งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านน้องไอเดีย จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นางเนตรนภา ใหญ่สิงห์บุญ 183 หมู่ 8 ต. นาแก 0-1749- 5938 อ. นาแก จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยว IMF จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายพิทยาศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ 452 หมู่ 1 ต. ศรี สงคราม 04259- 1690-91 อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม ร้าน ช. สามพี่น้อง จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายกำพล ศักดิ์สิทธิ์ 291 หมู่ 12 ต. โพนสวรรค์ 0-4259- 5207 อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม

2 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านโกแบงค์ จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว นางจันทจร วดีศิริ ศักดิ์ 4 หมู่ 3 ถ. นครพนม - ท่าอุเทน 0-4258-1182 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านปลาบู่ทอง อาหารตามสั่ง นางมณี พานพงษ์ พันธุ์ 141-145 ถ. นิตโย 0-4252-2657 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านดาวเงิน อาหาร ตามสั่ง นางทิตยพร นึก ชัยภูมิ 134 หมู่ 8 อ. นาแก จ. นครพนม ร้านรุ่งทิวา อาหาร ข้าวราดแกง นางรุ่งทิวา เจตจำนงดี 74-76 ถ. อภิบาล บัญชา 0-4251-2982 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านน้องบีม อาหาร ตามสั่ง นายอุทิศ เกษมสิน 149/1 ถ. อภิบาล บัญชา 0-4252-0615 อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านสนิทศิลป์ จำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว นายสนิท อ่อน พิทักษ์ 4 ถ. ลูกเสือ 0-4251- 3992 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านยิ้มยิ้ม 3 อาหารตามสั่งนายประสงค์ พรยิ้ม 34/7 ถ. เฟื่อง นคร 0-4251- 1108 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองแสงนายนัง อุนปัน นะ 97 ถ. ประชา อุทิศ 0-4252- 0601 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าทุมนางประทุม แสง ยอดคำ 327 ถ. อำนวยสุข 0-4252- 8367 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม

4 ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ ร้านเพชร - แพรนายสุวิทย์ สุวรรณคีรี 72 หมู่ 9 0-5006- 4145 ถ. อนามัย ต. เรณู อ. เรณูนคร จ. นครพนม ร้านไทยนิยมนางสาวจิตรา พรมปิด 29 หมู่ 4 ต. ท่าอุ เทน 0-5012- 6066 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านฟากภูนางศิราณี พา ระแพน 49 หมู่ 2 ต. ท่าอุ เทน 0-4258- 1323 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้นายมนต์ชัย รัฐ เสรี 198 หมู่ 6 ต. ศรี สงคราม 0-5749- 2890 อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ร้านธงฟ้า - ราคา ประหยัด ชื่อกิจการชื่อผู้จัดการที่ตั้ง / ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google