งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ
นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ

2 1. เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เมื่อประมาณ 350 ปีก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนกสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เท่าที่รู้จักประมาณ 1,000 ชนิดออกเป็นพวกๆ โดยแบ่งพืชออกเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ส่วนสัตว์ก็แบ่งเป็นพวกที่มีเลือดสีแดงและไม่มีเลือดสีแดง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจัดเป็นพวกเดียวกับปลา

3 คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดน ได้จำแนกพืช มีดอกเป็นหมวดหมู่ โดยถือเอาจำนวน เกสรตัวผู้เป็น เกณฑ์ ปัจจุบันเกณฑ์ของ ลินเนียสก็ยังคงใช้กันอยู่ จะเห็นได้ว่า การจัดจำพวกสิ่งมีชีวิตในสมัยนั้นใช้โครงสร้างที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเท่า นั้นเป็นเกณฑ์ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่จะศึกษาอย่างละเอียด

4

5


ดาวน์โหลด ppt โดย นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google