งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด นายจันทะ เทพ กรรณ 221 ม.10 ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ. ก. ส. นางนิตยา แก้ว ชาลุน 152 ถ. นิตโย ต. ในเมือง นครพนม จำกัด อ. เมือง จ. นครพนม ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550

2 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านโชคนครพืชผลนายสวัสดิ์ คล้าย ศรี 19 ม.4 ต. หนอง ญาติ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านเทพการค้านางหนูเถาว์ อ้วน แก้ว 38 ม.4 ถ. แพง พิทักษ์ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้าน แพง จำกัด นายอมรทรัพย์ ชุม ปัญญา 33 ม.4 ถ. ราษฏร อุทิศ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรศรี สงคราม จำกัด นายสมจิตร ไชย ชาญ 24/14 ม ถ. ศรีสงคราม - ท่า ดอกแก้ว ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

3 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ สมบูรณ์พืชผลนายสมพงษ์ วิศรุตมัย 29 ม.5 ต. ฝั่งแดง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝน นาทม จำกัด นางสาวไพเราะ ภูดีทิพย์ 250 ม ต. นาทม จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรเรณู นคร จำกัด นายศุภชัย ชา กิจดี 133 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google