งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และธุรกิจ นางจินตนา พจนอารี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การตลาดและธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และธุรกิจ นางจินตนา พจนอารี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การตลาดและธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และธุรกิจ นางจินตนา พจนอารี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การตลาดและธุรกิจ www.thaicooperative.org E-mail:thaicooperative@gmail.com

2 www.thaicooperative.org งาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 2. ส่งเสริมการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 3. รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 4. จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

3 www.thaicooperative.org ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (200 กลุ่ม 75 จังหวัด สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์ ) บูรณการ ( กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สารสนเทศ และ สพส.) บูบูรณการ ( กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ สารสนเทศ และ สพส.) โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (15 จังหวัด )

4 www.thaicooperative.org ส่งเสริมการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือหลัก ๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (E-mail) thaicooperative@gmail.com เป็นเครื่องมือ ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า หรือบุคคลที่ติดต่อด้วย www.thaicooperative.org เพื่อ ประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร โดยรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลและจัดทำรายงานข้อมูล เบื้องต้น เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

5 www.thaicooperative.org รายงานสถานการณ์การผลิตและ การตลาดสินค้าเกษตร  รวบรวม ประมวลผลและจัดทำ รายงานสถานการณ์ การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร

6 www.thaicooperative.org จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาด ต่างประเทศ วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์สินค้าของ สถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มโอกาสในการส่งสินค้าไป จำหน่าย  ส่งเสริมช่องทางการตลาดและ การจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน เกษตรกร

7 www.thaicooperative.org จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาด ต่างประเทศ งานจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ การประชุมหารือทางการค้าสินค้าสหกรณ์  อินเดีย  สิงคโปร์  มาเลเซีย  เครือรัฐ ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์  เกาหลี  จีน (2)  ญี่ปุ่น (2)  เวียดนาม  กัมพูชา  ลาว  จีน  พม่า

8 www.thaicooperative.orgสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และธุรกิจ นางจินตนา พจนอารี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การตลาดและธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google