งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย ข้าวเจ้าหอมมะลิ 2542 7,350 7,000 6,700 6,550 6,800 6,750 7,100 7,800 8,800 8,175 6,825 6,830 7,223 2543 7,550 7,400 8,100 8,500 9,400 9,200 8,150 7,150 6,600 7,937 2544 6,150 5,850 5,950 5,450 5,150 5,200 8,956 4,812 4,970 5,013 5,358 5,788 2545 6,363 5,425 5,183 5,500 6,250 6,338 5,944 5,931 5,656 5,763 2546 6,325 6,838 7,730 8,200 8,425 8,590 8,675 8,738 9,150 8,038 7,538 8,230 8,040 2547 9,238 8,963 8,693 9,300 9,405 7,755 7,600 7,725 8,234 2548 7,780 7,900 7,750 7,855 8,025 7,681 7,662 7,889 2549 7,915 8,337 8,487 8,660 8,850 9,540 9,600 9,700 8,550 8,137 8,790 2550 8,840 9,000 9,075 9,218 9,066

2 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่  ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย ข้าวเหนียว กข.6 2542 6,100 5,275 4,750 4,500 4,475 4,250 4,300 4,350 3,675 5,565 4,225 4,647 2543 4,100 4,050 4,150 4,650 4,395 2544 4,850 5,100 4,950 4,975 4,900 5,250 5,325 5,300 6,705 4,275 4,658 4,259 2545 4,375 4,544 4,675 4,700 5,510 5,425 5,350 5,450 5,354 4,965 2546 5,750 5,875 6,488 6,470 5,200 5,213 5,740 5,709 2547 6,125 6,150 6,250 6,175 6,050 5,950 5,400 5,000 5,600 5,869 2548 5,690 5,850 5,900 5,730 5,738 5,266 5,281 5,715 2549 5,885 6,025 6,612 6,975 7,000 7,325 8,520 8,870 9,050 9,390 9,425 9,156 7,853 2550 10,640 10,762 11,037 11,045 11,000 10,896

3 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่
ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย ข้าวเหนียวคละ 2542 5,900 4,800 4,400 4,300 4,500 3,950 4,000 4,050 3,350 5,200 2543 4,100 3,700 3,800 4,200 4,350 2544 4,450 4,600 4,700 4,850 4,650 4,950 5,000 4,550 3,900 4,688 2545 4,250 4,150 4,900 4,463 2546 4,838 5,050 5,280 5,300 5,588 5,650 4,738 4,763 5,420 5,211 2547 5,600 5,740 5,550 5,470 4,988 5,342 2548 5,075 5,150 5,120 4,912 5,102 2550 8,060 10,187 10,375 10,210 10,150 9,796

4 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย มะเขือเทศ 2542 2.40 2.00 1.80 - 2.05 2543 2544 3.00 2.33 2545 4.00 3.50 2546 1.70 2.85 2547 1.87 2.22 2.30 2548 2.10 1.50 1.86 2549 2.50 3.16 2550 2.53 3.75 3.14

5 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่
ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย สับปะรด 2542 3.50 4.00 3.00 2.50 3.23 2543 1.80 1.90 2.00 2.85 2544 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 6.33 2545 5.17 2546 2547 6.50 3.75 4.97 2548 2550 6.80

6 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย สุกร 2542 40.00 41.00 43.00 44.00 42.00 39.00 38.00 2543 37.00 36.00 35.00 34.00 2544 2545 2546 31.00 30.00 38.80 39.50 37.50 35.25 35.40 35.50 2547 45.25 51.00 53.00 51.50 47.50 46.50 41.50 42.60 44.70 47.70 45.97 2548 48.75 53.50 54.62 53.60 52.00 49.75 45.50 51.25 51.33 2550 37.75 39.25 39.90 37.93

7 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่
ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย ไก่เนื้อ 2542 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00 33.00 30.25 2543 34.00 31.17 2544 35.00 37.00 36.00 33.92 2545 26.00 29.67 2546 25.00 30.88 35.50 37.50 38.50 33.75 29.30 33.50 31.50 32.20 2547 32.63 29.50 36.30 34.20 25.25 32.50 24.90 31.20 32.40 2548 35.78 32.10 39.50 36.21 2550 33.30 30.50 37.90 34.34

8 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย ไข่ไก่เบอร์ 3 2549 2.12 2.02 1.95 2.00 2.05 1.92 2.57 2.35 2.30 2.37 2.16 2550 2.23 2.10 2.15 2.27 2.17


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google