งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขายกล้องดิจิตอล เป็น กิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายกล้อง ดิจิตอลยี่ห้อ Cannon Nikon Sony Fuji Olympus Casio Panasonic และจำหน่ายอุปกรณ์กล้องทุกยี่ห้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขายกล้องดิจิตอล เป็น กิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายกล้อง ดิจิตอลยี่ห้อ Cannon Nikon Sony Fuji Olympus Casio Panasonic และจำหน่ายอุปกรณ์กล้องทุกยี่ห้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ระบบขายกล้องดิจิตอล เป็น กิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายกล้อง ดิจิตอลยี่ห้อ Cannon Nikon Sony Fuji Olympus Casio Panasonic และจำหน่ายอุปกรณ์กล้องทุกยี่ห้อ ราคาถูก มีประกันให้ทุกยี่ห้อ เจ้าของ กิจการคือ นายสันติ เหล่าพานิช ที่ตั้งร้าน 95 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทศัพท์ 0-2533-8880-8 โทรสาร 0-2533-8857

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดการสินค้าอย่างมีระบบ เพื่อเป็นการจัดการส่งสินค้าอย่างมี ระเบียบแบบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาย องค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อช่วยให้การประสานงานของระบบ การวางแผนให้สัมพันธ์กัน

6 ขอบเขตของการศึกษา 1 การทำงาน ผู้ใช้ระบบต้องมี การ กรอก Login เพื่อเข้า ใช้ระบบสำหรับ เจ้าของกิจการและพนักงานและเมื่อออก จากระบบ ก็ทำการ Logout จากระบบ 2. การจัดการข้อมูลลูกค้า / สมาชิก - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ - ระบบสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้ 3. การจัดการข้อมูลประเภทลูกค้า - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภทลูกค้า - ระบบสามารถค้นหาข้อมูลประเภทลูกค้าได้

7

8

9

10

11 4. การจัดการข้อมูลการขาย - การชำระเงินแบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ เงินสด และ เงินเชื่อ - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการขายได้ - ระบบสามารถตรวจสอบยอดขายได้ 5. การจัดการข้อมูลสินค้า / ประเภทสินค้า - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสินค้า - ระบบสามารถตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลสินค้าคงเหลือได้

12

13 6. การจัดการข้อมูลพนักงาน / ตำแหน่งงาน - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ - ระบบสามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้ 7. การจัดการข้อมูลบริษัทผู้จำหน่าย - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลบริษัท ผู้จำหน่ายได้ - ระบบสามารถค้นหาข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายได้ 8. การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า / รับสินค้า - ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ และรับคืนสินค้าได้ - ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้

14 9. การออกรายงาน - รายงานข้อมูลลูกค้า - รายงานข้อมูลการขาย - รายงานข้อมูลสินค้า - รายงานข้อมูลพนักงาน - รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือในร้าน - รายงานสรุปยอดการขายประจำเดือน - รายงานสรุปยอดขายลูกค้า ( เงินสด ) - รายงานสรุปยอดขายลูกค้า ( เงินเชื่อ )


ดาวน์โหลด ppt ระบบขายกล้องดิจิตอล เป็น กิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายกล้อง ดิจิตอลยี่ห้อ Cannon Nikon Sony Fuji Olympus Casio Panasonic และจำหน่ายอุปกรณ์กล้องทุกยี่ห้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google