งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง. เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์น้ำต่างๆ ประมาณ 30% ของพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจแบบพอเพียง. เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์น้ำต่างๆ ประมาณ 30% ของพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจแบบพอเพียง

2 เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์น้ำต่างๆ ประมาณ 30% ของพื้นที่  ส่วนที่ 2 ใช้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็น อาหารสำหรับครอบครัวให้พอตลอดปี ประมาณ 30%  ส่วนที่ 3 ใช้ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่พืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาหารประมาณ 30%  ส่วนที่ 4 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนน หนทางและโรงเรือนอื่นๆประมาณ 10% ของพื้นที่

3 ประโยชน์ของทฤษฏีใหม่  สามารถทำให้ประชาชนมีพอกินพอ อยู่ตามสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ ประหยัดและเลี้ยงตนเองได้  สามารถนำเอาน้ำที่เก็บไว้มาใช้ใน หน้าแล้ง เพื่อปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยได้  สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขั้นได้ใน ปีที่มีฝนตกตลอดปี ก็จะมีพืชไร่ พืชผักหมุนเวียน  สามารถฟื้นตัวได้เร็ว กรณีเกิด อุทกภัย คือสามารถช่วยตัวเองได้ใน ระดับหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจแบบพอเพียง. เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ส่วนที่ 1 ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์น้ำต่างๆ ประมาณ 30% ของพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google