งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550. อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ สินค้าเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550. อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ สินค้าเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550

2

3 อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ สินค้าเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ สินค้าเกษตร เป็นผู้ผลิตและส่งออก สินค้าอาหารรายใหญ่ ของโลก อาทิ อาร์เจนตินาส่งออกถั่ว เหลืองเป็นอันดับ 3 ของ โลก เป็นผู้ผลิตและส่งออก สินค้าอาหารรายใหญ่ ของโลก อาทิ อาร์เจนตินาส่งออกถั่ว เหลืองเป็นอันดับ 3 ของ โลก

4

5 ลักษณะความสัมพันธ์ไทย - อเมริกา ใต้ คสพ. การทูต 30 ประเทศในลาตินอเมริกา สอท. ของไทย 5 แห่ง : อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก และเปรู ลาตินอเมริกามีสถานเอกอัครราชทูตในไทย 7 แห่ง ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี เปรู เม็กซิโก ปานามาและคิวบา

6 อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา เมืองหลวง : กรุง บัวโนสไอเรส ประชากร : 39.9 ล้านคน พื้นที่ : 2.8 ล้าน ตร. กม. GDP per capita : US$ 5,226 GDP : US$ 208.70 พันล้าน เมืองหลวง : กรุง ซันติอาโก ประชากร : 16.5 ล้านคน พื้นที่ : 756,950 ตร. กม. GDP per capita : US$7,885 GDP : US$ 130.07 พันล้าน ชิลี เมืองหลวง : กรุงลิมา ประชากร : 28 ล้านคน พื้นที่ : 1.28 ล้าน ตร. กม. GDP per capita : US$2,734 GDP : US$ 102.9 ล้าน เปรู เมืองหลวง : กรุง บราซิเลีย ประชากร : 181.8 ล้านคน พื้นที่ : 8.512 ล้าน ตร. กม GDP per capita : US$ 4,325 GDP : US$ 796.5 พันล้าน บราซิล

7 ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย - อเมริกาใต้ การค้าระหว่างไทยกับอเมริกาใต้ : 1,146.26 ล้าน USD หรือ การค้าระหว่างไทยกับอเมริกาใต้ : 1,146.26 ล้าน USD หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของมูลค่าการค้าโลก แต่ หากรวม Mexico อเมริกา คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของมูลค่าการค้าโลก แต่ หากรวม Mexico อเมริกา กลาง แคริบเบียน จะมีมูลค่าการค้าประมาณ 4,773 ล้าน USD กลาง แคริบเบียน จะมีมูลค่าการค้าประมาณ 4,773 ล้าน USD คู่ค้าสำคัญของไทย : บราซิล ( อันดับ 1) เม็กซิโก ( อันดับ 2) อาร์เจนตินา ( อันดับ 3) ชิลี ( อันดับ 4) เปรู ( อันดับ 6) คู่ค้าสำคัญของไทย : บราซิล ( อันดับ 1) เม็กซิโก ( อันดับ 2) อาร์เจนตินา ( อันดับ 3) ชิลี ( อันดับ 4) เปรู ( อันดับ 6) สัดส่วนของการค้า (2549) : คิดเป็น 1.27% ของ การค้าของไทยกับ ทั่วโลก และมีอัตราขยายตัว 9.93% สัดส่วนของการค้า (2549) : คิดเป็น 1.27% ของ การค้าของไทยกับ ทั่วโลก และมีอัตราขยายตัว 9.93%

8 สินค้าออก (2549) 1. รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 2. ยางพารา 3. เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ 4. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. น้ำมันดิบ 6. เครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบ สินค้าเข้า (2549) 1. พืชและผลิตภัณฑ์ จากพืช 2. สินแร่โลหะอื่นๆ 3. เหล็กและเหล็กกล้า 4. สัตว์และผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ 5. สัตว์น้ำสด แช่เย็น และแช่แข็ง 6. เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาน สนง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

9 อาร์เจนตินา : โรงงานฟอกหนัง SADESA ที่จ. อยุธยา กระบินทร์บุรี และ แหลมฉบัง แหลมฉบัง เม็กซิโก : บริษัท Cemex สนใจลงทุนด้าน ปูนซีเมนต์ ( เป็นการลงทุน โดยตรงไม่ได้ขอสิทธิพิเศษจาก BOI) โดยตรงไม่ได้ขอสิทธิพิเศษจาก BOI) ชิลี : การจัดจำหน่ายไวน์ เปรู : บริษัท AjeThai ผลิตและจำหน่าย น้ำอัดลม “ น้ำดำ ” (Cola)

