งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happy workplace Drive to Excellent Center สูติกรรม : ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ ทารก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happy workplace Drive to Excellent Center สูติกรรม : ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ ทารก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Happy workplace

3 Drive to Excellent Center

4 สูติกรรม : ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ ทารก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร

5 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร 1. Laparoscopes : ERCP ศัลยแพทย์ 4 คน 2. Breast Mass 3. คลินิกเฉพาะโรค สมรรถภาพ ทางเพศชาย 4. Ostomy Clinic 5. คลินิกมะเร็งและเคมีบำบัด อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเร็วๆ นี้ ศัลยกรรม Digital Mammogram แพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก แพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด

6 ศัลยกรรม ประสาท ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร Neuro Surgeon 3 ผ่าตัดโรคลมชัก Spine Micro- neurovascular surgery @ ศึกษาต่อด้านการผ่าตัดจุลศัลยกรรม ประสาทเส้นเลือดสมอง (Micro- neurovascular surgery) สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ @ ศึกษาต่อด้านการผ่าตัดผ่านกล้องส่อง ทางศัยกรรมประสาท (Neuro-Endoscopic Surgery) สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี

7 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร Stroke Unit สถาบันประสาท เยี่ยมชม Stroke

8 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร อายุรกรรม : ศูนย์เบาหวานและศูนย์ ดูแลสุขภาพเท้า เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) รพ. ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และ รพ. ในสังกัดสำนัก การแพทย์ 3 แห่ง

9 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร Easy Asthma & COPD Clinic ร่วมกับ สปสช. CHEST MED 1

10 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร กุมารเวชกรรม Specialist Clinic พิเศษ Newborn 2 Newborn Clinic Chest เด็ก 1 Allergy เด็ก 1 คลินิกโรค ภูมิแพ้ในเด็ก Nephro เด็ก 1 Nephro Clinic คลินิกกระตุ้น พัฒนาการ

11 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร จักษุ จักษุแพทย์ 5 Retina Man 1 Laser รักษา เพิ่มห้องตรวจ Retina 1 ห้อง

12 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร ศัลยกรรมกระดูก : Total Joint Man 4 คน Minimally Invasive Spine Surgery Minimally Invasive Arthroscopy : เยอรมัน MIS TKA THA : ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม คลินิกฝังเข็ม พุธ - พฤหัส

13 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก ขากรร ไรและใบหน้า ทันตกรรมสำหรับเด็กเด็ก วิทยาเอ็นโดดอนต์ ( รักษา คลองรากฟัน ) ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมทั่วไป ปริทันตวิทยา

14 ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร รังสีวิทยา รังสีแพทย์ 4 CT 64 Slide PAC : Picture Archiving and Communication System

15 Bangkok EMS : ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร

16 Support System

17 Back to basics

18 18 1. Unit Optimization2. Patient Safety 3. Clinical Population 5. Strategic Management 6. Self Assessment 4. Standard Implementation พื้นที่ 4 วง & 6 เส้นทางการ พัฒนาคุณภาพ

19 Collaboration Integration

20

21 Endless Road Keep the Learning Going


ดาวน์โหลด ppt Happy workplace Drive to Excellent Center สูติกรรม : ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ ทารก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google