งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ( นาเวง ) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 ( บายพาส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ( นาเวง ) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 ( บายพาส )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ( นาเวง ) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 ( บายพาส )

2 วิสัยทัศน์ บุคลากรดี มีมาตรฐาน บริการประทับจิต เป็นมิตรกับชาว ประชา มุ่งพัฒนางานสาธารณสุข สู่ชุมชน ครอบคลุมทุก คนทุกครัวเรือน พันธกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง ให้บริการตามมาตรฐาน และ ความต้องการของประชาชน เพิ่มคุณภาพบริการ พัฒนา ความรู้ความสามารถบุคลากร ประสานพันธมิตรเครือข่าย มุ่ง สู่การเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่เป็นเลิศ ปี 2552 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1( นาเวง ) นางรัตติกาล โพธิ์สุ พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าศูนย์บริการสาธาณรสุขเทศบาล 2( บายพาส ) นางสาวปริศนา พลไชย พยาบาลวิชาชีพ 5

3 กระบวนการทำงาน รับบัตร เช็คสิทธิ์ ค้น Family folder ซักประวัติ วัด V/S รับ การรักษา รับยา จ่ายเงิน ให้ คำแนะนำ กลับบ้าน

4 ตารางการ ให้บริการ ประจำวัน วัน 08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น. จันทร์ - ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม - คลีนิคเบาหวาน + ความดัน โลหิตสูง รับผู้ป่วยฉุกเฉิน + ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป + เยี่ยม บ้าน อังคา ร - ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม - คลินิกวางแผนครอบครัว - คลินิกมะเร็งเต้านม + มะเร็งปากมดลูก รับผู้ป่วยฉุกเฉิน + ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป + เยี่ยม บ้าน พุธ - ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม - คลีนิคสุขภาพเด็กดี รับผู้ป่วยฉุกเฉิน + ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป + เยี่ยม บ้าน พฤหั สบดี - ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม - คลีนิครับฝากครรภ์ รับผู้ป่วยฉุกเฉิน + ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป + เยี่ยม บ้าน ศุกร์ - ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม - คลีนิคผู้สูงอายุ รับผู้ป่วยฉุกเฉิน + ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป + เยี่ยม บ้าน

5 ด้านการ รักษา งานที่ปฏิบัติ ซักประวัติ วัด V/S ตรวจร่างกายเบื้องต้น ( ดู คลำ เคาะ ฟัง ) ฉีดยา ล้างแผล ตัดไหม เจาะวัดระดับน้ำตาลใน เลือด (Dtx) จ่ายยา

6 ด้านการ ส่งเสริม ป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก อบรมสายใยรัก แห่งครอบครัว

7 ด้านการ ฟื้นฟู ออก เยี่ยมบ้าน

8 ประมวล ภาพ งานอื่นๆ ทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ด ถู ล้าง set ทำแผล และอุปกรณ์ต่างๆ ห่อ set ต่างๆ เพื่อ เตรียมนึ่ง

9 วรัญญา จารุวรรณ วัชระ สุภัตชา ต้นหลิว แอน กะ ปุ้ย สุ อั้ม ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 ( นาเวง ) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 ( บายพาส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google