งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ ผลผลิต ออกสู่ ตลาดมาก ข้าวเปลือกเจ้า หอมมะลิ , ,005 ธ. ค.- ม. ค , ,638 ธ. ค.- ม. ค , ,734 ธ. ค.- ม. ค , ,180 ธ. ค.- ม. ค , ,061 ธ. ค.- ม. ค , ,433 ธ. ค.- ม. ค , ,152 ธ. ค.- ม. ค , ,196 ธ. ค.- ม. ค , ,646 ธ. ค.- ม. ค.

2 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ข้าวเปลือกเหนียว , ,607 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,549 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,582 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,736 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,668 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,747 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,129 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,048 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค , ,283 ปักษ์หลัง พ. ย.- ม. ค. ข้อมูลการผลิต

3 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออก สู่ตลาดมาก สับปะรด 25427,9933,72429,766 พ. ค.- มิ. ย ,1724,00632,737 พ. ค.- มิ. ย ,4764,16010,300 พ. ค.- มิ. ย ,0263,80011,499 พ. ค.- มิ. ย , ,436 พ. ค.- มิ. ย ,9913,93919,660 พ. ค.- มิ. ย ,7044,00030,816 พ. ค.- มิ. ย ,0873,50024,804 พ. ค.- มิ. ย. 2550

4 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก มะเขือเทศ 25426,7534,17428,187 ม. ค.- ก. พ ,9604,14024,674 ปลาย ม. ค.- ก. พ ,7374,00010,948 ปลาย ธ. ค.- ม. ค ,2602,5003,150 ปลาย ธ. ค.- ม. ค ,0683,1261,897 ปลาย ธ. ค.- ม. ค ,0532,50012,632 ปลาย ธ. ค.- ม. ค ,3353,86120,598 ปลาย ม. ค.- ก. พ. 2550

5 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยางพารา , ,196 ต. ค.- พ. ย , ,998 ต. ค.- พ. ย , ,634 ต. ค.- พ. ย , ,889 ต. ค.- พ. ย , ,039 ต. ค.- พ. ย , ,110 ต. ค.- พ. ย , ,669 ต. ค.- พ. ย , ,080 ต. ค.- พ. ย. 2550

6 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก มันสำปะหลัง ,2142,78167,339 ต. ค.- ก. พ ,4822,82843,783 ต. ค.- ก. พ ,9132,44424,227 ต. ค.- ก. พ ,4582,24314,485 ต. ค.- ก. พ ,9342,00011,868 ต. ค.- ก. พ ,4682,32615,045 ต. ค.- ก. พ ,9512,62012,971 ต. ค.- ก. พ ,9512,61212,971 พ. ย.- มี. ค ,1902,6128,332 พ. ย.- มี. ค.

7 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส 25429, ,742 ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค , ม. ค.- มี. ค ,1902,6128,332 พ. ย.- มี. ค.

8 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 25427, ,791 ก. พ.- เม. ย , ,985 ก. พ.- เม. ย , ,087 ก. พ.- เม. ย , ,655 ก. พ.- เม. ย , ก. พ.- เม. ย , ,888 ก. พ.- เม. ย , ,101 ก. พ.- เม. ย , ,022 ก. พ.- เม. ย.

9 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุ สัตว์ ปี พ. ศ. พื้นที่ เพาะปลูก ( ไร่ ) ผลผลิต / ไร่ ( กก.) ผลผลิต รวม ( ตัน ) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาด มาก ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์ 25424, ,419 ก. พ.- เม. ย , ก. พ.- เม. ย , ก. พ.- เม. ย , ,721 ก. พ.- เม. ย , ,926 ก. พ.- เม. ย , ,522 ก. พ.- เม. ย , ,471 ก. พ.- เม. ย , ,545 ก. พ.- เม. ย. 2550


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google