งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Habit of Plant…….... Herb ( ไม้ล้มลุก ) ไม้ล้มลุก (herb) ลำ ต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อโต เต็มที่แล้วสูงไม่เกิน 4 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Habit of Plant…….... Herb ( ไม้ล้มลุก ) ไม้ล้มลุก (herb) ลำ ต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อโต เต็มที่แล้วสูงไม่เกิน 4 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Habit of Plant……...

2 Herb ( ไม้ล้มลุก ) ไม้ล้มลุก (herb) ลำ ต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อโต เต็มที่แล้วสูงไม่เกิน 4 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

3 Shrub ( ไม้พุ่ม ) ไม้พุ่ม (shrub) ลำต้นมี เนื้อไม้แข็ง เมื่อโตเต็มที่แล้วลำ ต้นมีขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านใกล้ พื้นดิน และลำต้นสูงน้อยกว่า 10 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

4 Tree ( ไม้ ยืนต้น ) ไม้ยืนต้น (tree) ลำต้นมี เนื้อไม้แข็ง เมื่อโตเต็มที่แล้วลำ ต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านห่าง จากพื้นดิน และลำต้นสูงเกิน 10 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

5 Twiner คือ ไม้ล้มลุกที่ใช้ลำ ต้นพันต้นไม้ต้นอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ เพื่อชูตัวเองให้ได้รับแสงอย่าง เต็มที่ ไ ม้เลื้อย (climber) ลำต้นอาจเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ เนื้อแข็ง เลื้อยพันไปตามต้นไม้หรือวัตถุอื่น ซึ่งสามารถ แบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี้ ( เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

6 Tendril climber คือ ไม้ล้มลุกที่ใช้มือจับ (tendril) ใน การเกาะเกี่ยวต้นไม้ต้นอื่นที่อยู่ ใกล้ เพื่อชูตัวเองให้ได้รับแสง อย่างเต็มที่ Tendril

7 Root climber คือ ต้นไม้ที่ใช้ รากที่ออกตามข้อในการเกาะเกี่ยว ต้นไม้อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ขึ้นไปรับ แสงแดด Liane คือ ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ที่มี เนื้อไม้ ใช้ลำต้นในการพันกับต้นไม้ อื่น ๆ ขึ้นไปรับแสงด้านบน Root climber ( เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

8 Scandent คือ ต้นไม้ที่ปกติ สามารถเจริญตั้งตรงด้วยตัวเอง ได้ แต่ถ้ามีสิ่งใดให้เลื้อยพันได้ ก็จะเลื้อย (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

9 การจัดแบ่งลำต้นตามลักษณะ แหล่งกำเนิดอาศัย (habit) Xerophyte คือ พืชทนแล้ง หรืออยู่ ในที่ที่มีน้ำน้อย เช่น ตะบองเพชร สลัดได กุหลาบหิน ฯลฯ พืชพวกนี้มัก มีการลดรูปของใบไปเป็นหนาม เพื่อ ลดการคายน้ำ (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

10 Parasitic plant คือ พืชที่ชอบอาศัยอยู่บนพืชอื่น และเบียดเบียนแย่งอาหารจากต้นไม้นั้น เข่น กาฝาก ฝอยทอง เป็นต้น Mesophyte คือ พืชที่อยู่บนบกที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีน้ำ อยู่พอสมควร เช่น มะม่วง ลำไย เงาะ ฯลฯ Halophyte เป็นพืชที่ชอบน้ำเค็ม เช่น แสม โกงกาง ลำพู ฯลฯ

11 Epiphyte คือ พืชที่ขึ้นอยู่บน ต้นไม้อื่น แต่ไม่เบียดเบียนต้นไม้ นั้น เช่น กล้วยไม้ (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

12 Aquatic plant คือ พืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น จอก บัว ฯลฯ (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)


ดาวน์โหลด ppt Habit of Plant…….... Herb ( ไม้ล้มลุก ) ไม้ล้มลุก (herb) ลำ ต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อโต เต็มที่แล้วสูงไม่เกิน 4 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google