งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ Seed coffee” สินค้าที่จำหน่าย “ เครื่องดื่มกาแฟ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ Seed coffee” สินค้าที่จำหน่าย “ เครื่องดื่มกาแฟ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ Seed coffee” สินค้าที่จำหน่าย “ เครื่องดื่มกาแฟ ”

3 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกมลฉัตรชวันสิริ รหัส 504411060 2. นางสาวนุชาสินีภานุประทีป รหัส 504411077 3. นายบรรชัยแซ่ฟุ้ง รหัส 504411079 4. นายมงคลปาลาวันรหัส 504411089 5. นางสาวสุนิสายอดภูบัญ รหัส 504411102

4 เหตุผลที่เลือกขาย “ กาแฟ ” เนื่องจากสภาพในปัจจุบันไม่ว่าสังคมใดก็ ตาม ส่วนใหญ่แล้วมีความต้องการในการ บริโภค “ กาแฟ ” ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ไม่ ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร กาแฟยังเป็น ที่ต้องการของผู้บริโภคตลอดมา ไม่ว่าราคาจะ เพิ่มหรือลดลงก็ตาม ผู้บริโภคยังคงแสวงหา ร้านกาแฟที่อร่อยถูกคอเช่นเคย ซึ่งเราจะดูได้ จากการบริโภคกาแฟในตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็น ร้านริมทางเท้าพร้อมกับการขายข้าวต้มและปลา ท่องโก๋ ก็ยังคงมีผู้บริโภคอย่างหนาแน่น ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะทำ “ ธุรกิจร้านกาแฟ ”

5 ภาพตัวอย่างสินค้า

6 กลยุทธ์ทางการตลาด (4 P’s) Products คือ กาแฟร้อน และกาแฟเย็น ( หลากหลายรสชาติ ) Price คือ ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 บาท / แก้ว เหตุที่ตั้ง ราคาเท่านี้ เพราะเป็นราคาที่ เหมาะสมและสามารถ เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

7 กลยุทธ์ทางการตลาด (4 P’s) Place คือ สถานที่จำหน่ายของร้าน ได้แก่ - เลขที่ 199 ถ. กาญจนวนิช ต. เขารูป ช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074- 222333 - http://www.seedcoffee.thport.com/http://www.seedcoffee.thport.com/ Promotion คือ ส่งที่ทางร้านส่งเสริมทางการ ตลาด ได้แก่ - มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว ฯลฯ - มีของแถมให้แก่ลูกค้าที่เข้าบริการครบ 10 ครั้ง - มีการบริการแบบเดลิเวอร์รี่ ( ส่งถึงที่ ) โดยไม่คิดค่าบริการ

8 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (4 C’s) Customer Need ได้แก่ มีความ แตกต่างทางด้านรสชาติ และอร่อยไม่ เหมือนใคร พร้อมทั้งมีคุณภาพทุกแก้ว พร้อมทั้งการบริการที่ดีเพื่อสร้าง แรงจูงใจที่ดีให้แก่ลูกค้า Cost เมื่อเปรียบเทียบราคาและ คุณภาพโดยรวมถึงการบริการถือว่า สินค้าเราได้คุ้มค่ากว่าร้านอื่น

9 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (4 C’s) Convenience เรามีการจำหน่ายสินค้าทาง Internet ทาง http://www.seedcoffee.thport.com พร้อมทั้งมีการส่งสินค้าถึงที่ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ บริการด้วย นอกจากนั้นแล้วเรายังมีการจัด กิจกรรมสัมมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ ของร้านนอกสถานที่ด้วย http://www.seedcoffee.thport.com Communication การประชาสัมพันธ์ของร้านมี หลายทางด้วยกัน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ http://com4buzmgt.ning.com/, ทาง hi 5 ของเพื่อนๆ ที่ร่วมลงทุนทำร้านด้วยกัน และทาง ป้ายโฆษณาหน้าร้าน รวมถึงการแจกใบปลิวใน มหาวิทยาลัยและย่านธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น http://com4buzmgt.ning.com/

10 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ 1. ด้านการผลิต ทางร้านได้ใช้เครื่องชงกาแฟ สดแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการชงกาแฟแต่ละแก้ว 2. ด้านการเงินและการบัญชี ทางร้านได้ใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดระบบการเงินและ บันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3. ด้านการตลาด ทางร้านได้มีการโฆษณาและ วางขายสินค้าทาง internet ด้วยระบบ E- commerce 4. ด้านการบริหารงานบุคคล ทางร้านได้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ของพนักงานได้อย่างถูกต้อง และแบ่งหน้าที่ ให้เหมาะสมตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

11 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ 5. ด้านการบริหารงานลูกค้า ทางร้านใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตลูกค้าจะต้อง กรอกข้อมูลของลูกค้า เพื่อที่จะให้ทางร้านส่ง สินค้าไปให้ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรใช้ระบบคอม ฯ ที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลของลูกค้า 6. การรับชำระเงิน ทางร้านใช้ระบบการชำระ เงินหลายทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย สำหรับลูกค้า และจะต้องบอกถึงรายละเอียด ในการชำระเงินที่ชัดเจน เช่น การโอนเงิน ผ่านทาง ATM และจ่ายผ่านระบบมือถือด้วย m pay เป็นต้น

12 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ 7. ทางด้านการขนส่ง ทางร้านใช้ระบบการ ขนส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เฉพาะสินค้าที่ เป็นแบบสำเร็จรูปที่พร้อมที่จะชงง่ายๆ แค่ใส่น้ำ ร้อนโดยสูตรทางร้านเอง เพราะทำให้ลูกค้า ได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็ว และการส่ง สินค้าถึงที่โดยพนักงานของทางร้านเอง เป็น ต้น

13 THE END


ดาวน์โหลด ppt “ Seed coffee” สินค้าที่จำหน่าย “ เครื่องดื่มกาแฟ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google