งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง วุฒิกุล อ. เมือง จ. นครพนม ร้านกิมเซ่งเชียง ถ. ศรี เทพ นายสมชัย อึ้ง พาณิชย์กุล อ. เมือง จ. นครพนม หจก. เล้าจิ้นเงียบ 758 ถ. อภิบาล บัญชา นายบัณฑิต เหล่า วัฒนาถาวร อ. เมือง จ. นครพนม ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550

2 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. แดนสง่าวัสดุ 147/1 ถ. ศรีเทพนายสมาน ศรีสุข อ. เมือง จ. นครพนม ร้านธนาคูณ 75/3 ถ. บำรุงเมืองนายเฉลิม เจียรธนา กุล อ. เมือง จ. นครพนม หจก. ประภัทรค้า วัสดุ 259/1 ถ. อภิบาล บัญชา นายประเสริฐ ศรีวัฒน ประภา อ. เมือง จ. นครพนม ร้านทรัพย์เจริญ 319 ถ. อภิบาล บัญชา นายประสิทธิ์ พล มาตย์ ถ. อภิบาลบัญชา อ. เมือง จ. นครพนม หจก. เพชรนคร สุขภัณฑ์ 212 ถ. พันมหา สามัคคี นายสมพงษ์ ชัยยิ้ม อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านวัฒนช่าง 381 ถ. นิตโยนายวัฒนชัย ติรโรจน์ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านชัยชนะพาณิชย์ ถ. อภิบาลบัญชา นายชัยชนะ ลาซุน อ. เมือง จ. นครพนม ร้านมงคลอุปกรณ์ 405/2-3 ถ. อภิบาลบัญชา นายมงคล ตันสุวรรณ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านแสงฟ้า ถ. นิตโยนายชาตรี รัตนนิรันดร์ อ. เมือง จ. นครพนม

4 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านอึ้งกิมเซ้ง ถ. นิตโยนายสมเจต ทองอุทัย ศรี อ. เมือง จ. นครพนม นครพัฒนาค้าไม้ ถ. นิตโยนายศิลป์ชัย กอง อุทัยศรี อ. เมือง จ. นครพนม ร้านแสงทวี 226 ถ. ศรีเทพนายชาญณรงค์ รัตนนิ รันดร์ อ. เมือง จ. นครพนม พงศกร 203/207 ถ. นิตโยนายสุทธิลักษณ์ ไพศาลสิงห์ อ. เมือง จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้าง ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ หจก. วุฒิชัยเจริญ 920 ถ. อภิบาล บัญชา นายอภิรัตน์ รุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google