งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ปี 2547 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 วันที่ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ปี 2547 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 วันที่ถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ปี 2547 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 วันที่ถ่ายทอด 25 ตุลาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดพิษณุโลก ผู้ถ่ายทอด นางนิภาศรี คำจริง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว

2 สรุปผลการเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ ติดต่อเรื้อรังและการ บาดเจ็บ ปี 2547 Behavioral Risk Factors Surveillance System (BRFSS) นำเสนอโดยนางนิภาศรี คำจริง การประชุมคณะกรรมการป้องกัน อุบัติเหตุจราจร จ. พิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ตุลาคม 2548

3 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขับขี่ รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมงใน 30 วันที่ผ่านมา

4 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สวม หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

5 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สวม หมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

6 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขับขี่รถยนต์ หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วันที่ผ่านมา

7 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่คาดเข็ม ขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์

8 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่คาดเข็ม ขัดนิรภัยขณะนั่งข้างคนขับรถยนต์

9 45. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มี การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน

10 46. ร้อยละของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 12 เดือนที่ผ่านมา

11


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ปี 2547 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 วันที่ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google