งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ. 1. เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ. 1. เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ

2 1. เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนก สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เท่าที่รู้จักประมาณ 1,000 ชนิดออกเป็นพวกๆ โดย แบ่งพืชออกเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ส่วน สัตว์ก็แบ่งเป็นพวกที่มี เลือดสีแดงและไม่มีเลือด สีแดง สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน น้ำจัดเป็นพวกเดียวกับ ปลาAristotle

3 คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) นักธรรมชาติวิทยา ชาวสวีเดน ได้ จำแนกพืช มีดอก เป็นหมวดหมู่ โดย ถือเอาจำนวน เกสรตัวผู้เป็น เกณฑ์ ปัจจุบัน เกณฑ์ของ ลินเนียสก็ยังคงใช้ กันอยู่ จะเห็นได้ว่า การจัดจำพวก สิ่งมีชีวิตในสมัย นั้นใช้โครงสร้างที่ มองเห็นด้วยตา เปล่าเท่า นั้นเป็น เกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีเครื่องมือที่ จะศึกษาอย่าง ละเอียดCarolus Linnaeus เกสรตัวผู้

4

5


ดาวน์โหลด ppt โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ. 1. เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google