งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา – น. ของทุกวัน

2 Main Menu ห้องพยาบาล อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 9 อาคาร 11 อาคาร 12

3 ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล จะทำการอบโอโซน ทุกวันจันทร์ค่ะ อาคาร 2 Main Menu

4 อาคาร 2 อาคาร 2 ต่อ. วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 - แผนกผลิตสื่อ
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องอัดเสียง - แผนกบริการโสตฯ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ.ภพ. - ห้อง ผอ.สทบ. วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ.รนศ - แผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องประชุมแผนกเทคโนฯ - ห้องผอ.ศทศ. อาคาร 2 ต่อ. Main Menu

5 อาคาร 1-2 อาคาร 12 วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
- ห้อง ผอ.สกก. - ห้องประชุม กนศ. วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผช.กนศ. วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง รองกนศ. - ห้องเกาหลีศึกษา วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 - ที่ทำการนักศึกษาภาคพิเศษ อาคาร 12 Main Menu

6 อาคาร 11 อาคาร 12 - ห้อง Lounge ชั้น 2
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง Lounge ชั้น 2 - ห้อง Admidtion&Informantion Center. อาคาร 11 Main Menu

7 อาคาร 11 อาคาร 9 วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
- สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - ห้องประชุม วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ.สพก. - ห้องรับรอง วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 - สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ อาคาร 9 Main Menu

8 อาคาร 9 วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 16
โรงละคอน วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องปฏิบัติการโรงแรม - ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุมกรรมการสภาฯ ห้องรับรอง วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องชัยพฤกษ์ แผนกจัดเลี้ยง Main Menu อาคาร 9 ต่อ...

9 อาคาร 9 วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
- ห้องสัมมนา 1 - ห้องสถาบันส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องสัมมนา 3 วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องผอ.ศสท. - ศูนย์เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 - ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการตลาด - ห้อง ผช.วพ. Main Menu อาคาร 9 ต่อ...

10 อาคาร 9 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้องรอง วพ. ห้อง ผอ.กตป. ห้อง ผอ.ปชส.
วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องรอง วพ. ห้อง ผอ.ปชส. วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้อง ผอ.กตป. Main Menu เดือนมีนาคม

11 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท โทร. 1960
อบโอโซนครั้งต่อไป เดือน มีนาคม 2553 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท โทร. 1960 Main Menu


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google