งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อ การส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อ การส่งออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อ การส่งออก

3 วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต. โป่งตาลอง นครราชสีมาปริมาณ 100 ตัน พื้นที่เพาะปลูกมะม่วง

4 นครราชสีมา 1. วิสาหกิจชุมชนส่งออก มะม่วง ต. โป่งตาลอง 300 ตัน 2. กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอด สารพิษเพื่อการส่งออก 200 ตัน เชียงใหม่ กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการ ส่งออก อ. พร้าว 300 ตัน พิษณุโลก 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านหนองไม้ ยาง อ. เนินมะปราง 100 ตัน 2. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง ต. พัน ชาลี อ. วังทอง 600 ตัน 3. กลุ่มส่งเสริมการผลิตมะม่วง คุณภาพเพื่อการส่งออกบ้านหนอง ไม้ยางดำ อ. เนินมะปราง 300 ตัน พิจิตร กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตบ้านวังทับไทร 100 ตัน สุโขทัย กลุ่มเกษตรทำสวนศรีสัช ชนาลัย 100 ตัน ฉะเชิงเทรา 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง ส่งออก 100 ตัน 2. กลุ่มสหกรณ์ชมรมสวนมะม่วง 50 ตัน อุทัยธานี 1. กลุ่มพัฒนามะม่วงบ้าน เพชรน้ำผึ้ง อ. ลานสัก 200 ตัน 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผลิตไม้ผลตำบลทุ่ง นางาม 50 ตัน อ่างทอง 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกมงคล ธรรมนิมิต อ. สามโก้ 600 ตัน 2. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการส่งออก 100 ตัน ประจวบศีรีขันธ์ 1. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ มะม่วง 50 ตัน

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt การผลิตมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์สี่ เพื่อ การส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google