งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ. ประชาสโมสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ. ประชาสโมสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ. ประชาสโมสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหาร ศาสตร์มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-320686 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เกิดวันที่ 23 กันยายน 2494 อยู่บ้านเลขที่ 391 ถ. กลางเมือง ต. ใน เมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันราชภัฎ เลย หมายเลขโทรศัพท์ 043-320686 ชื่อ นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เกิดวันที่ 1 ธันวาคม 2507 อยู่บ้านเลขที่ 14/4-5 ถ. ชีท่าขอน ต. ใน เมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 081-8723399

2 ชื่อ นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2491 อยู่บ้านเลขที่ 123/20 หมู่ที่ 22 ถ. มิตรภาพ ต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-276157 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เกิดวันที่ 15 กันยายน 2523 อยู่บ้านเลขที่ 121 ถ. สุขาภิบาล ต. หนอง สองห้อง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-491312 ชื่อ นางดวงแข อรรณนพพร เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2505 อยู่บ้านเลขที่ 132/1 หมู่ที่ 16 ถ. เจนจบ ทิศ ต. หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ บัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 043-491014

3 ชื่อ นายจตุพร เจริญเชื้อ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2511 อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ต. หนองกุง ใหญ่ อ. กระนวน จ. ขอนแก่น วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 043-252068 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายนวัธ เตาะเจริญสุข เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2510 อยู่บ้านเลขที่ 239/1 หมู่ที่ 1 ถ. มะลิวัลย์ ต. หนองเรือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40210 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-6703334 ชื่อ นายปัญญา ศรีปัญญา เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2496 อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ต. หนองกุง อ. น้ำ พอง จ. ขอนแก่น 40140 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 043-235411

4 ชื่อ นายสุชาย ศรีสุรพล เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2501 อยู่บ้านเลขที่ 541 หมู่ที่ 4 ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หมายเลขโทรศัพท์ 043-291192 ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ชื่อ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2497 อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 16 ถ. สำราญวารี ต. ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 081-5558555


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นายภูมิ สาระผล เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 อยู่บ้านเลขที่ 171/193 ถ. ประชาสโมสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนาบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google