งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาลบัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรืองวุฒิกุล อ. เมือง จ. นครพนม ร้านกิมเซ่งเชียง ถ. ศรีเทพ นายสมชัย อึ้งพาณิชย์กุล หจก. เล้าจิ้นเงียบ 758 ถ. อภิบาลบัญชา นายบัณฑิต เหล่าวัฒนาถาวร

2 ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ หจก. แดนสง่าวัสดุ 147/1 ถ. ศรีเทพ นายสมาน ศรีสุข อ. เมือง จ. นครพนม ร้านธนาคูณ 75/3 ถ. บำรุงเมือง นายเฉลิม เจียรธนากุล หจก. ประภัทรค้าวัสดุ 259/1 ถ. อภิบาลบัญชา นายประเสริฐ ศรีวัฒนประภา ร้านทรัพย์เจริญ 319 ถ. อภิบาลบัญชา นายประสิทธิ์ พลมาตย์ ถ. อภิบาลบัญชา อ. เมือง หจก. เพชรนครสุขภัณฑ์ 212 ถ. พันมหาสามัคคี นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม

3 ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านวัฒนช่าง 381 ถ. นิตโย นายวัฒนชัย ติรโรจน์ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านชัยชนะพาณิชย์ ถ. อภิบาลบัญชา นายชัยชนะ ลาซุน ร้านมงคลอุปกรณ์ 405/2-3 ถ. อภิบาลบัญชา นายมงคล ตันสุวรรณ ร้านแสงฟ้า ถ. นิตโย นายชาตรี รัตนนิรันดร์

4 ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านอึ้งกิมเซ้ง 58-62 ถ. นิตโย นายสมเจต ทองอุทัยศรี อ. เมือง จ. นครพนม นครพัฒนาค้าไม้ ถ. นิตโย นายศิลป์ชัย กองอุทัยศรี ร้านแสงทวี 226 ถ. ศรีเทพ นายชาญณรงค์ รัตนนิรันดร์ พงศกร 203/207 ถ. นิตโย นายสุทธิลักษณ์ ไพศาลสิงห์


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google