งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขะแมร์เลอ ขะแมร์กรอม It’s now the right time To think of exploring investment opportunities in Cambodia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขะแมร์เลอ ขะแมร์กรอม It’s now the right time To think of exploring investment opportunities in Cambodia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขะแมร์เลอ ขะแมร์กรอม It’s now the right time To think of exploring investment opportunities in Cambodia

2 อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ อำนาจซื้อคนชั้นกลางเพิ่ม อำนาจซื้อคนชั้นกลางเพิ่ม อัตราเงินเฟ้อควบคุมได้ อัตราเงินเฟ้อควบคุมได้ นักลงทุนต่างชาติหลั่งไหล นักลงทุนต่างชาติหลั่งไหล การซื้อขายบ้าน - ที่ดิน ขยับตัว การซื้อขายบ้าน - ที่ดิน ขยับตัว คนงานหายาก คนเลือกงาน คนงานหายาก คนเลือกงาน หนี้สินคนจนเพราะไมโคร ไฟแนนซ์ หนี้สินคนจนเพราะไมโคร ไฟแนนซ์ภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชา

3 พฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา ผู้มีกำลัง ซื้อสูง สินค้า คุณภาพดี Brand Name ไม่สนใจเรื่อง ราคา ชอบ เดินทางไป ซื้อสินค้าที่ ต่างประเท ศ ผู้มีกำลังซื้อ ปานกลาง สินค้าคุณภาพ ดี ให้ความสำคัญ เรื่อง Brand Name น้อยกว่า กลุ่มแรก ตัดสินใจ ระหว่างคุณภาพ และราคา ผู้มีกำลังซื้อต่ำ ซื้อตามความ จำเป็น ซื้อตามกระแส ของสื่อ สินค้าปัจจัยสี่ ซื้อตามตาม กระแสสังคม ราคาสินค้ามี ผลต่อการ ตัดสินใจ คุณภาพสินค้า เป็นเรื่องรอง

4 สุขนิยม ชอบรวม เพื่อน ไม่ชอบ วางแผน การใช้จ่าย ระยะยาว

5 ทำตามอย่าง ซื้อตามอย่าง ตื่นข่าว ลือ เชื่อ ผู้นำ

6 พฤติกรรม เน้นทำบุญเพื่อชาติหน้า ซื้อสินค้าที่เห็นผลทันที ซื้อสินค้าเงินสด คนรุ่นใหม่ใช้อินเตอร์เนต เข้า คาเฟ่ และฟิตเนส

7 ลู่ทางการลงทุน ลู่ทางการลงทุน การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ การแปรรูปไม้ เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม นวด สปา ร้านอาหาร การดูแลคนสูงอายุ การให้บริการด้านการแพทย์ การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างอาคารสูง การ ก่อสร้างที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ การจัดตกแต่งสวน การจัดตกแต่งภายใน ธุรกิจบริการ ด้านความงาม ของที่ระลึกเพื่อแจก ในงานพิธีต่างๆ ธุรกิจแฟรนไซส์ ธุรกิจงานแต่งงาน การจัด ดอกไม้ งานวิชาชีพต่างๆ

8 อุปสรร ค ปัญหาการค้า ชายแดน ต้นทุนการ ขนส่งสูง การเก็บ ภาษีไม่ เท่ากัน เงินบาท ลด ความสำคั ญ การชำระ ด้วยเงิน หลายสกุล ข่าวลือด้าน ลบ ทัศนคติต่อคน ไทยผลจาก การเมือง

9 ข้อมูล การค้า ข้อมูลการ ลงทุน โอกา ส คาถาทาง การค้า การค้ากับไทย การค้ากับไทย - มีแนวโน้มเพิ่มโดยตลอด - เป็นการค้าชายแดน ร้อยละ 80 ของการค้ารวม การสนับสนุนจากรัฐบาล ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (Economic Cooperation Strategy : ECS) พยายามส่งเสริม และลดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การค้าตามแนวชายแดนของทั้งสอง ประเทศ

10 โอกาส สิทธิพิเศษที่กัมพูชาได้รับจาก ประเทศคู่ค้า สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า 1. สถานการณ์ปฏิบัติเยี่ยงชาติ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured Nation Treatment – MFN) 2. สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร หรือ GSP จากกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และ ออสเตรเลีย สินค้าทั่วไปได้รับสิทธิ ประโยชน์ดังกล่าวเสมือน สมาชิก GATT ทั่วไปโดยไม่ กำหนดปริมาณโควต้านำเข้า ยกเว้น ข้าวและน้ำตาลซึ่งมี การกำหนดปริมาณการ นำเข้า

11 กิจกรมเพื่อสนับสนุนสินค้า ไทย ส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนผู้ ประกอบการเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค งานแสดสินค้าทั่วไป เพื่อ ทดลองตลาดและหา ตัวแทนจำหน่าย งานแสดงสินค้าเฉพาะเพื่อหา พันธมิตรร่วมค้า จัดให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย เจรจาการค้า หาวัตถุดิบ ลดต้นทุนการขนส่ง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ จัดในกัมพูชา สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย อย่างยั่งยืน

12 กัมพูชา... โอกาสที่ต้องรีบคว้า โอกาสทองสำหรับการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ บรรพบุรุษ เขาไม่มี เรามี เราเด่น เขาต้องการเรา เราต้องการเขา WIN WIN ทำไมเราไม่เริ่มแต่เดี๋ยวนี้ น้ำขึ้นให้ รีบตัก ต่อไปไม่มีพรมแดน ไม่มีเขา ไม่มี เรา มีแต่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน AEC

13 การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวปี 2555 จำนวน 3,574,307 คน เพิ่มร้อยละ 24.4 จากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 2,888,862 คน และคาดว่าจะเป็น 4 ล้านคน ในปี 2556

14 ใครไปเที่ยว กัมพูชา ชาติแสนคนร้อยละ 1. เวียดนาม 7.6 21 2. เกาหลี 4.111 3. จีน 3.3 9.3 4. ลาว 2.57.1 5. ไทย 2.05.6 6. ญี่ปุ่น 1.8 5.0 7. อเมริกา 1.7 4.8 8. ฝรั่งเศส 1.2 3.4 9. ออสเตรเลีย 1.2 3.3

15 กลยุทธ์ การตลาด อย่ า เชื่อ ตาม บอก หลอ ก ตนเอ ง เกร ง คน โต โม้ ร่ำรว ย ฉวย โอก าส

16 คาถาสู่ ความสำเร็จ คาถาสู่ ความสำเร็จ อย่าเห็น แก่ ตัว แก่ หน้า อย่าให้ เชื่อ ใจ อย่าลืม กฎหม าย ตัว

17 กลยุทธ์ การตลาด (5 อย่า ) คาถาสู่ ความสำเร็จ (6 อย่า ) (6 อย่า ) มากัมพูชาท่อง กลยุทธ์ 5 คาถา 6 สำเร็จทุกธุรกิจ ทั้ง ค้าขายและลงทุน

18 อุปสรรคของธุรกิจ ไทย

19 เมื่อสองชาติร่วมกันอย่าง สันติสุข

20 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 196 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chakamon, Phnom Penh, CAMBODIA Tel:(855-23) 726304 Tel Satt: 02- 3546191-3 Ext.208 Fax :261Fax :( 855-23 ) 726305 มือถือ จีรนันท์ วงษ์มงคล Tel:(855- 11)995949 E-mail : thaicompnh@gmail.com

21 ออกุนเจริญจ๊ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขะแมร์เลอ ขะแมร์กรอม It’s now the right time To think of exploring investment opportunities in Cambodia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google