งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ โรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์หมู่ 1 ถ. นครพนม - ท่าอุเทน ต. อาจสามารถ อ. เมือง นครพนม บริษัท นครพนมไรซ จำกัด 104 หมู่ 14 ถ. ชยางกูร ต. ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด หมู่ 2 ถ. นครพนม - หนองคาย ต. ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด 45 ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม บริษัทโรงสีนาแกพงษ์เจริญ จำกัด 144 หมู่ ต. นาคู่ อ. นาแก

2 ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ โรงสี ส. อำนวยค้าข้าว 60 หมู่ ต. พระซอง อ. นาแก หจก. ไทยเอ๊กซ์ซัพพลาย 269 หมู่ 3 ถ. เจริญยง อ. บ้านแพง สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จำกัด 126 หมู่ 2 ถ. พิทักษ์ประชา ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด 221 หมู่ ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์ อุดมทรัพย์ 134 หมู่ 3 ถ. นิตโย - ต. หนองญาติ อ. เมือง นครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด 33 หมู่ 4 ถ. ราษฏรอุทิศ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง

3 ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข โทรศัพท์ สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด 24/14 หมู่ 4 ถ. ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ. ก. ส. 152 ถ. นิตโย นครพนม จำกัดต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม เทพการค้า 38 หมู่ 4 ถ. แพงพิทักษ์ ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง ร้านโชคนครพืชผล 199 หมู่ ต. หนองญาติ อ. เมือง นครพนม สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 133 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร สมบูรณ์พืชผล 299 ต. ฝั่งแดง อ. ธาตุพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 250 หมู่ 10 ต. นาทม อ. นาทม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ / บริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของกิจการ หมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google