งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการ R3 26 พฤษภาคม 2555 07.30-17.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการ R3 26 พฤษภาคม 2555 07.30-17.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการ R3 26 พฤษภาคม 2555 07.30-17.30 น.

2 ประเด็นการเยี่ยม กิจกรรมที่ทำคือกิจกรรมอะไร ดูว่าเขาได้ ดำเนินการหรือไม่อย่างไร พิจารณากิจกรรมที่ทำเป็นไปตามแผนหรือไม่ ผลการดำเนินการ เป็นอย่างไร มีผลกระทบ อะไรบ้าง นำผลการดำเนินการไปสัมพันธ์กับตัวชี้วัดของ แต่ละ R ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ติดตามการใช้เงิน ได้เงินเท่าไร นำไปใช้ อะไรบ้าง

3 รายชื่อ ลำดับชื่อ-สกุลที่อยู่หมายเลข โทรศัพท์ ประเภท ผู้รับทุน ประเภท อาชีพ 1.นางฮายาตี คงสังข์ยิ้ม99/1 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ. ยะลา 081- 0979816 หญิงยากไร้ขายเสื้อผ้า 2.นางวาซง วาเต๊ะ36/2 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ. ยะลา หญิงยากไร้ขายข้าว แกง 3.นางสาวตูแวนะ นิปะ1/1 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ. ยะลา หญิงยากไร้ขายส้มตำ 4.นางสาว นูยาตี คงสังข์ ยิ้ม 110/3 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 088- 3875250 หญิงยากไร้ขายผ้าคลุม 5.นางสาวมาซีเตาะ อาลี101/3 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา หญิงยากไร้ถักผ้าคลุม 6.6.นางรอมะเลาะ สามะ68/3 ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ. ยะลา หญิงยากไร้ขายส้มตำ 7.นางอายีสาห์ เจะมะ97/11 ม.1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา หญิงยากไร้ขายเสื้อผ้า 8.นางคอลีเย๊าะ แมเมาะ22/1 ม.1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา หญิงยากไร้ขายของชำ 9.นางปารีด๊ะ ซาเด็ง97/7 ม.1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา หญิงหม้ายขายถั่ว

4 1.นางฮายาตี คงสังข์ยิ้ม กิจกรรมขายเสื้อผ้า

5 2.นางวาซง วาเต๊ะ กิจกรรมขายข้าวแกง

6 3.นางสาวตูแวนะ นิปะ กิจกรรมขายส้มตำ

7 4.นางสาว นูยาตี คงสังข์ยิ้ม กิจกรรมขายผ้าคลุม

8 5. นางสาวมาซีเตาะ อาลี กิจกรรมถักผ้าคุม

9 6.นางรอมะเลาะ สามะ กิจกรรมขายส้มตำ

10 7.นางอายีสาห์ เจะมะ กิจกรรมขายเสื้อผ้า

11 8.นางคอลีเย๊าะ แมเมาะ กิจกรรมขายของชำ

12 9.นางปารีด๊ะ ซาเด็ง กิจกรรมขายถั่ว

13 ผลและข้อเสนอแนะโดยรวม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการ R3 26 พฤษภาคม 2555 07.30-17.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google