งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชายศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14 เสนอ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ ครูศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชายศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14 เสนอ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ ครูศราวุธ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชายศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14 เสนอ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ ครูศราวุธ ไชยเจริญ

2 โครงการเด็กปลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กที่มีการจัดการเรื่องความ ปลอดภัยด้วยการค้นหาปัญหา และ ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเฝ้า ระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง และ วางแผน - ดำเนินการแก้ไข

3 วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 1. ลดการตาย พิการ และการบาดเจ็บของเด็กใน ศูนย์เด็กเล็ก 2. ส่งเสริมความเสมอภาคของ เด็กในการเจริญเติบโต และโอกาสของการ ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี 3. เชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความปลอดภัยในศูนย์ เด็กเล็ก

4 กิจกรรม กิจกรรม ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัย เกิดจากการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ แก้ไขปัญหา และป้องกันการบาดเจ็บ และนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ ยั่งยืน ดังตัวอย่างกิจกรรมที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการเฝ้าระวัง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การประชุมกลุ่มทำงานความปลอดภัยของ ศูนย์เด็ก รวมทั้งเครือข่ายผู้ให้ความสนใจ หลังจากที่เดินสำรวจจุดเสี่ยง ได้ร่วมวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัย ภายในศูนย์และบริเวณรอบ ๆ ศูนย์

5 2. กิจกรรมการเดินทางปลอดภัย โครงการที่สนับสนุนการใช้หมวกนิรภัย ในเด็ก ให้ความรู้ แก่ ผู้ปกครองสร้างนิสัยให้เด็กรักการใส่หมวกนิรภัยตั้งแต่วัย เยาว์ การนำเสนอปัญหา และการป้องกันแก้ไข เพื่อให้เด็กรัก ความปลอดภัยสอดแทรกในบทเรียน เช่น โครงการหมวกกันน๊อคของน้องหนู โดยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ ลูก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โครงการปกป้องสมองลูกน้อย โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์ฯร่วมพัฒนาบ้านป่า ศูนย์ฯ คลองสะแก ศูนย์ฯ ดารุส ซุนนี ศูนย์ฯ เกาะจวนซันประสิทธิ์ ศูนย์ฯ บดินทรเดชา ศูนย์บึงพระราม 9 บ่อ 3

6 .1 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก นิรภัยให้ลูก สอนเด็กๆ เรื่องการเดินทางปลอดภัยโดยการใช้ หมวกนิรภัย ในบทเรียนให้เด็กๆ วาดภาพหมวก นิรภัยในฝัน จากนั้นมีการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และมี หมวกนิรภัยให้ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลาน สวมหมวกนิรภัย ในการเดินทาง ยืมโดยต้องทำสัญญายืมหมวก และมีข้อตกลงไว้กับศูนย์

7 2.2 โครงการปกป้องสมองลูกน้อย ดำเนินโครงการโดย ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองได้รับ ความรู้เรื่องการบาดเจ็บต่อศีรษะอันตรายจาก ของเล่นประเภทขับขี่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใส่ หมวกนิรภัยในเด็ก และศูนย์เด็กมีหมวกนิรภัย สำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ที่มีขนาดเหมาะสม สำหรับเด็ก ให้ผู้ปกครองสามารถยืมกลับบ้านได้ ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการดูแลเด็กในศูนย์เมื่อ เล่นเครื่องเล่นประเภทขับขี่ หรือเล่นเครื่องเล่นสนามจะต้อง สวมหมวกนิรภัยขณะเล่น ทุกครั้ง ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ และติดตามพฤติกรรมการใช้หมวกของเด็ก

8 กิจกรรม ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความ ปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ และได้ร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อ แก้ไขปัญหา โดย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้ได้ ประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยของ ลูกหลาน เช่น งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น หรือ งบประมาณสำหรับพัฒนาศูนย์ เป็น หลัก 4.1 ลูกกรง ราวระเบียง ปลอดภัย ลูกกรงราวระเบียง มีช่องห่าง ระหว่าง 9-23 เซนติเมตร ซึ่งอาจทำให้เด็กลอดช่องลูกกรงได้ จึงถูกแก้ไข ช่องห่างของลูกกรงไม่เกิน 9 เซนติเมตร

9 คำคม เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา ก็ตอนที่เรา ทุกข์ยาก เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของคนที่บอก ว่ารัก เรามาก ก็ตอนที่ ต้องมาลำบาก ด้วยกัน

10 บรรณานุกรม http://www.safedekthai.com/daycare/about.ht ml


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง เด็กปลอด จัดทำโดย เด็กชายศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14 เสนอ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ ครูศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google