งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce). 2 หลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือทางเลือกใหม่ ของการทำธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce). 2 หลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือทางเลือกใหม่ ของการทำธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

2 2 หลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือทางเลือกใหม่ ของการทำธุรกิจ และเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใหม่ มันแนะนำ ให้รู้จักถึงโอกาสของการปรับปรุงและความเป็นไปได้ของ ปัญหา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ต้องมีการ วางแผนเพื่อป้องกันและรวมทั้งจำนวนของส่วนประกอบ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีด้วย ผู้ใช้เทคโนโลยีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จำเป็นต้องใช้เครื่องป้องกันการคุกคามด้วยตนเอง องค์กรจำเป็นต้องนิยามและทำกลยุทธ์ที่จะทำให้การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประสบความสำเร็จ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือทางเลือกใหม่ ของการทำธุรกิจ และเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใหม่ มันแนะนำ ให้รู้จักถึงโอกาสของการปรับปรุงและความเป็นไปได้ของ ปัญหา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ต้องมีการ วางแผนเพื่อป้องกันและรวมทั้งจำนวนของส่วนประกอบ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีด้วย ผู้ใช้เทคโนโลยีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จำเป็นต้องใช้เครื่องป้องกันการคุกคามด้วยตนเอง องค์กรจำเป็นต้องนิยามและทำกลยุทธ์ที่จะทำให้การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประสบความสำเร็จ

3 3 วัตถุประสงค์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 1. ระบุข้อได้เปรียบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - วางโครงร่างของแบบจำลองหลายขั้นตอน ซึ่งอธิบายว่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทำงานอย่างไร - ระบุความท้าทายบางส่วนซึ่งบริษัทจำเป็นต้องประสบความสำเร็จใน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - อธิบายบางส่วนสิ่งที่ใช้ในปัจจุบันและประโยชน์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - ระบุความหลากหลายของการประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- commerce) 2. วางโครงร่างส่วนประกอบหลักของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็น ในความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - พิจารณาลักษณะเด่นของระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 3. ระบุผลซึ่งแสดงความสำคัญของภัยคุกคามที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 4. วางโครงร่างส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์ที่ทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประสบความสำเร็จ 1. ระบุข้อได้เปรียบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - วางโครงร่างของแบบจำลองหลายขั้นตอน ซึ่งอธิบายว่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทำงานอย่างไร - ระบุความท้าทายบางส่วนซึ่งบริษัทจำเป็นต้องประสบความสำเร็จใน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - อธิบายบางส่วนสิ่งที่ใช้ในปัจจุบันและประโยชน์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - ระบุความหลากหลายของการประยุกต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- commerce) 2. วางโครงร่างส่วนประกอบหลักของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็น ในความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - พิจารณาลักษณะเด่นของระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 3. ระบุผลซึ่งแสดงความสำคัญของภัยคุกคามที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 4. วางโครงร่างส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์ที่ทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประสบความสำเร็จ

4 4 E-Commerce คืออะไร ?? E-Commerce คือ การดำเนินธรุกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบ เครือข่ายอินเทอร์เนต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถ ดำเนินการ เลือกสินค้า คำนวณเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้ วงเงินในบัตรเครดิต ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ขาย (Business) สามารถนำเสนอสินค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินชำระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงาน ไปยังผู้จัดส่งสินค้า โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะ ดำเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย Internet

5 5 ข้อดีและข้อเสียของการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปซื้อสินค้า เพียงแค่ เลือกซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ประหยัดเวลาในการติดต่อ แค่ใช้เวลาไม่นานแค่เพียงไม่กี่ วินาทีเราก็สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ การเปิดร้านค้าในอินเทอร์เน็ตเป็นการขยายตลาดสู่ทั่วโลก ไม่ จำกัดเฉพาะแค่ในประเทศ และยังทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกใน การได้เลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้าได้ทุกวัน ข้อเสีย ผู้ซื้ออาจไม่แน่ใจว่าสั่งซื้อแล้วจะได้รับสินค้าจริง หรือ ได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือสินค้าชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย สินค้าอาจเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือสินค้าไม่มี คุณภาพ เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง หรือถูกโกงราคาหรือถูกหลอกลวงได้ ง่าย ข้อมูลสินค้าบางอย่างอาจมีการโอ้อวดคุณภาพสินค้าเกินจริง โดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ ในระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองอย่าง ทั่วถึงเพียงพอ ความปลอดภัยในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจึงยัง ไม่ปลอดภัยพอ ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปซื้อสินค้า เพียงแค่ เลือกซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ประหยัดเวลาในการติดต่อ แค่ใช้เวลาไม่นานแค่เพียงไม่กี่ วินาทีเราก็สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ การเปิดร้านค้าในอินเทอร์เน็ตเป็นการขยายตลาดสู่ทั่วโลก ไม่ จำกัดเฉพาะแค่ในประเทศ และยังทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกใน การได้เลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้าได้ทุกวัน ข้อเสีย ผู้ซื้ออาจไม่แน่ใจว่าสั่งซื้อแล้วจะได้รับสินค้าจริง หรือ ได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือสินค้าชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย สินค้าอาจเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือสินค้าไม่มี คุณภาพ เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง หรือถูกโกงราคาหรือถูกหลอกลวงได้ ง่าย ข้อมูลสินค้าบางอย่างอาจมีการโอ้อวดคุณภาพสินค้าเกินจริง โดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ ในระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองอย่าง ทั่วถึงเพียงพอ ความปลอดภัยในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจึงยัง ไม่ปลอดภัยพอ

6 6 การเริ่มต้นกับ E-Commerce ในการเริ่มต้นทำ E-Commerce ขายสิน ค้าผ่านเว็บไซต์ไปยัง คนทั่วโลกมีหลายรูปแบบ ท่านสามารถเริ่มต้นได้ด้วยงบลงทุน หลายๆ ขนาด ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยไม่ถึงพันบาท จนไปถึง เป็น หลักแสนบาทได้ หรือ จะเริ่มต้นแบบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องลงทุน อะไรเลยซักบาท ก็สามารถทำได้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ขอบเขต และรูปแบบของ E-Commerce ที่ คุณต้องการจะทำ ว่ามี รายละเอียดและการตอบสนองต่อธุรกิจคุณได้มากน้อยแค่ ไหน

7 7

8 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce). 2 หลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือทางเลือกใหม่ ของการทำธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google