งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคาประหยัด ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้ง/ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านน้องไอเดีย จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นางเนตรนภา ใหญ่สิงห์บุญ 183 หมู่ 8 ต. นาแก อ. นาแก จ.นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยว IMF จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นายพิทยาศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ 452 หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม ร้าน ช. สามพี่น้อง จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นายกำพล ศักดิ์สิทธิ์ 291 หมู่ 12 ต. โพนสวรรค์ อ. โพนสวรรค์

2 ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้ง/ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านโกแบงค์ จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นางจันทจร วดีศิริศักดิ์ 4 หมู่ 3 ถ. นครพนม-ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม ร้านปลาบู่ทอง อาหารตามสั่ง นางมณี พานพงษ์พันธุ์ ถ. นิตโย อ. เมือง ร้านดาวเงิน อาหารตามสั่ง นางทิตยพร นึกชัยภูมิ 134 หมู่ 8 อ. นาแก ร้านรุ่งทิวา อาหารข้าวราดแกง นางรุ่งทิวา เจตจำนงดี ถ. อภิบาลบัญชา ร้านน้องบีม อาหารตามสั่ง นายอุทิศ เกษมสิน 149/1 ถ. อภิบาลบัญชา

3 ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้ง/ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านสนิทศิลป์ จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นายสนิท อ่อนพิทักษ์ 4 ถ. ลูกเสือ อ. เมือง จ.นครพนม ร้านยิ้มยิ้ม 3 อาหารตามสั่ง นายประสงค์ พรยิ้ม 34/7 ถ. เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ. เมือง ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองแสง นายนัง อุนปันนะ 97 ถ. ประชาอุทิศ ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทุม นางประทุม แสงยอดคำ 327 ถ.อำนวยสุข ต.โพนทอง อ.เรณูนคร

4 ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้ง/ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านเพชร - แพร นายสุวิทย์ สุวรรณคีรี 72 หมู่ 9 ถ.อนามัย ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม ร้านไทยนิยม นางสาวจิตรา พรมปิด 29 หมู่4 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ร้านฟากภู นางศิราณี พาระแพน 49 หมู่2 ต.ท่าอุเทน ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ นายมนต์ชัย รัฐเสรี 198 หมู่6 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google