งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสัมมนา “ การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสัมมนา “ การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัด นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสัมมนา “ การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัด นครราชสีมา

2 จุดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

3 บรรยากาศภายในงานสัมมนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับนายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวรายงาน พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย

4 บรรยากาศภายในงานสัมมนา พิธีเปิดงานสัมมนา “ การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ บรรยาย – แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5 บรรยากาศภายในงานสัมมนา นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

6 บรรยากาศภายในงานสัมมนา นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นางนรา วงษ์สวรรค์ คลังจังหวัดนครราชสีมา นายอัควิทย์ เจริญพานิช สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร นางวารี เชื้อปรุง หัวหน้าส่วนการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7 บรรยากาศภายในงานสัมมนา ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดเล็กอภิปรายแนวทางการบริหาร นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวปิดงาน ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดกลางอภิปรายแนวทางการบริหาร ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดใหญ่อภิปรายแนวทางการบริหาร

8 การแถลงข่าว

9


ดาวน์โหลด ppt งานสัมมนา “ การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google