งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้
ปลูกต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาเก็บผลบริโภค ภายในครอบครัว พิจารณาราคาค่าทดแทนจากราคาท้องตลาดและราคาของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือราคาของหน่วยงานเวนคืนอื่นๆ ปลูกต้นไม้เพื่อกำไรทางธุรกิจ - ต้นทุนดำเนินการ - รายได้จากการขายพืชผล - ระยะการให้ผลของต้นไม้ - อื่นๆ ข้อมูลราคาต้นไม้ยืนต้นและพืชผลจากหน่วยงานเกษตรจังหวัด

2 ตัวอย่างรายละเอียดการประเมินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ไม้ยืนต้นและพืชผล

3 แบบฟอร์ม 11

4 แบบฟอร์ม 12

5 แบบฟอร์ม 13 ต้นฝรั่ง

6 ต้นมะยม ต้นวาสนา ต้นฝรั่ง

7 เอกสารประกอบการแสดงการครอบครองหรือเจ้าของสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google