งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happy workplace. Happy workplace Drive to Excellent Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happy workplace. Happy workplace Drive to Excellent Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Happy workplace

3 Drive to Excellent Center

4 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
สูติกรรม : ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารก

5 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
แพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด 1. Laparoscopes : ERCP ศัลยแพทย์ 4 คน 2. Breast Mass 3. คลินิกเฉพาะโรค สมรรถภาพทางเพศชาย 4. Ostomy Clinic 5. คลินิกมะเร็งและเคมีบำบัด อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเร็วๆนี้ Digital Mammogram ศัลยกรรม

6 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
Neuro Surgeon 3 ผ่าตัดโรคลมชัก Spine Micro-neurovascular surgery @ ศึกษาต่อด้านการผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทเส้นเลือดสมอง (Micro-neurovascular surgery) สาธารณรัฐฟินแลนด์ @ ศึกษาต่อด้านการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางศัยกรรมประสาท (Neuro-Endoscopic Surgery) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศัลยกรรมประสาท

7 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
สถาบันประสาท เยี่ยมชม Stroke Stroke Unit

8 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 3 แห่ง อายุรกรรม: ศูนย์เบาหวานและศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า

9 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
CHEST MED 1 Easy Asthma & COPD Clinic ร่วมกับ สปสช.

10 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
Specialist Clinic พิเศษ Newborn 2 Newborn Clinic Chest เด็ก 1 Allergy เด็ก 1 คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก Nephro เด็ก 1 Nephro Clinic คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กุมารเวชกรรม

11 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
จักษุแพทย์ 5 Retina Man 1 Laser รักษา เพิ่มห้องตรวจ Retina 1 ห้อง จักษุ

12 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
Minimally Invasive Spine Surgery Minimally Invasive Arthroscopy : เยอรมัน MIS TKA THA : ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม คลินิกฝังเข็ม พุธ-พฤหัส ศัลยกรรมกระดูก : Total Joint Man 4 คน

13 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไรและใบหน้า ทันตกรรมสำหรับเด็กเด็ก วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมทั่วไป ปริทันตวิทยา ทันตกรรม

14 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
รังสีแพทย์ 4 CT 64 Slide PAC : Picture Archiving and Communication System รังสีวิทยา

15 ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
Bangkok EMS : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

16 Support System

17 Back to basics

18 พื้นที่ 4 วง & 6 เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ
1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation 5. Strategic Management 6. Self Assessment 18

19 Integration Collaboration

20

21 Keep the Learning Going
Endless Road Keep the Learning Going


ดาวน์โหลด ppt Happy workplace. Happy workplace Drive to Excellent Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google