งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน

2 Main Menu ห้อง พยาบาล ห้อง พยาบาล อาคาร 1 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 2 อาคาร 9 อาคาร 9 อาคาร 11 อาคาร 11 อาคาร 12 อาคาร 12

3 ห้องพยาบาล จะทำ การอบโอโซน ทุกวันจันทร์ค่ะ

4 วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 - แผนกผลิตสื่อ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องอัดเสียง - แผนกบริการโสตฯ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ. ภพ. - ห้อง ผอ. สทบ. วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ. รนศ - แผนกการเงิน กิจกรรมนักศึกษา วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องประชุม แผนกเทคโนฯ - ห้องผอ. ศทศ.

5 วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ. สกก. - ห้องประชุม กนศ. วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผช. กนศ. วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง รองกนศ. - ห้องเกาหลีศึกษา วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 - ที่ทำการนักศึกษาภาค พิเศษ

6 – วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง Lounge ชั้น 2 - ห้อง Admidtion&Informantion Center.

7 วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 - สถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ - ห้องประชุม วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้อง ผอ. สพก. - ห้องรับรอง วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 - สถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการ

8 วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 16 - โรงละคอน วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องประชุมกรรมการ สภาฯ - ห้องรับรอง วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องปฏิบัติการโรงแรม - ห้องนายกสภา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องชัยพฤกษ์ - แผนกจัดเลี้ยง

9 วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องสัมมนา 1 - ห้องสถาบันส่งเสริม การวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องสัมมนา 3 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 - ฝ่ายวางแผนกล ยุทธ์องค์กร และการตลาด - ห้อง ผช. วพ. วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องผอ. ศสท. - ศูนย์เสริมสร้าง ทรัพยากรมนุษย์

10 วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 - ห้องรอง วพ. - ห้อง ผอ. ปชส. วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 - ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ - ห้อง ผอ. กตป.

11 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วย น้ำไท โทร. 1960 อบโอโซนครั้ง ต่อไป เดือน มีนาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google