งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อการส่งออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อการส่งออก

3 พื้นที่เพาะปลูกมะม่วง
วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต.โป่งตาลอง นครราชสีมาปริมาณ100 ตัน

4 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก อ.พร้าว 300 ตัน พิจิตร
เชียงใหม่ กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก อ.พร้าว ตัน พิจิตร กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิตบ้านวังทับไทร 100 ตัน สุโขทัย กลุ่มเกษตรทำสวนศรีสัชชนาลัย 100 ตัน พิษณุโลก 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านหนองไม้ยาง อ.เนินมะปราง ตัน 2.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง ต.พันชาลี อ.วังทอง 600 ตัน 3.กลุ่มส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกบ้านหนองไม้ยางดำ อ.เนินมะปราง 300 ตัน อุทัยธานี 1. กลุ่มพัฒนามะม่วงบ้านเพชรน้ำผึ้ง อ.ลานสัก 200 ตัน 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม 50 ตัน นครราชสีมา 1. วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต.โป่งตาลอง 300 ตัน 2. กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 200 ตัน อ่างทอง 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกมงคล ธรรมนิมิต อ.สามโก้ ตัน 2 .วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการส่งออก 100 ตัน ฉะเชิงเทรา 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก 100 ตัน 2.กลุ่มสหกรณ์ชมรมสวนมะม่วง 50 ตัน ประจวบศีรีขันธ์ 1.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง 50 ตัน

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google