งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการไม้นอกเขตป่า ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการไม้นอกเขตป่า ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการไม้นอกเขตป่า ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่ 2

2 ผู้ร่วมประชุม 1. นายประเสริฐ จารุกำเนิดกุล ออป.
1. นายประเสริฐ จารุกำเนิดกุล ออป. 2. ผศ.ประสงค์ สงวนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. นายจิระเจตน์ อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 6. นายจิระ จินตนุกูล ข้าราชการบำนาญ 7. นางเกษินี อุรัสยะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ 8. นายไพรัญ พรหมหิตาทร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 9. นายสมใจ ธาระพุฒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10. นายจรูญรัตน์ หิรัญชุณหะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 11. นายสมิต บุญเสริมสุข กรมป่าไม้ 12. นางสาวพัชรพันธุ์ ทองสันต์ นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 คำนิยาม Tree : ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต มีส่วนที่ เป็นเนื้อไม้และไม่เป็นเนื้อไม้ สมุนไพร รวมถึงไผ่ พืชจำพวกปาล์ม และเถาวัลย์ Outside forest : พื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย ถูกต้องตามกฎหมาย

4 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบการกระจาย สัก ที่ดินผืนเดียวกัน ต้นตาล กระจัดกระจาย มะกอกน้ำ แนว (line) สนุ่น มะขามเทศ กระจัดกระจาย, แนว (line) จามจุรี กระบก ยา วัฒนธรรม นันทนาการ เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ให้ร่มเงา ไม้ประดับ เนื้อไม้ อาหาร พลังงาน

5 สัก (Tectona grandis L.)
ตาล (Borassus flabellifer L.)

6 กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.)
มะกอกน้ำ (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)

7 สนุ่น (Salix tetrasperma Roxb.)
จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.)

8 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบการกระจาย ไผ่ ที่ดินผืนเดียวกัน, กระจัดกระจาย หวาย กระจัดกระจาย เถาวัลย์ สละ ที่ดินผืนเดียวกัน ระกำ นมแมว ยา วัฒนธรรม นันทนาการ เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ไม้ประดับ ให้ร่มเงา อาหาร พลังงาน

9 ไผ่ ระกำ (Salacca siamensis Mogea)

10 เถาวัลย์ เช่น สะบ้า (Entada rheedii Spreng.)
นมแมว

11 การเสริมสร้างจูงใจเพื่อให้เกิดการนำระบบติดตามมาใช้
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ เยาวชน - ส่งเสริมให้ความรู้ อบรม ดูงาน - จัดตั้งเป็นกลุ่ม เครือข่ายชุมชน - สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น กลุ่มสตรีและแม่บ้าน - ส่งเสริม อบรมด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต TROF

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการไม้นอกเขตป่า ในระดับตำบลอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google