งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2. 1. นายประเสริฐจารุกำเนิดกุลออป. 2. ผศ. ประสงค์สงวนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผศ. ดร. มณฑลจำเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2. 1. นายประเสริฐจารุกำเนิดกุลออป. 2. ผศ. ประสงค์สงวนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผศ. ดร. มณฑลจำเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ผศ. ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2

2 1. นายประเสริฐจารุกำเนิดกุลออป. 2. ผศ. ประสงค์สงวนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผศ. ดร. มณฑลจำเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ผศ. ดร. ขวัญชัยดวงสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. นายจิระเจตน์อุรัสยะนันทน์ข้าราชการบำนาญ 6. นายจิระจินตนุกูลข้าราชการบำนาญ 7. นางเกษินี อุรัสยะนันทน์ข้าราชการบำนาญ 8. นายไพรัญพรหมหิตาทรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 9. นายสมใจ ธาระพุฒกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10. นายจรูญรัตน์หิรัญชุณหะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช 11. นายสมิต บุญเสริมสุขกรมป่าไม้ 12. นางสาวพัชรพันธุ์ทองสันต์นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 Tree : ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มทั้งที่มีชีวิต และไม่มี ชีวิต มีส่วนที่ เป็นเนื้อไม้และไม่เป็นเนื้อไม้ สมุนไพร รวมถึงไผ่ พืชจำพวกปาล์ม และเถาวัลย์ Outside forest : พื้นที่ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โดย ถูกต้องตามกฎหมาย

4 ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ การ กระจาย สักที่ดินผืน เดียวกัน ต้นตาลกระจัดกระจาย มะกอก น้ำ แนว (line) สนุ่นแนว (line) มะขาม เทศ กระจัดกระจาย, แนว (line) จามจุรีกระจัดกระจาย กระบกกระจัดกระจาย เนื้อไม้ อาหาร ยา วัฒนธรรม นันทนาการ พลังงาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ให้ร่มเงา ไม้ประดับ

5 สัก ( Tectona grandis L.) ตาล ( Borassus flabellifer L.)

6 กระบก ( Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) มะกอกน้ำ ( Elaeocarpus hygrophilus Kurz)

7 จามจุรี ( Samanea saman (Jacq.) Merr.) สนุ่น ( Salix tetrasperma Roxb.)

8 ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ การ กระจาย ไผ่ที่ดินผืน เดียวกัน, กระจัดกระจาย หวายกระจัดกระจาย เถาวัลย์กระจัดกระจาย สละที่ดินผืน เดียวกัน ระกำที่ดินผืน เดียวกัน นมแมวกระจัดกระจาย อาหาร ยา วัฒนธรรม นันทนาการ พลังงาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ให้ร่มเงา ไม้ประดับ

9 ไผ่ ระกำ ( Salacca siamensis Mogea)

10 เถาวัลย์ เช่น สะบ้า ( Entada rheedii Spreng.) นมแมว

11

12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2. 1. นายประเสริฐจารุกำเนิดกุลออป. 2. ผศ. ประสงค์สงวนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผศ. ดร. มณฑลจำเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google