งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เกิดวันที่ 23 กันยายน 2494 อยู่บ้านเลขที่ 391 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันราชภัฎเลย หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2507 อยู่บ้านเลขที่ 14/4-5 ถ.ชีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์

2 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2491 อยู่บ้านเลขที่ 123/20 หมู่ที่ 22 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เกิดวันที่15 กันยายน อยู่บ้านเลขที่ 121ถ.สุขาภิบาล ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นางดวงแข อรรณนพพร เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2505 อยู่บ้านเลขที่ 132/1 หมู่ที่ 16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์

3 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายจตุพร เจริญเชื้อ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2511 อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นายนวัธ เตาะเจริญสุข เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2510 อยู่บ้านเลขที่ 239/1หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นายปัญญา ศรีปัญญา เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2496 อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์

4 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายสุชาย ศรีสุรพล เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2501 อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต. ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2497 อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 16 ถ.สำราญวารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google