งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านน้องไอเดีย จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นางเนตรนภา ใหญ่สิงห์บุญ 183 หมู่ 8 ต. นาแก อ. นาแก จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยว IMF จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายพิทยาศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ 452 หมู่ 1 ต. ศรี สงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม ร้าน ช. สามพี่น้อง จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายกำพล ศักดิ์สิทธิ์ 291 หมู่ 12 ต. โพนสวรรค์ อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม

2 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านโกแบงค์ จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นางจันทจร วดีศิริ ศักดิ์ 4 หมู่ 3 ถ. นครพนม - ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านปลาบู่ทอง อาหารตามสั่ง นางมณี พานพงษ์ พันธุ์ ถ. นิตโย อ. เมือง จ. นครพนม ร้านดาวเงิน อาหาร ตามสั่ง นางทิตยพร นึก ชัยภูมิ 134 หมู่ 8 อ. นาแก จ. นครพนม ร้านรุ่งทิวา อาหาร ข้าวราดแกง นางรุ่งทิวา เจตจำนงดี ถ. อภิบาล บัญชา อ. เมือง จ. นครพนม ร้านน้องบีม อาหาร ตามสั่ง นายอุทิศ เกษมสิน 149/1 ถ. อภิบาล บัญชา อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านสนิทศิลป์ จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายสนิท อ่อน พิทักษ์ 4 ถ. ลูกเสือ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านยิ้มยิ้ม 3 อาหารตามสั่งนายประสงค์ พรยิ้ม 34/7 ถ. เฟื่อง นคร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองแสงนายนัง อุนปัน นะ 97 ถ. ประชา อุทิศ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทุมนางประทุม แสง ยอดคำ 327 ถ. อำนวยสุข ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม

4 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านเพชร - แพรนายสุวิทย์ สุวรรณคีรี 72 หมู่ ถ. อนามัย ต. เรณู อ. เรณูนคร จ. นครพนม ร้านไทยนิยมนางสาวจิตรา พรมปิด 29 หมู่ 4 ต. ท่าอุ เทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านฟากภูนางศิราณี พา ระแพน 49 หมู่ 2 ต. ท่าอุ เทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้นายมนต์ชัย รัฐ เสรี 198 หมู่ 6 ต. ศรี สงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google