งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด นายจันทะ เทพ กรรณ 221 ม.10 ต. โพนจาน 0-4259-5069 อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ. ก. ส. นางนิตยา แก้ว ชาลุน 152 ถ. นิตโย ต. ในเมือง 0-4251-1204 นครพนม จำกัด อ. เมือง 0-4251-1182 จ. นครพนม 0-4251-3704 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550

2 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านโชคนครพืชผลนายสวัสดิ์ คล้าย ศรี 19 ม.4 ต. หนอง ญาติ 0-4252-2622 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านเทพการค้านางหนูเถาว์ อ้วน แก้ว 38 ม.4 ถ. แพง พิทักษ์ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้าน แพง จำกัด นายอมรทรัพย์ ชุม ปัญญา 33 ม.4 ถ. ราษฏร อุทิศ 0-4259-1286 ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรศรี สงคราม จำกัด นายสมจิตร ไชย ชาญ 24/14 ม.4 0-4259-9073 ถ. ศรีสงคราม - ท่า ดอกแก้ว ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

3 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ สมบูรณ์พืชผลนายสมพงษ์ วิศรุตมัย 29 ม.5 ต. ฝั่งแดง 0-1836-3933 อ. ธาตุพนม จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝน นาทม จำกัด นางสาวไพเราะ ภูดีทิพย์ 250 ม.10 0-4251-9168 ต. นาทม จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรเรณู นคร จำกัด นายศุภชัย ชา กิจดี 133 ต. โพนทอง 0-4257-9113 อ. เรณูนคร จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ขายส่ง ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้งของกิจการหมายเลข โทรศัพท์ อุดมทรัพย์นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google