10 อุปสรรค / ปัญหาในด้านการค้า ระหว่างไทย - อเมริกาใต้ ความสนใจระหว่างกันยังมีน้อย เนื่องจาก ระยะทางที่ห่างไกล ค่าใช้จ่ายทางด้านการ เดินทางและขนส่งสูง ความสนใจระหว่างกันยังมีน้อย เนื่องจาก ระยะทางที่ห่างไกล ค่าใช้จ่ายทางด้านการ เดินทางและขนส่งสูง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบาย ด้านเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในบาง ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบาย ด้านเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในบาง ประเทศ ภาษา และ วัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ การลดความสนใจและการขาดความเข้าใจ ด้านกฏระเบียบการค้า ภาษา และ วัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ การลดความสนใจและการขาดความเข้าใจ ด้านกฏระเบียบการค้า

11

12 ทิศทางนโยบายต่อภูมิภาคอเมริกาใต้ เป็นตลาดใหม่ของไทย และ แสวงหาวัตถุดิบ เป็นตลาดใหม่ของไทย และ แสวงหาวัตถุดิบ ส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ในลักษณะ Strategic partnership ส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ในลักษณะ Strategic partnership ขยายความร่วมมือและถ่ายทอด ทาง ขยายความร่วมมือและถ่ายทอด ทาง เทคโนโลยีวิชาการ เทคโนโลยีวิชาการ ผลักดันให้เป็นประตู (gateway) สำหรับไทยในการ เข้าสู่ตลาดกลุ่ม Mercosur Andean ภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งตลาดสหรัฐฯ ผลักดันให้เป็นประตู (gateway) สำหรับไทยในการ เข้าสู่ตลาดกลุ่ม Mercosur Andean ภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งตลาดสหรัฐฯ แสวงหาความร่วมมือในสาขาที่ สองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ แสวงหาความร่วมมือในสาขาที่ สองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ สร้างกลไกให้อำนวยความ สะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อขยายตลาดการค้า สร้างกลไกให้อำนวยความ สะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อขยายตลาดการค้า แก้ไขอุปสรรคทางการค้า แก้ไขอุปสรรคทางการค้า สร้างความเชื่อมั่นเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนิน ความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีและ พหุภาคี สร้างความเชื่อมั่นเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนิน ความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีและ พหุภาคี เพื่อเผยแพร่บทบาทและ ภาพพจน์ของไทยในฐานะ ประเทศผู้บริจาครายใหม่ (emerging donor) เพื่อเผยแพร่บทบาทและ ภาพพจน์ของไทยในฐานะ ประเทศผู้บริจาครายใหม่ (emerging donor) เพื่อเผยแพร่แนวทางการ พัฒนาของไทยในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และ / หรือ การพัฒนาทางเลือก เพื่อเผยแพร่แนวทางการ พัฒนาของไทยในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และ / หรือ การพัฒนาทางเลือก สร้างกลไกให้อำนวยความ สะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อขยายตลาดการค้า สร้างกลไกให้อำนวยความ สะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อขยายตลาดการค้า แก้ไขอุปสรรคทางการค้า แก้ไขอุปสรรคทางการค้า สร้างความเชื่อมั่นเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนิน ความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีและ พหุภาคี สร้างความเชื่อมั่นเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนิน ความสัมพันธ์ทั้งทวิภาคีและ พหุภาคี เพื่อเผยแพร่บทบาทและ ภาพพจน์ของไทยในฐานะ ประเทศผู้บริจาครายใหม่ (emerging donor) เพื่อเผยแพร่บทบาทและ ภาพพจน์ของไทยในฐานะ ประเทศผู้บริจาครายใหม่ (emerging donor) เพื่อเผยแพร่แนวทางการ พัฒนาของไทยในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และ / หรือ การพัฒนาทางเลือก เพื่อเผยแพร่แนวทางการ พัฒนาของไทยในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และ / หรือ การพัฒนาทางเลือก

13 ความร่วมมือระหว่างทางเศรษฐกิจ ระหว่างสองภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างทางเศรษฐกิจ ระหว่างสองภูมิภาค FEALAC (Forum for East Asia - Latin America Cooperation) FEALAC (Forum for East Asia - Latin America Cooperation)

14


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550. อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ สินค้าเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ ธาตุ น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google