งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน มิถุนายน 2550 เท่ากับ 117.3 มิ.ย.50 / พ.ค.50 ไม่เปลี่ยนแปลง มิ.ย.50 / มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ม.ค.-มิ.ย.50 / ม.ค.-มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.2

4 มิ.ย.50 / พ.ค.50 ไม่เปลี่ยนแปลง มิ.ย.50 / พ.ค.50 ไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่ไก่ - นมและผลิตภัณฑ์นม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่ไก่ - นมและผลิตภัณฑ์นม หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - ผลิตภัณฑ์สุรา   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - ผลิตภัณฑ์สุรา   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2550

6 มิ.ย.50 / มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.9 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักและผลไม้ - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักและผลไม้ - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ) หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2550

8 ม.ค.- มิ.ย.50/ม.ค.-มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.6 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.6 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.6 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.6

9 9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2550

10 เดือน มิถุนายน 2550 เท่ากับ 105.5 มิ.ย.50 / พ.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 มิ.ย.50 / มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ม.ค.-มิ.ย.50 / ม.ค.-มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.2

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมิถุนายน 2550

12

13 13

14   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google