งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม จีน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก สัมผัสกังฟู วัดเซ่าหลิน อันเป็นต้น กำเนิด สนุกกับ ชิงช้าที่สูงที่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม จีน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก สัมผัสกังฟู วัดเซ่าหลิน อันเป็นต้น กำเนิด สนุกกับ ชิงช้าที่สูงที่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม จีน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก สัมผัสกังฟู วัดเซ่าหลิน อันเป็นต้น กำเนิด สนุกกับ ชิงช้าที่สูงที่ใน เอเชีย เซนทูรี่ ปาร์ค สำนักงานประเทศไทย เลขที่ 300/115 อาคาร แกร์น ดาน่า ทาวเวอร์ ชั้น P ซอย ลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 โทร 02-513- 0196, 02-5130198 Fax 02-938-7498 Mobile 085-1660-880(K.WA) Wed:http://www.123toch ina.com อีเมล์ 123tochina@123tochina.c om 123tochina@123tochina.c om

2 กลุ่มเป้าหมายที่รับสมัคร 招生對象 นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หรือ เทียบเท่า การแนะนำหลักสูตร课程简介 วิชาภาษาจีน ภาคเช้าเข้าชั้นเรียนภาษาจีน จำนวนนักศึกษาไม่ต่ำ กว่า 10 คนต่อหนึ่งห้อง และไม่เกิน 25 คน 授课师资 อาจารย์ที่สอนล้วนเป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรม วิชาภาษาจีน 教學內容 เนื้อหาที่เรียนรวมถึง พินอิน ตัวอักษรจีน การ สนทนา การอ่าน ด้วยวิธีการสอนที่สนุกสนาน เพื่อ เสริมสร้างการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น และ เพลิดเพลิน 傳統文化課程 วิชาด้านวัฒนธรรม ภาคบ่ายและภาคค่ำเรียน วิชาด้านวัฒนธรรม โดยมี วิชาพู่กันจีน วิชาวาดภาพจีน วิชาศิลปะตัดกระดาษจีน วิชาการขับร้องเพลงจีน วิชา อาหารจีน เทพนิยายเมืองจีน และวิชาอื่นๆเพื่อเป็นวิชาเสริม ช่วยพัฒนาการใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้น แถมได้ทำความเข้าใจกับ วัฒนธรรมจีนอีกด้วย ใบประกาศหนังสือรับรองหลักสูตรภาษาจีน 結業証書 นักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนหลักสูตร Summercamp เต็ม หลักสูตรจะได้รับใบประกาศนีย์บัตรเรียนภาษาจีนหลักสูตร Summer Camp ปี 2013 จากมหาวิทยาลัย สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ได้รับทักษะจากสถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจากต่างแดน ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกับคนอื่น สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ได้รับความสุขสนุกสนาน และมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ชีวิตชาวต่างชาติ สร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 เลือก โปรแก รม 3 สัปดาห์ เงื่อนไข : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนในบางส่วน โดย มิแจ้งให้ทราบซึ่งอยู่ในพิจารณาของทางมหาลัย

4 มัดจำล่วงหน้าเป็นเงิน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือ 27,000 บาท จะต้องชำระก่อนวันเดินทาง 2 วัน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 57,000 บาท / คน ราคาข้างต้นรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่ารับ - ส่งจากสนามบิน ไปยังมหาวิทยาลัย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสาร ค่าประกัน อุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าวีซ่า และเจ้าหน้าที่ของ ทางบริษัทฯ ศูนย์บริการห้องพักมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแก่ นักศึกษานานาชาติทุกคน ในห้องพักมีสิ่งอำนวยความ สะดวกครบถ้วน บริการดี ทุกห้องพัก มีห้องน้ำส่วนตัว ฝักบัว เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ มีธนาคาร ใกล้ห้างสรรพสินค้า ที่ทำการไปรษณีย์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสนามกีฬา เดินทาง สะดวกสบาย รับประทานอาหารอย่างดีทุกมื้อ


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม จีน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ เป็นมรดกโลก สัมผัสกังฟู วัดเซ่าหลิน อันเป็นต้น กำเนิด สนุกกับ ชิงช้าที่สูงที่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google