งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง วุฒิกุล 0-4251-1962 อ. เมือง 0-4251-3648 จ. นครพนม ร้านกิมเซ่งเชียง 170-174 ถ. ศรี เทพ นายสมชัย อึ้ง พาณิชย์กุล 0-4251-1523 อ. เมือง 0-4251-3720 จ. นครพนม หจก. เล้าจิ้นเงียบ 758 ถ. อภิบาล บัญชา นายบัณฑิต เหล่า วัฒนาถาวร 0-4250-1393 อ. เมือง จ. นครพนม ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550

2 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. แดนสง่าวัสดุ 147/1 ถ. ศรีเทพนายสมาน ศรีสุข 0-4251-1168 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านธนาคูณ 75/3 ถ. บำรุงเมืองนายเฉลิม เจียรธนา กุล 0-4251-1111 อ. เมือง จ. นครพนม หจก. ประภัทรค้า วัสดุ 259/1 ถ. อภิบาล บัญชา นายประเสริฐ ศรีวัฒน ประภา 0-4251-2414 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านทรัพย์เจริญ 319 ถ. อภิบาล บัญชา นายประสิทธิ์ พล มาตย์ 0-4251-1387 ถ. อภิบาลบัญชา อ. เมือง จ. นครพนม หจก. เพชรนคร สุขภัณฑ์ 212 ถ. พันมหา สามัคคี นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม 0-4251-3616 อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านวัฒนช่าง 381 ถ. นิตโยนายวัฒนชัย ติรโรจน์ 0-4251-1482 อ. เมือง 0-4252-2459 จ. นครพนม ร้านชัยชนะพาณิชย์ 674-676 ถ. อภิบาลบัญชา นายชัยชนะ ลาซุน 0-1965-3248 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านมงคลอุปกรณ์ 405/2-3 ถ. อภิบาลบัญชา นายมงคล ตันสุวรรณ 0-4251-2092 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านแสงฟ้า 169-171 ถ. นิตโยนายชาตรี รัตนนิรันดร์ 0-4251-1454 อ. เมือง จ. นครพนม

4 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านอึ้งกิมเซ้ง 58-62 ถ. นิตโยนายสมเจต ทองอุทัย ศรี 0-4251-1522 อ. เมือง จ. นครพนม นครพัฒนาค้าไม้ 111-113 ถ. นิตโยนายศิลป์ชัย กอง อุทัยศรี 0-4251-1057 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านแสงทวี 226 ถ. ศรีเทพนายชาญณรงค์ รัตนนิ รันดร์ 0-4251-4014 อ. เมือง จ. นครพนม พงศกร 203/207 ถ. นิตโยนายสุทธิลักษณ์ ไพศาลสิงห์ 0-4251-1374 อ. เมือง จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google