งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ โรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์หมู่ 1 ถ. นครพนม - ท่าอุเทน 0-4251-1098 ต. อาจสามารถ อ. เมือง นครพนม 0-4259-3098 บริษัท นครพนมไรซ จำกัด 104 หมู่ 14 ถ. ชยางกูร 0-9780-4818 ต. ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด หมู่ 2 ถ. นครพนม - หนองคาย 0-4258-1237 ต. ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด 45 ต. พระกลางทุ่ง 0-4254-1153 อ. ธาตุพนม บริษัทโรงสีนาแกพงษ์เจริญ จำกัด 144 หมู่ 10 0-4252-7432 ต. นาคู่ อ. นาแก

2 ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ โรงสี ส. อำนวยค้าข้าว 60 หมู่ 3 0-4258-3111 ต. พระซอง อ. นาแก 0-1220-5325 หจก. ไทยเอ๊กซ์ซัพพลาย 269 หมู่ 3 ถ. เจริญยง 0-4259-1111 อ. บ้านแพง 0-1873-2528 สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จำกัด 126 หมู่ 2 ถ. พิทักษ์ประชา 0-4258-9203 ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด 221 หมู่ 10 0-4259-5069 ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์ อุดมทรัพย์ 134 หมู่ 3 ถ. นิตโย - ต. หนองญาติ อ. เมือง นครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด 33 หมู่ 4 ถ. ราษฏรอุทิศ 0-4259-1286 ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง

3 ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด 24/14 หมู่ 4 ถ. ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว 0-4259-9073 ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ. ก. ส. 152 ถ. นิตโย 0-4251-1204 นครพนม จำกัดต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม 0-4251-1182 0-4251-3704 เทพการค้า 38 หมู่ 4 ถ. แพงพิทักษ์ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง ร้านโชคนครพืชผล 199 หมู่ 4 0-4252-2622 ต. หนองญาติ อ. เมือง นครพนม สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 133 ต. โพนทอง 0-4257-9113 อ. เรณูนคร สมบูรณ์พืชผล 299 ต. ฝั่งแดง 0-4261-1446 อ. ธาตุพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 250 หมู่ 10 ต. นาทม อ. นาทม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google