งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช มนุษย์อาศัยประโยชน์จากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเส้นใยแต่พืชก็ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตเรา พืชปลกคลุมโลกจากการประทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช มนุษย์อาศัยประโยชน์จากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเส้นใยแต่พืชก็ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตเรา พืชปลกคลุมโลกจากการประทุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช มนุษย์อาศัยประโยชน์จากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเส้นใยแต่พืชก็ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตเรา พืชปลกคลุมโลกจากการประทุ ช่วยพวกเราควบคุมน้ำทำให้ รอบตัวเราสวยงาม ให้อาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ ให้ผลประโยชน์หลายอย่างในกิจกรรมของพวกเรา พืชไม่ใช้ เพียงแค่ให้ชีวิตเราเท่านั้นแต่พืชยังทำให้ตัวเองสวยงาม ความ สนุกและคุณค่ามากขึ้น

2 พิจารณาร่วมกัน พืช 1000 ประเภทที่มีชีวิตอยู่บนโลก นี้ที่รู้จักกันว่า อนาจักรพืชพืชมีความหลากหลายขนาด โครงสร้าง รูปแบบ ที่อยู่ กระบวนการขยายพันธุ์ และมี ประโยชน์ต่อมนุษย์ พืชบางชนิดอย่างเช่น แบคทีเรีย ได้ ถูกสร้างขึ้นมามีเซลล์เดียวพวกมันเล็กมากสามารถแยก โดยใช้กล้องจุลทัศน์ ที่ใหญ่ที่สุดคือต้นไม้ที่สูงใหญ่ เรดวู๊ดที่แคลิฟอเนียพืชเหล่านั้น อาจจะโตถึง 350 ฟุต มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ฟุต ตรงโคนต้น พิจารณาร่วมกัน พืช 1000 ประเภทที่มีชีวิตอยู่บนโลก นี้ที่รู้จักกันว่า อนาจักรพืชพืชมีความหลากหลายขนาด โครงสร้าง รูปแบบ ที่อยู่ กระบวนการขยายพันธุ์ และมี ประโยชน์ต่อมนุษย์ พืชบางชนิดอย่างเช่น แบคทีเรีย ได้ ถูกสร้างขึ้นมามีเซลล์เดียวพวกมันเล็กมากสามารถแยก โดยใช้กล้องจุลทัศน์ ที่ใหญ่ที่สุดคือต้นไม้ที่สูงใหญ่ เรดวู๊ดที่แคลิฟอเนียพืชเหล่านั้น อาจจะโตถึง 350 ฟุต มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ฟุต ตรงโคนต้น

3 พืชบางชนิดอย่างสาหร่าย และเห็ด ไม่มีทั้งต้นและใบ และไม่ผลิตดอกออกผล บางชนิดออกที่ชั้น ในที่มีความ ร้อนจำกัด พื้นที่แห้ง พืชทั้งหมดเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ แต่พวกมันอาจจะเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความ แตกต่างกันของพืช

4 ไม่ใช่พืชทั้งหมดที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับมนุษย์ ทางเศรษฐกิจพืชแบ่งออกเป็นสามแบบดังนี้ 1. พืชอันตราย 2. พืชไม่ค่อยอันตราย 3. พืชที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

5 มีพืชหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อชาวนา เพราะ เป็นสาเหตุที่ทำลายผลิตผลและเชื้อโรค พืชบาง ชนิดที่อ้างถึงเช่น วัชพืชโตและยังมีอยู่ที่ที่พวกเขา ไม่ต้องการและเป็นสาเหตุที่ ลดอาหารพืช ชาวนา พยายามนำเงินค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนมากเพี่อคาบ คุมพืชที่ไม่พึงปราถนา

6 รูปแบบกลางของพืชจะไม่สำคัญเท่ากับใน ชีวิตประจำวันเป็นอีกสองกลุ่มใน ความจริงเรา แทบจะไม่ทราบจำนวนของพวกเขา แต่ผ่านทุก เพศทุกวัยพวกเขาได้เล่นบทบาทสำคัญใน กระบวนการที่ช้าของการก่อตัว ของดินกลุ่มนี้ยัง รวมถึงบางส่วนของ ไม้ประดับ

7 พืชที่ดีที่สุดคือพืชที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์พวก เหล่านั้นได้ถูกปลูกฝังกับชาวนาและชาวไร่ อย่างไรก็ ตาม ไม่ใช้มีประโยชน์ทางตรงเท่านั้นยังเป็นอาหาร สัตว์ที่ให้เนื้อ ไข่เป็นสินค้าประจำวันขนแกะและ พลังงาน พืชไร่บางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิต หลายชนิดไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่รู้หรอกว่า สิ่งเห่านั้น ทำจากพืชไร่และพืชอื่นๆ และวิทยาศาสตร์ จะช่วย ค้นหาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นขึ้นมา


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช มนุษย์อาศัยประโยชน์จากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเส้นใยแต่พืชก็ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตเรา พืชปลกคลุมโลกจากการประทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google