งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Summer Camp 2011 Bangalore India 11 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Summer Camp 2011 Bangalore India 11 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Summer Camp 2011 Bangalore India 11 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554

2 กำหนดการเรียน จันทร์ - ศุกร์ 8.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ Communication English Spoken English Listening Reading Writing 13.00- 17.00 น. เรียนตามอัธยาศัย 1 หลักสูตร เรียนเป็น ภาษาอังกฤษ Creative Art and Design Music and Singing Computer Photography

3 กิจกรรม วันเสาร์ - อาทิตย์ วันเสาร์ Group Discussion บ่าย พักผ่อนตาม อัธยาศัย วันอาทิตย์ ทัศนศึกษา นอกสถานที่

4 การเรียน ภาษาอังกฤษ ป.5- ม.3  เรียนที่สถาบัน SEE Academy ม.4 – มหาวิทยาลัย  เรียนที่ สถาบัน National Institute English Training

5 การแสดงผลงาน Talent Day Concert นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ นิทรรศการแสดงผลงาน ภาพถ่าย นิทรรศการแสดงผลงาน computer การแสดงภาคภาษาอังกฤษ รับใบวุฒิบัตรจากสถาบัน

6

7 สถาบันใน Bangalore India ที่แต่งตั้งให้ องค์การค้าของ สกสค. เป็น ตัวแทนรับสมัคร นักเรียนและ นักศึกษา ในประเทศไทย

8 Dayananda Sagar Institute (DSI) ปริญญาที่ได้รับ Bangalore University Engineer ระดับ ป. ตรี - ป. เอก การแพทย์ ( ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล กายภาพบำบัด ) ระดับ ป. ตรี - ป. โท วิทยาศาสตร์ ระดับ ป. ตรี - ป. โท บริหาร ระดับ ป. ตรี - ป. โท Information Technology ระดับ ป. ตรี - ป. โท ศูนย์ภาษาอังกฤษ

9 Garden City College ปริญญาที่ได้รับ Bangalore University Management ระดับ ป. ตรี - ป. โท Computer ระดับ ป. ตรี - ป. โท Biotech ระดับ ป. ตรี - ป. โท Language Centre

10 Bangalore Management Academy (BMA) Management ระดับ ป. ตรี – ป. โท ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร ปริญญา (Academic Partners of MBA) Edit Cowan University (Australia) University of Aberdeen (UK) Nanyang Institute of Management (NIM)(Singapore) Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI) (Malaysia)

11 Ebinizer International School หลักสูตรที่ใช้ Cambridge ระดับ 1-10 ประจำและไปกลับ

12 See Academy English Centre Smarter Solutions Grace Mission โครงการส่งครูภาษาอังกฤษ มาสอนในไทย

13 กิจกรรม การปฐมนิเทศก์ 19 ก. พ. 54 เดินทางไป 11 มี. ค.54 แสดงผลงานนักเรียน 5 พ. ค. 54 ทัศนศึกษา เดินทางกลับ 7 พ. ค. 54 ระยะเวลา 2 เดือน

14 สนใจสมัครเรียน ค่าเรียน 75,800 บาท ชำระค่าสมัครครั้งแรก 20,000 บาท ผ่อนชำระ รายเดือน 3 เดือน เดือนละ 18,600 บาทแต่ให้เสร็จ สิ้นก่อนการเดินทาง หรือชำระผ่านธนาคารออมสิน 10 เดือน 6150 บาท

15 ราคาประกอบด้วย ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าเรียนวิชาเลือก 1 วิชา ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าทัศนศึกษา ค่าเจ้าหน้าที่ดูและตลอดโครงการ 2 คน

16 ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า Visa ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

17 สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ องค์การ ค้าของ สกสค. โทร 022162680, 0896071246,0864118642 0849130666,0816164445

18


ดาวน์โหลด ppt English Summer Camp 2011 Bangalore India 11 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google