งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทน ไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้  ปลูกต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาเก็บผลบริโภค ภายในครอบครัว พิจารณาราคาค่าทดแทนจากราคาท้องตลาด และราคาของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทน ไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้  ปลูกต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาเก็บผลบริโภค ภายในครอบครัว พิจารณาราคาค่าทดแทนจากราคาท้องตลาด และราคาของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทน ไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้  ปลูกต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาเก็บผลบริโภค ภายในครอบครัว พิจารณาราคาค่าทดแทนจากราคาท้องตลาด และราคาของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือราคา ของหน่วยงานเวนคืนอื่นๆ  ปลูกต้นไม้เพื่อกำไรทางธุรกิจ - ต้นทุนดำเนินการ - รายได้จากการขายพืชผล - ระยะการให้ผลของต้นไม้ - อื่นๆ  ข้อมูลราคาต้นไม้ยืนต้นและพืชผลจาก หน่วยงานเกษตรจังหวัด

2 ตัวอย่างรายละเอียดการประเมินค่า ทดแทน อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ไม้ยืนต้น และพืชผล ตัวอย่างรายละเอียดการประเมินค่า ทดแทน อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ไม้ยืนต้น และพืชผล

3 แบบฟอร์ม 11

4 แบบฟอร์ม 12

5 แบบฟอร์ม 13 ต้นฝรั่ง

6 ต้น วาสนา ต้นมะยม

7 เอกสารประกอบการแสดงการ ครอบครองหรือเจ้าของสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทน ไม้ยืนต้น พิจารณาดังนี้  ปลูกต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาเก็บผลบริโภค ภายในครอบครัว พิจารณาราคาค่าทดแทนจากราคาท้องตลาด และราคาของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google