งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัยคุกคาม จว. ชายแดน ๑. การก่อความไม่สงบใน จชต. ๒. สินค้าหนีภาษี จว. ตอนใน ๑. การจัดสรรที่ทำกิน ๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๓. ผลกระทบจาก จชต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัยคุกคาม จว. ชายแดน ๑. การก่อความไม่สงบใน จชต. ๒. สินค้าหนีภาษี จว. ตอนใน ๑. การจัดสรรที่ทำกิน ๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๓. ผลกระทบจาก จชต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภัยคุกคาม จว. ชายแดน ๑. การก่อความไม่สงบใน จชต. ๒. สินค้าหนีภาษี จว. ตอนใน ๑. การจัดสรรที่ทำกิน ๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๓. ผลกระทบจาก จชต.

3

4

5

6 ไม่รุนแรง ๕ จังหวัด ปกติ - จังหวัด ไม่มีป่าไม้ - จังหวัด

7

8 ๑.อุทยานแห่งชาติเขานัน อ. นบพิตำ จว. น. ศ. ๒.อุทยานแห่งชาติเขานัน อ. สิชล จว. น. ศ. ๓.พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อ. คีรีรัฐ นิคม จว. ส. ฎ. ๔.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จ ในกรม กรมหลวงชุมพร อ. ท่าแซะ จว. ช. พ. ๕.พื้นที่ป่าเทือกเขาน้ำค้าง ต. คลอง กวาง อ. นาทวี จว. ส. ข. ๖.พื้นที่ป่าต้นน้ำคลองบาโรย ต. วัง ประจัน อ. ควนโดน จว. ส. ต. ๗.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อ. กระ บุรี จว. ร. น. ๘.พื้นที่ป่าเทือกเขาแก้ว ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จว. ส. ข. ๙.พื้นที่ป่าควนหินลับมีด ต. บาโหย อ. สะบ้าย้อย จว. ส. ข.

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ภัยคุกคาม จว. ชายแดน ๑. การก่อความไม่สงบใน จชต. ๒. สินค้าหนีภาษี จว. ตอนใน ๑. การจัดสรรที่ทำกิน ๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๓. ผลกระทบจาก จชต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google