.- ก. พ. 25465,9342,00011,868 ต. ค.- ก. พ. 25476,4682,32615,045 ต. ค.- ก. พ. 25484,9512,62012,971 ต. ค.- ก. พ. 25494,9512,61212,971 พ. ย.- มี. ค. 25503,1902,6128,332 พ. ย.- มี. ค.

7 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส 25429,4171851,742 ม. ค.- มี. ค. 25433,080200616 ม. ค.- มี. ค. 25441,893170323 ม. ค.- มี. ค. 25454,646174808 ม. ค.- มี. ค. 25461,583181287 ม. ค.- มี. ค. 25474,524192869 ม. ค.- มี. ค. 25482,525195492 ม. ค.- มี. ค. 25493,808203773 ม. ค.- มี. ค. 25503,1902,6128,332 พ. ย.- มี. ค.

8 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 25427,4833472,791 ก. พ.- เม. ย. 25435,6403521,985 ก. พ.- เม. ย. 25442,7863901,087 ก. พ.- เม. ย. 25454,4143751,655 ก. พ.- เม. ย. 25461,656418692 ก. พ.- เม. ย. 25475,0413741,888 ก. พ.- เม. ย. 25485,5293802,101 ก. พ.- เม. ย. 25495,3223802,022 ก. พ.- เม. ย.

9 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์ 25424,0783481,419 ก. พ.- เม. ย. 25432,130347739 ก. พ.- เม. ย. 25441,399370518 ก. พ.- เม. ย. 25453,9124401,721 ก. พ.- เม. ย. 25464,3004481,926 ก. พ.- เม. ย. 25474,0013801,522 ก. พ.- เม. ย. 25483,8723801,471 ก. พ.- เม. ย. 25493,8644001,545 ก. พ.- เม. ย. 2550


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google